Резюме

 

 

Токар Наталія Володимирівна

Контакти

+38 0956280454

toka18@snu.edu.ua

 

nataljatokar@bigmir.net

 

Посада

Старша викладачка кафедри української філології та журналістики
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Напрям наукових досліджень

Сучасна українська історична проза. Творчість І.Корсака. Науково-методичні засади шкільного курсу української літератури.

ORCID


https://orcid.org/0000-0002-3872-8289

Освіта

2008–Луганський національний університет ім..Т.Шевченка                            Магістр з української філології, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, редактор освітніх видань

Досвід роботи

2020 – дотепер – старша викладачка кафедри української філології та журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

2017 – 2020 – асистентка кафедри української філології та журналістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (за сумісництвом)

2013-2020  –  викладачка української мови, літератури та зарубіжної літератури СХМТ СНУ ім.. В.Даля 

 

Основні курси, що викладає

Історія української літератури, методика викладання української літератури в середній школі, українська мова за проф.спрямуванням

 

Стажування і підвищення кваліфікації

2018 – Психологія та педагогіка вищої школи. СНУ ім..В.Даля

Володіння іноземними мовами

Англійська мова (базовий рівень)

 

Основні публікації
(Відповідно до пп. 1, 2, 3, 13 Ліцензійних умов)

1) Публікації  у країнах ЄС

1. Токар Н. Архетипна структура образу старця в романі Івана Корсака «Завойовник Європи». Proceedings of the International Scientific Conference. "Topical Issues of Science and Education" (July 17, 2017, Warsaw, Poland) Vol.2. С. 37-41.

2. Tokar N. GENDER RESEARCH OF IVAN KORSAK’S HISTORICAL HEROES. European Journal of Literature and Linguistics. Scientific journal № 3 2019. Vienna, Austria. С. 39-43

 

2) Публікації – фахові видання

 1. Токар Н.В. Історична проза Івана Корсака у критичних і наукових дослідженнях. Закарпатські філологічні студії: зб. наук. пр. Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2019. Вип. 9. Т.2 С.134-142

2. Токар Н.В. Художня та історична правда в романі І.Корсака «Завойовник Європи». Філологічні науки : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – 2019. – Вип. 30. (стаття прийнята до друку 31.05.2019)

3. Токар Н. Епістолярій Пантелеймона Куліша як жанроутворюючий чинник художньо-біографічних творів. Волинь філологічна: текст і контекст. Література non-fiction: зб. наук. пр. / упоряд. Н. Г. Колошук, Т. П. Левчук. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. Вип. 25. 280 с. С. 239-252

4. Токар Н. Жанрові модифікації історичного роману  у творчості Івана Корсака (на прикладі романів "Завойовник Європи", "Перстень Ганни Барвінок", "Корона Юрія ІІ"). Література та культура Полісся № 91. Серія "Філологічні науки" № 10  С.129-143 

 

3)Підручники, навчальні посібники або монографії

1. Tokar N. V., Boitsun I. Yе. METHODS OF PSYCHOLOGICAL PORTRAТYAL OF HEROES IN IVAN KORSAK’S NOVELISTIC WORKS. Modern researches in philological sciences : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 456 p. Р.339-355