Наукова діяльність

 

 
Публікації викладачів  кафедри
 
Теми кандидатських та докторських дисертацій, інформація про атестати доцентів та професорів викладачів кафедри психології та соціології
Бохонкова Юлія Олександрівна

Тема кандидатської дисертації «Особистісні чинники соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов вищих навчальних закладів». Рішення Спеціалізованої вченої ради Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України (м. Київ). Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Вчене звання доцента кафедри психології 

Тема докторської дисертації «Психологія випереджальної стратегії поведінки особистості в ситуації життєвих змін». Рішення Спеціалізованої вченої ради Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ). Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Вчене звання професора кафедри психології 

 
Гарькавець Сергій Олексійович

Тема кандидатської дисертації "Психологічні особливості системи цінностей правопорушника", спецра К 64.700.04 при Національному університеті внутрішніх справ МВС України (м. Харків). Спеціальність 19.00.06 - юридична психологія.

Вчене звання доцента кафедри психології 

Тема докторської дисертації "Психологічні засади змінювання соціально-нормативної поведінки особистості". Спецрада Д.26.453.01 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ). Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Вчене звання професора кафедри психології 

 
Лосієвська Ольга Геннадіївна

Тема кандидатської дисертації "Когнітивні чинники суїцидальної поведінки підлітків". Спеціалізована вчена рада Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (м. Київ).  Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Вчене звання доцента кафедри психології 

Тема докторської дисертації «Психологія розвитку комунікативних компетенцій професіоналізму майбутнього фахівця гуманітарного профілю». Рішення спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України. Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

 
Завацький Вадим Юрійович

Тема кандидатської дисертації «Соціально-психологічні чинники подолання посттравматичних стресових розладів у молоді в умовах сучасного соціуму». Рішення спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України. Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Тема докторської дисертації «Соціально-психологічні засади розвитку антиципації особистості в умовах життєвих змін». Рішення спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України. Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

 
Жигаренко Ігор Євгенович

Тема кандидатської дисертації «Психологічні чинники ресоціалізації особистості в умовах соціальної ізоляції». Рішення спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України. Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Вчене звання доцента кафедри соціальної та практичної психології 

Тема докторської дисертації «Соціально-психологічні засади особистісно-професійної адаптації фахівців соціономічного профілю». Рішення спеціалізованої вченої ради Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України. Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

 
Сербін Юрій Вікторович

Тема кандидатської дисертації «Соціально-психологічні умови адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю». Рішення спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України. Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

 
Бугайова Наталія Миколаївна

Тема кандидатської дисертації "Емоційно-ціннісне ставлення до керівника в структурі управлінської взаємодії".  Рішення Спеціалізованої вченої ради Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (м. Київ). Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Вчене звання доцента кафедри психології

 
Блискун Олена Олександрівна

Тема кандидатської дисертації «Соціально-психологічні чинники агресивної поведінки молоді у мережах INTERNET». Рішення Спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України. Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Вчене звання доцента кафедри психології та соціології 

1. Бохонкова Юлія Олександрівна

Тема кандидатської дисертації «Особистісні чинники соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов вищих навчальних закладів». Рішення Спеціалізованої вченої ради Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України (м. Київ). Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Вчене звання доцента кафедри психології 

Тема докторської дисертації «Психологія випереджальної стратегії поведінки особистості в ситуації життєвих змін». Рішення Спеціалізованої вченої ради Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ). Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Вчене звання професора кафедри психології 

2. Гарькавець Сергій Олексійович

Тема кандидатської дисертації "Психологічні особливості системи цінностей правопорушника", спецра К 64.700.04 при Національному університеті внутрішніх справ МВС України (м. Харків). Спеціальність 19.00.06 - юридична психологія.

Вчене звання доцента кафедри психології 

Тема докторської дисертації "Психологічні засади змінювання соціально-нормативної поведінки особистості". Спецрада Д.26.453.01 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ). Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Вчене звання професора кафедри психології 

3. Лосієвська Ольга Геннадіївна

Тема кандидатської дисертації "Когнітивні чинники суїцидальної поведінки підлітків". Спеціалізована вчена рада Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (м. Київ).  Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Вчене звання доцента кафедри психології 

Тема докторської дисертації «Психологія розвитку комунікативних компетенцій професіоналізму майбутнього фахівця гуманітарного профілю». Рішення спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України. Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

4. Завацький Вадим Юрійович

Тема кандидатської дисертації «Соціально-психологічні чинники подолання посттравматичних стресових розладів у молоді в умовах сучасного соціуму». Рішення спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України. Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Тема докторської дисертації «Соціально-психологічні засади розвитку антиципації особистості в умовах життєвих змін». Рішення спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України. Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

5. Жигаренко Ігор Євгенович

Тема кандидатської дисертації «Психологічні чинники ресоціалізації особистості в умовах соціальної ізоляції». Рішення спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України. Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Вчене звання доцента кафедри соціальної та практичної психології 

Тема докторської дисертації «Соціально-психологічні засади особистісно-професійної адаптації фахівців соціономічного профілю». Рішення спеціалізованої вченої ради Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України. Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

6. Сербін Юрій Вікторович

Тема кандидатської дисертації «Соціально-психологічні умови адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю». Рішення спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України. Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

7. Бугайова Наталія Миколаївна

Тема кандидатської дисертації "Емоційно-ціннісне ставлення до керівника в структурі управлінської взаємодії".  Рішення Спеціалізованої вченої ради Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (м. Київ). Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Вчене звання доцента кафедри психології

8. Блискун Олена Олександрівна

Тема кандидатської дисертації «Соціально-психологічні чинники агресивної поведінки молоді у мережах INTERNET». Рішення Спеціалізованої вченої ради Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України. Спеціальність 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Вчене звання доцента кафедри психології та соціології 

 
Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства