Кафедра практичної психології

та соціальної роботи 

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавра і магістра

за очною та заочною формами навчання за спеціальностями: 

053 «Психологія» зі спеціалізацією Практична психологіяі

231 «Соціальна робота»

  232 «Соціальне забезпечення» зі спеціалізацією Управління соціальним закладом

073 «Менеджмент» зі спеціалізацією Управління соціальним закладом

No items available