Викладацький склад кафедри публічного управління, менеджменту т а маркетингу

 

Хандій Олена Олексіївна

Завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Доктор економічних наук, доцент

Стаж викладацької діяльності – 21 рік

Напрями наукових досліджень – управління персоналом, соціальний капітал, трудовий потенціал, соціальний потенціал, соціальні ресурси, сталий розвиток, соціально-трудові відносини

                   


 

Овчаренко Євген Іванович

Овчаренко Євген Іванович

Професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Доктор економічних наук, професор

Стаж викладацької діяльності – 18 років

Напрями наукових досліджень – методологія наукових досліджень, регіоналістика, публічна політика загальнодержавного та регіонального рівнів, економічна безпека

                   


Фото_Галгаш.jpg

Галгаш Руслан Анатолійович

Проректор з науково-педагогічної роботи, економіки та розвитку 

Професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Доктор економічних наук, професор

Стаж викладацької діяльності – 20 років

Напрями наукових досліджень – соціальна та економічна регіональна політика, стратегічна координація, системи управління органів місцевого самоврядування, розвиток об’єднаних територіальних громад, регіональний розвиток, функціональний аналіз, регіональні кластери, поведінкова економіка, економічна діагностика

                   


Заблодська Інна Володимирівна

Професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Доктор економічних наук, професор

Стаж викладацької діяльності – 31 рік

Напрями наукових досліджень – стратегічне планування розвитку територій, регіональний маркетинг, міжрегіональне співробітництво

                   


Івченко Євген Анатолійович

Професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Директор навчально-наукового інституту економіки і управління

Доктор економічних наук, професор

Стаж викладацької діяльності – 12 років

Напрями наукових досліджень – трансформації соціально-економічних систем, євроінтеграція та міжнародна публічна безпека, теорія та практика публічного управління, економічна безпека

             


Дрожжин Дмитро Юрійович

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кандидат наук з державного управління, доцент

Стаж викладацької діяльності – 9 років

Стаж державної служби - більше 7 років

Напрями наукових досліджень – механізми державного управління, державне регулювання електроенергетики, місцевий економічний розвиток та розвиток інвестиційного потенціалу, стратегічне планування в галузі місцевого та регіонального розвитку, теорія та практика публічної служби

      


 

Сердюкова Олена Євгенівна

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кандидат наук з державного управління

Стаж викладацької діяльності – 9 років

Стаж державної служби - більше 14 років

Напрями наукових досліджень – інноваційний розвиток територій, регіональне управління, ресурсне забезпечення територіального розвитку, державно-приватне партнерство, публічна служба

             


Моргачов Ілля Вікторович

Професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Доктор економічних наук, доцент

Стаж викладацької діяльності – 15 років

Напрями наукових досліджень – перспективи і проблеми розвитку вітчизняних науково-технічних систем; закономірності розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності в країні та її регіонах; інфраструктура розвитку регіонів, технології та сервіси електронного врядування, публічні послуги

             


Христенко Лариса Миколаївна

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж викладацької діяльності – 21 рік

Напрями наукових досліджень – фінансовий та інвестиційний менеджмент; економіка та врядування; публічна служба; управління витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства; управління ресурсами та витратами

             


Бучнєв Максим Михайлович

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж викладацької діяльності – 14 років

Напрями наукових досліджень – стратегічне управління, енергоменеджмент, євроінтеграційні процеси, міжнародний менеджмент, регіональний менеджмент

             


Держак Наталія Олександрівна

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж викладацької діяльності – 30 років

Напрями наукових досліджень – адміністрування та адміністративна діяльність, програмно-цільове управління, професійний розвиток державних службовців, соціальна поведінка та маркетингові дослідження, інноваційні комунікації в громадському суспільстві

             


Чорна Ольга Юріївна

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж викладацької діяльності – 18 років

Напрями наукових досліджень – менеджмент економічної безпеки, планування (галузеве), антикризове управління, управління якістю, планування комерційної діяльності

             


Ткаченко Наталія Ернстівна 

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж викладацької діяльності – 15 років

Напрями наукових досліджень – прикладні аспекти мотивації персоналу; соціальна відповідальність; компетенції персоналу, управління персоналом та процеси руху персоналу в публічній сфері

             


Коренєв Еміль Назарович

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж викладацької діяльності – 19 років

Напрями наукових досліджень – корпоративне управління, методологія наукових досліджень, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, соціальний та економічний розвиток регіонів

             


Салогубова Віолетта Михайлівна

Доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Кандидат економічних наук, доцент

Стаж викладацької діяльності – 20 років

Напрями наукових досліджень – управління маркетинговою діяльністю підприємств на засадах інновацій


Івченко Юлія Анатоліївна

Старший викладач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Стаж викладацької діяльності – 4 роки

Напрями наукових досліджень – економічна безпека, інновації, інвестиції, потенціал підприємств

             


Білоус Яна Юріївна

Асистент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

Стаж викладацької діяльності – 4 рокіи

Напрями наукових досліджень – забезпечення сталого розвитку бізнесу, гармонізація управлінської діяльності, виробничий потенціал, розвиток об’єднаних територіальних громад, регіональна економіка, економічна безпека

         

 

Навчально-допоміжний персонал кафедри

Рибак Наталія Валентинівна

Провідний інженер кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу


Леоненко Сергій Володимирович

Інженер кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу

 

Аспіранти кафедри

Богданов

Роман Ігорович

Спеціальність 073 "Менеджмент"

Тема дисертації "Формування управлінських структур у забезпеченні економічної безпеки підприємства"

              


Корольов

Денис Сергійович

Спеціальність 073 "Менеджмент"

Тема дисертації "Формування команд у топ-менеджменті корпорацій на основі компетентністного підходу"


Марков

Михайло Євгенович

Спеціальність 051 "Економіка"

Тема дисертації "Удосконалення інструментарію оцінки та прогнозування ризику банкрутства підприємств"