каф логотип квадрат.jpg

Останні новини

 

Загальна інформація про кафедру

Кафедра української філології та журналістики об’єднала освітні й наукові школи далівців-філологів і далівців-фахівців з масових комунікацій, що обумовлено її створенням на базі кафедри української мови та літератури і кафедри журналістики. Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітніх та наукових спеціальностей за освітніми програмами за такими напрямами: журналістика, середня освіта.

На кафедрі викладають дисципліни циклу підготовки фахівців з української мови і літератури та методик їх викладання, а також циклу підготовки журналістів. Студенти готуються до журналістської, публіцистичної, аналітичної, громадської та організаційно-управлінської діяльності в засобах масової інформації, викладацької діяльності в закладах середньої і вищої освіти. Випускники спеціальності 061 «Журналістика» зможуть працювати кореспондентами, репортерами, ведучими теле- та радіопрограм, копірайтерами, редакторами, головними редакторами, коректорами, керівниками в різних мас-медіа, у видавництвах, працювати керівниками пресслужб в установах та на підприємствах. Випускники спеціальності 014.01 «Середня освіта (Українська мова та література)» зможуть бути референтами з питань лінгвістичної інформації, автоматично обробляти тексти й створювати їхній дизайн, працювати вчителями й викладачами філологічних дисциплін, передусім української мови та літератури, а також світової літератури.

Історія кафедри

Кафедра української філології та журналістики створена наказом ректора 8 серпня 2016 року, але має багату історію. Вона поєднала склад кафедр української мови та літератури і журналістики СНУ ім. В. Даля. Кожна з кафедр мала свою історію становлення й розвитку.

Інформація про очільника кафедри

Бондаренко Галина Петрівна, к.пед.н., доцент

Завідувачка кафедри української філології та журналістики з серпня 2016 року. З 2014 по 2016 рік була заступником декана філологічного факультету з навчально-виховної роботи. Член Вченої ради СНУ ім. В. Даля, голова методичної комісії факультету гуманітарних наук психології та педагогіки, член Методичної ради СНУ ім. В. Даля.

2008 року захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 на тему „Методика навчання студентів економічних спеціальностей української наукової термінології в умовах східного регіону України”.

Постійним член журі обласного конкурсу-захисту робіт МАН секції «Українська література», розробник завдань з української мови II етапу олімпіади з української мови та літератури для учнів ЗСО, експерт МОН підручників з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів.

Має понад 70 наукових публікацій, серед яких 9 навчальних посібників, 3 з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Дослідницькі інтереси: методика навчання української мови, соціолінгвістичний аспект дослідження мови, психолінгвістичні чинники формування національно мовної особистості.

 

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальностями: 
061 Журналістика
014.01 Середня освіта (Українська мова та література)

 

014.01 Середня освіта (Українська мова та література)

Випускники спеціальності «Середня освіта. Українська мова та література» можуть бути працевлаштовані на посади:

 

061 Журналістика

Випускники спеціальності «Журналістика» можуть бути працевлаштовані на посади:

Вступнику

Інформація стосовно правил та умов прийому, переліку документів знаходиться в розділі Вступнику.

Докладно озайомитися з освітніми програмами, змістом та стратегією навчання можна за посиланнями:

Студенту

Інформація стосовно плану навчання, вибору освітніх траекторій, поточних питань в розділі Навчання.

Доступ до освітніх ресурсів системи електронного навчання за посиланням.