Резюме

 

 

Глуховцева Ірина Ярославна

 

Контакти

+38 050 736 85 14

gluh18@snu.edu.ua

 

irynayaroslavna@gmail.com

 

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук (2013 р.) (ДП №014190)

10.02.01 – українська мова

 

Вчене звання

 

Посада

доцент кафедри української філології та журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Напрям наукових досліджень

неофраземіка сучасної української літературної мови;

динаміка української фразеології кінця ХХ – поч. ХХІ століття;

фразеологія сучасного художнього дискурсу як культурний феномен

Google-scholar

https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=6NBWdn8AAAAJ

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-3265-4733

Web of Science ResearcherID

 

ScopusAuthor ID

 

Освіта

- у 2003 році закінчила Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка й отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Українська мова та література. Мова та література (німецька)” та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, німецької мови та зарубіжної літератури;

- у 2003 році закінчила Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка й отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Українська мова та література” та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури

Досвід роботи

- з 2003 по 2005 учитель української мови та літератури у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного профілю № 42 м. Луганська;

- з 2005 року прийнята на посаду лаборанта кафедри української мови Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка;

- з 2006 року – аспірантка денної форми навчання кафедри української мови Луганського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Мала трирічну відпуску по догляду за дитиною. У жовтні 2012 року закінчила аспірантуру;

- з 1 вересня 2011 року прийнята на посаду асистента кафедри української мови Луганського національного університету імені Т. Г. Шевченка;

- 25 жовтня 2012 року успішно захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.01 – української мови на тему: „Динаміка української фразеології кінця ХХ – початку ХХІ століття: тенденції розвитку”;

- 01.03.2013 присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук (ДП №014190);

- з 1 лютого 2013 року працювала на посаді старшого викладача кафедри української мови Луганського національного університету імені Т. Г. Шевченка;

- з 01 лютого 2015 року переведена на посаду доцента кафедри української мови Луганського національного університету імені Т. Г. Шевченка;

- з 31.03.2018 року розрахована з займаної посади за власним бажанням;

- з 02.04.2018 р. прийнята на посаду доцента кафедри української філології та журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, де працюю по теперішній час.

Основні курси, що викладає

Сучасна українська літературна мова (фонетика, фонологія, фразеологія, лексикологія, морфологія, синтаксис), Українська діалектологія

Стажування і підвищення кваліфікації

підвищення кваліфікації шляхом стажування без відриву від виробництва з 01 червня до 01 липня 2019 року (наказ №59-1 від 23.05. 2019 р.). в Інституті української мови НАН України

Співпраця з                           установами,                              підприємствами,                     організаціями

 

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях       наукових журналів

 

Володіння іноземними мовами

німецька мова – диплом спеціаліста за спеціальністю „Українська мова та література. Мова та література (німецька)”, кваліфікація вчитель української мови та літератури, німецької мови та зарубіжної літератури (АН №23074151), виданий у 2003 році

Інша діяльність

(СВР, кружки, бюро, проєкти, участь у                 професійних об’єднаннях тощо)

 

Основні публікації
(Відповідно до Ліцензійних умов)

Публікації (фахові видання)

1. Глуховцева І. Я. Динамічні процеси у фразеології української мови // Філологічний часопис : науковий журнал. О. Зелінська (гол. ред.). Умань : ВПЦ „Візаві”, 2018. 1 (11). 174 с. (С. 13 – 20) (Index Copernicus)

2. Глуховцева І. Я. Фразеологія творів Миколи Руденка: етнолінгвістичний аспект // Лінгвістика: зб. наук. праць. Старобільськ : „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2018. – № 2 (39). – С. 124 – 136.

3. Hlukhovtseva Iryna PHRASEOLOGY IN WORKS OF ART: LINGUO-DIDACTIC APPROACH / Iryna Hlukhovtseva // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. 672 p. (стор. 73 – 83)

4. Фразеологія в українській драматургії першої половини ХІХ століття // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 48. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. – 266 с. (С. 88 – 95) (Index Copernicus)

5. Фраземікон твору Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”: етнолінгвістичний аспект // Філологічний часопис : науковий журнал. О. Зелінська (гол. ред.). Умань : ВПЦ „Візаві”, 2019. 2 (14). С. 10 – 20 (Index Copernicus)

6. Фразеологія художнього твору як культурний феномен / Актуальні тенденції розвитку сучасних мов : колективна монографія / [Г. П. Бондаренко, А. М. Галенко, І. Я. Глуховцева, О. А. Карловас, І. М. Кошман, О. Л. Кравченко, О. С. Куцевська, Є. О. Соломін]. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2020. – 184 с. (С. 40 – 69)

Підручники, посібники або монографії

1. Глуховцева І. Я. Словник модифікованих стійких сполучень слів в узусі кінця ХХ – початку ХХІ століття / І. Я. Глуховцева ; відпов. ред. П. Ю. Гриценко ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – с. 328. ISBN 978-966-617-324-2

2. Глуховцева І. Я. Динаміка української фразеології кінця ХХ – початку ХХІ століття: тенденції розвитку : монографія / І. Я. Глуховцева. – Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2015. – 179 с. ISBN 978-966-617-366-2

3. Глуховцева К. Д., Глуховцева І. Я. Словник варіантно-синонімійних груп прислів’їв та приказок в українських східнослобожанських говірках / К. Д. Глуховцева, І. Я. Глуховцева. – Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”. – 2015. – 189 с. ISBN 978-966-617-373-0

Методичні посібники, конспекти лекцій тощо

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Теоретична граматика (орфоепія, графіка, орфографія)” (для студентів денної форми навчання спеціальності „Українська мова та література”) / Уклад.: І. Я. Глуховцева. – Сєвєродонецьк, вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 50 с.

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Теоретична граматика (лексикологія, фразеологія, лексикографія)” (для студентів денної форми навчання спеціальності „Українська мова та література”) / Уклад.: І. Я. Глуховцева. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 75 с.