Гостьова лекція на тему: «Психологічні методи самодопомоги при надмірній тривозі, при надмірному страху та при панічних атаках»

Лис. 8, 2022

Юлія Олександрівна Бохонкова

У рамках академічної мобільності, що передбачає викладання в інших закладах вищої освіти, 07 листопада 2022 року, у форматі Zoom конференції, в.о. завідувачки кафедри психології Національного університету «Одеська юридична академія», доктором юридичних наук, професоркою Оленою Миколаївною Цільмак, було проведено зі здобувачами вищої освіти спеціальності 053 Психологія (освітня програма «Психологія») кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля гостьову лекцію на тему: «Психологічні методи самодопомоги при надмірній тривозі, при надмірному страху та при панічних атаках».

Під час лекції були розглянуті найбільш дієві методи та техніки самодопомоги під час відчуття надмірної тривоги, відчуття страху та під час панічних атак. Після викладу основного матеріалу Олена Цільмак відповіла на запитання, які виникли у здобувачів, та поділилася досвідом найбільш ефективного застосування тих чи інших методів та технік.

Модераторами гостьової лекції виступили: доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Сергій Гарькавець та завідувачка кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктор психологічних наук, професорка Юлія Бохонкова.

Академічна мобільність надає можливість учасникам освітнього процесу не тільки навчатися, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами, але й підвищувати якість вищої освіти, встановлювати інтеграційні зв’язки між фахівцями різних галузей, а також надає можливість учасникам освітнього процесу бути конкурентоспроможними фахівцями на вітчизняному і міжнародному ринках освітніх послуг та праці.

Єднаймося та разом підвищуємо власний рівень професіоналізму!