Резюме

 

 

Кравченко Олена Леонідівна

Контакти

+38050 0363932

krav18@snu.edu.ua

zahariy907@gmail.com

Науковий ступінь

Кандидат філологічних наук (2004)

10.01.01–Українська література

Вчене звання

Доцент кафедри видавничої справи та редагування (2019)

Посада

Доцент кафедри української філології та журналістики
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Напрям наукових досліджень

Історія й теорія видавничої справи та редагування, історія й теорія журналістики, мовні особливості публіцистичного тексту

Google-scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Vuzj7E0AAAAJ&hl=uk

ORCID

0000-0002-5603-2269

Web of Science ResearcherID

 

ScopusAuthor ID

 

Освіта

1999 – Магістр з української філології, ЛНУ імені Тараса Шевченка

1999 – спеціаліст. Напрям підготовки "Українська мова та література", ЛНУ імені Тараса Шевченка

Досвід роботи

2017 – по теперішній час– доцент кафедри української філології та журналістики, СНУ ім. В. Даля

2005 – 2017– доцент, кафедра журналістики і видавничої справи, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

2002 – 2005 – асистент, кафедра української літератури, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Основні курси, що викладає

Культура мовлення в ЗМК. Журналістський фах. Основи журналістської майстерності. Історія української журналістики

Стажування і підвищення кваліфікації

2019 – стажування, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, кафедра філології та видавничої справи

2015 – курс «Cертифікація викладачів дистанційного навчання е-Tutor»

 

Співпраця з установами, підприємствами, організаціями

Викладач за програмою «Культура діловогописемногомовлення» на замовлення ТОВ «НВП "Зоря"» (м. Рубіжне, 2019 рр.).

Керівник секції «Журналістика» Луганської обласної малої академії наук учнівської молоді (2015 – 2020 рр.)

Член робочої групи з організації підготовки та видання серії брошур «За покликом серця» ЛОДА (2020 р.)

Викладач дисциплін фахового модуля кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Луганського обласного інститутупіслядипломної педагогічної освіти (2018 - 2020)

Участь у редколегіях та ревізійнихкомісіяхнауковихжурналів

 

Володінняіноземнимимовами

Англійська (зі словником)

Іншадіяльність

(СВР, кружки, бюро, проєкти, участь у професійних об’єднаннях тощо)

 

Основні публікації
(Відповідно до пп. 1, 2, 3, 13 Ліцензійних умов)

2) Публікації – фахові видання

1. Лексичні опозиції в назвах постів С. Жадана як засіб вираження авторської інтенції // Лінгвістика : зб. наук. праць / за ред. К. Д. Глуховцевої. – 2019. – 2 (41). – С. 150 – 160.

2. Денотати алюзій у назвах сучасних українських видавництв  // Лінгвістика : зб. наук. праць / за ред. К. Д. Глуховцевої. – 2017. – № 1 (36). – С. 208-215.

 

3) Монографії

Мовна гра в заголовках постів Сергія Жадана на платформі «ТСН.UA» /Актуальні тенденції розвитку сучасних мов : колективна монографія / відп. ред. І. М. Кошман. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – С.108-128.

 

13) Методичні посібники, конспекти лекції тощо

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Видавнича справа та редагування” (для студентів денної форми навчання спеціальності “Журналістика”) / Уклад. : О. Л. Кравченко. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 62 с.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Історія української журналістики” (для студентів денної форми навчання спеціальності “Журналістика”) / Уклад. : О. Л. Кравченко. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 24 с.