Колектив кафедри української філології та журналістики

 

Бондаренко Галина Петрівна

Бондаренко Галина Петрівна

 

 

 • посада – завідувач кафедри
 • вчене звання – доцент
 • науковий ступінь – кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 - теорія і методика навчання (українська мова)»
 • стаж роботи – 24 роки
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – методика навчання української мови, соціолінгвістичний аспект дослідженнямови, психолінгвістичні чинники формування національномовної особистості, методика викладання філологічних дисциплін у ЗВО;
 • публікації (загальна кількість) – 90
 • контактна інформація – e-mail: galyna.p.bondarenko@gmail.com, bond18@snu.edu.ua
 • тел.: +38-050-180-07-40
     
2.jpg

Пустовіт Валерія Юріївна

 • посада – професор

 • вчене звання – професор

 • науковий ступінь - доктор філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 - українська література

 • стаж роботи – 24 роки

 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – націєтворчий дискурс української письменницької мемуаристики ХІХ ст.

 • публікації (загальна кількість) – 15

 •  контактна інформація – v.pustovit@email.ua, pust18@snu.edu.ua

 

 

 

фото на документ.jpg

​Соболь Олена Миколаївна​

 • посада – доцент
 • науковий ступінь – кандидат педагогічних наук (2021 р.) зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – етнопедагогіка;
 • публікації (загальна кількість) – 12;
 • контактна інформація – e-mail: olena.sobol@ukr.net

 

 

 

4.jpg

Глуховцева Ірина Ярославна

 • посада – доцент

 • вчене звання –

 • науковийступінь -кандидат філологічних наук зі спеціальності – 10.02.01 – українська мова

 • стаж роботи – 11 років

 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – неофраземіка сучасної української літературної мови; динаміка української фразеології кінця ХХ – поч. ХХІ ст.; фразеологія сучасного художнього дискурсу як культурний феномен

 • публікації (загальна кількість) – 70

 • контактна інформація – irynayaroslavna@gmail.com, gluh18@snu.edu.ua

 

 

 

5.jpg

Кравченко Олена Леонідівна

 • посада – доцент

 • вчене звання – доцент

 • науковий ступінь -кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 - українська література

 • стаж роботи – 18 років

 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – історія української літератури ХХ ст., підготовка фахівців ЗМІ в сучасномунауково-дослідницькому університеті: теоретичні та методологічніаспекти

 • публікації (загальна кількість) – 53

 • контактна інформація – zahariy907@gmail.com, krav18@snu.edu.ua

 

 

 

12.png

Кошман Ірина Миколаївна

 • посада – доцент

 • вчене звання – доцент

 • науковий ступінь - кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – російська мова

 • стаж роботи – 35 років

 • науковадіяльність (напрями наукових досліджень) – східнослов’янське далезнавство і загальне медіа-літературознавство, специфіка медійного соціально-політичногодіалогу та еволюція комунікативних технологій в Україні,

 • публікації (загальна кількість) – 113

 • контактна інформація – iryna-koshman@ukr.net, kosh18@snu.edu.ua

 

 

 

7.png

Токар Наталія Володимирівна

 • посада – старший викладач

 • науковийступінь -

 • стаж роботи – 9 років

 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – дидактичні засади викладання української літератури в ЗСО, художнє осмислення національної свідомості в історичній прозі

 • публікації (загальна кількість) – 23

 • контактна інформація – nataljatokar@bigmir.net, toka18@snu.edu.ua

 

 

 

8.jpg

Галенко Анна Миколаївна

 • посада – старший викладач

 • стаж роботи – 10 років

 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – методика викладання української мови у вищій школі, формування культурологічної компетентності майбутніх фахівців

 • публікації (загальна кількість) – 23

 • контактна інформація – galenko.anna.m@gmail.com, galenko@snu.edu.ua

 

 

 

9.jpg

Карловас Олена Адасівна

 • посада – старший викладач

 • стаж роботи – 29 років

 • наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – естетизація навчально-виховного процесу; виховання мовної особистості; формування свідомості та самосвідомості студентів у процесі викладання української мови

 • публікації (загальна кількість) – 35

 • контактна інформація – olena-karlovas@ukr.net, karl18@snu.edu.ua