СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Бондаренко Галина Петрівна

Підвищення кваліфікації

Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка

Тема: Методичні засади формування лексико-фразеологічної компетентності студентів філологічних спеціальностей.

Свідоцтво № СПК 002519 від 16 березня 2018 року.

Сертифікати онлайн-тренінгів

1. «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» (Prometheus, 29.04.2021)

2. «Проектні технології в освітньому процесі сучасної школи» (Піфагор, НУШ, 26.04.2021)

3. «Організація зворотнього зв’язку в очному та дистанційному навчанні» (Піфагор, НУШ, 26.04.2021)

4. «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє» (Інститут післядипломної та заочного (дистанційного навчання) Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 16.04 – 17.04. 2021)

5. Курс з відеомонтажу ADOBE PREMIERE PRO (60 годин), (moviesschoolpro, січень, 2021)

6. «Спілкування та співпраця. Ключові уміння сучасного педагога Семінар «Як вчити покоління Z в умовах дистанційної освіти» (6 годин), (ІППО НУШ, 28.09.2020).

7. «Спілкування та співпраця. Ключові уміння сучасного педагога. Семінар «Коучинг – навичка успішного вчителя. Практика» (6 годин), (ІППО НУШ, 28.09.2020).

8.  Спілкування та співпраця. Ключові уміння сучасного педагога. Семінар «Інноваційні технології навчання в сучасній школі» (6 годин), (ІППО НУШ, 28.09.2020)

Пустовіт Валерія Юріївна

1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 002335 від 16 березня 2018 р. Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, тема роботи «Методичні засади викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі».

2. Сертифікат про закінчення курсу «Зміцнення викладаннята організаційного управління в університетах», наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus від29.04.2021

Шепетко Юлія Миколаївна

Коледж Західної Фінляндії

Мета підвищення: “Особливості фінської системи освіти”: опанування проєктного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії та підвищення рівня кваліфікації фахівців на основі кращих міжнародних практик та інновацій. Обсяг 108 годин. 27.04.2018

Підвищення  кваліфікації 

«Онлайн-толока EdCampUkraine»: для розуму і серця. #6 Інструменти якості освітніх матеріалів, безпека та доброчесності в підсумках уроку» Обсяг 4,83 годин (0,16 кред. ЄКТС), форма дистанційна, вид – вебінар, за напрямами: інноваційність, навчання впродовж життя, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі. Сертифікат № оТ6 2020\182 від 22.12.2020 р.

«Онлайн-толокаEdCamp Ukraine: для розуму і серця.

#6 Інструменти якості освітніх матеріалів, безпеки та доброчесності в підсумках року».

Фінсько-український навчальний курс «Новий український підручник. Методи та інструментарій оцінювання якості навчальної літератури для нової української школи» (модуль 1). Обсяг 4,08 годин (0,14 кред. ЄКТС), форма дистанційна, вид – вебінар, за напрямами: інноваційність, навчання впродовж життя, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, оцінювання освітніх матеріалів. Сертифікат № оТ6 2020\135 від 18.01.2021 р.

Навчальний курс: «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах». Ідентифікаційний номер сертифікату 6f8f6398f7c94e1cafc207c714565f75 30.04.21 р.

Глуховцева Ірина Ярославна

Пройшла стажування у відділі діалектології Інституту української мови НАН України (м. Київ) з 01 червня 2019 р. до 01 липня 2019 року (наказ №59 § 1 від 23.05.2019 р.).

Тема: Фразеологія художнього твору як культурний феномен.

Отримала довідку про проходження стажування (108 год).

онлайн-стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти I – IV рівнів акредитації на базі Економічного Університету у місті Краків, Польща за темою: «Нові та інноваційні методи викладання».

Дата проведення: 01-26 березня 2021 року.

Програма стажування складається з трьох модулів:

Модуль 1. Вступ. Мобільність в освіті.

Модуль 2. Європейська та польська система вищої освіти.

Модуль 3. Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні методи навчання.

Економічним Університетом у Кракові видано сертифікат Глуховцевій І. Я. про проходження міжнародного стажування тривалістю 120 годин (4 ECTS).

Глуховцева Ірина Ярославна пройшла тренінг на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Тема: Зміцнення викладання та організаційного розвитку в університетах.

Дата: 21.04.2021

Програма тренінгу складається з 3 модулів.

Модуль 1. Зміцнення викладання на рівні курсу

Модуль 2. Зміцнення викладання та лідерство на рівні програми

Модуль 3. Зміцнення викладання, лідерство та організаційний розвиток на рівні університету

Автентичність сертифікату можна перевірити за https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/44fa9823e0f14caabb0f2090d0140bb0

Кошман Ірина Миколаївна

Строк підвищення кваліфікації: з 01.04.2021 по 30.04.2021

Найменування закладу, в якому здійснювалось підвищення кваліфікації: Бердянський державний педагогічний університет

Тема: викладання дисциплін «Радіовиробництво» та «Літературне редагування»

Сертифікат №30/02-2021 від 30.04.2021р.

