Місцезнаходження кафедри:

проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Головний корпус

аудиторія 511

Електронна скринька кафедри:         management@snu.edu.ua

Телефон кафедри:                             + 38066 969 13 34

Навчально-науковий інститут економіки і управління у Facebook

 
 Сторінки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у соцмережах

Розташування GOOGLE

 

Контактні дані викладачів:

Прізвище,ініціали викладача Вчене звання Науковий ступінь Посада Корпоративна електронна адреса
Хандій О.О. проф. д.е.н. зав.каф. handij@snu.edu.ua
Овчаренко Є.І. проф. д.е.н. професор ovcharenko@snu.edu.ua
Івченко Є.А. проф. д.е.н. професор ivchenko@snu.edu.ua
Заблодська І.В. проф. д.е.н. професор zablodska@snu.edu.ua
Держак Н.О. доц. к.е.н. доцент derzhak@snu.edu.ua
Коренєв Е.Н. доц. к.е.н. доцент korenev@snu.edu.ua
Моргачов І.В. доц. к.е.н. доцент morgachov@snu.edu.ua
Ткаченко Н.Е. доц. к.е.н. доцент tkachenko@snu.edu.ua
Христенко Л.М. доц. к.е.н. доцент hristenko@snu.edu.ua
Чорна О.Ю. доц. к.е.н. доцент chorna@snu.edu.ua
Бучнєв М.М.    к.е.н. доцент buchnev@snu.edu.ua
Білоус Я.Ю.   PHD доцент bilous@snu.edu.ua
Сердюкова О.Є.   к.н. держ. упр. доцент serdiukova@snu.edu.ua
Івченко Ю.А.     ст. викл. ivchenko_ja@snu.edu.ua
Леоненко С.В.     асистент leonenko@snu.edu.ua