Назва курсу: для підготовки наукових статей, лекцій, практичних занять; підготовка методичних рекомендацій з радіожурналістики та літературного редагування.

Кількість годин або кредитів: 180 годин (6 кредитів ЄКТС)

Кравченко Олена Леонідівна

2019 р. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

стажування на кафедрі філології та видавничої справи

посвідчення № 35

загальна кількість годин - 180

Карловас Олена Адасівна

Підвищення кваліфікації (стажування)

2021 рік

Бердянський державний педагогічний університет (кафедра української мови та славістики)

Мета підвищення: Теоретико-методологічні засади викладання дисциплін "Культура наукової мови", "Вступ до мовознавства", "Стилістика української літературної мови"

Сертифікат № 28/02 - 2021 від 30.04.2021

180 годин (6 кредитів ЄКТС)

Галенко Анни Миколаївни

Prometheus – платформа масових відкритих онлайн курсів. Ужгородський національний університет. Курси підвищення кваліфікації . «Як читати складні модерністські та постмодерністські твори». 22.05.2021.

Prometheus – платформа масових відкритих онлайн курсів. Курси підвищення кваліфікації . «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах». 5.05.2021.

Atomshub. Курси підвищення кваліфікації. Змішаний та дистанційний формати навчання. Онлайн безпека. Цифрові інструменти. 20-21 листопада 2020р. Тривалість 6 год./0,2 кредита ЄКТС

СНУ ім. В.Даля - курси підвищення кваліфікації, травень 2020, тривалість 180 год./6 кредитів ЄКТС.

Prometheus – платформа масових відкритих онлайн курсів - Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Літературна лабораторія та Відділ освітніх програм Мистецького арсеналу – курси підвищення кваліфікації «Українська література. Осмислені й переосмислені».  Травень 2020. Тривалість 15 годин.

Освітній проект ТОВ «На урок» курси підвищення кваліфікації «Онлайн-тестування у школі». Травень 2020. Тривалість 24 години.

Освітній проект ТОВ «На урок» курси підвищення кваліфікації «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми». 15-16 травня 2020 – тривалість 13 годин.

Освітній проект ТОВ «На урок» курси підвищення кваліфікації «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання». 22.04.2020р. Тривалість 2 години.

Освітній проект ТОВ «На урок» курси підвищення кваліфікації «Ефективні освітні рішення в умовах карантину: педагогічний інструментарій від організації Hundred». 21.04.2020. Тривалість 2 години.

Освітній проект ТОВ «На урок» курси підвищення кваліфікації «Особистий професійний блог вчителя: дизайн, контент, просування». 06.05.2020. Тривалість 2 години.

Програма імені Фулбрайта  в Україні та БО «Українське фулбрайтівське коло» за підтримки Посольства США в Україні, інтенсивні курси підвищення кваліфікації – проект "Сила фулбрайтівського досвіду: можливості професійного розвитку для викладачів внутрішньо переміщених університетів зі Сходу Україні" з теми «Американська культурна дипломатія: сучасні американські література та мистецтво». Сертифікат №3. Лютий-квітень – 2019р. м.Вінниця, Київ, Харків, Дніпро.– 96 год.

Програма імені Фулбрайта  в Україні та БО «Українське фулбрайтівське коло» за підтримки Посольства США в Україні, інтенсивні курси підвищення кваліфікації – проект "Сила фулбрайтівського досвіду: можливості професійного розвитку для викладачів внутрішньо переміщених університетів зі Сходу Україні" з теми «Література та антропологія: навіщо читати?». Сертифікат №4. Травень-червень 2018р. – м.Харків.– 68 год.

Пустоварова Олена Олександрівна

Підвищення кваліфікації (стажування)2021 рік

Бердянський державний педагогічний університет (кафедра українськоїмови та славістики)

Мета підвищення: Поглиблення теоретико-методологічними засадами викладаннядисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)".

Сертифікат № 29/02 - 2021 від 30.04.2021

180 годин (6 кредитів ЄКТС)

Токар Наталія Володимирівна

Підвищення кваліфікації:

2018р. – /000896-18 від 14.12. 2018 р. Тема роботи  «Ґенеза життєвого й творчого шляху Івана Корсака в контексті вивчення історичного роману на заняттях з української літератури»    

  1. «Творчий підхід до навчання. Лепбук як засіб ефективного всебічного розвитку здобувачів освіти». (2 години/0,06 кредиту ЄКТС).
  2. «Нестандартні прийоми та методи проведення гуманітарного уроку» (15 годин 0,5 кредиту ЄКТС).
  3. «Метод компаративного аналізу художніх творів на уроках літератури». 2 години/0,06 кредиту ЄКТС).
  4. «Валізка творчих вправ на уроках зарубіжної літератури». 2 години/0,06 кредиту ЄКТС).