СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Бондаренко Галина Петрівна

Підвищення кваліфікації

1. Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка

Тема: Методичні засади формування лексико-фразеологічної компетентності студентів філологічних спеціальностей.

Свідоцтво № СПК 002519 від 16 березня 2018 року.

2. Letter of Offer for Visiting Academics – Salaried Appointment  27/06/2022

3. Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка.

За програмою: Проєктування та реалізація освітніх програм за спеціальністю 014 "Середня освіта"

Свідоцтво № ADV-311011-PSI від 11.12.2022 року.

4. Академія цифрового розвитку.

Тема курсу:  "ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ"

Сертифікат № GDTfE-06-Б-07011 від 15.01.2023 року.

4. Національний державний університет імені Михайла Драгоманова

Сертифікат № 2023/003-IA  від 01 березня 2023 року.

Сертифікати онлайн-тренінгів

1. «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» (Prometheus, 29.04.2021)

2. «Проектні технології в освітньому процесі сучасної школи» (Піфагор, НУШ, 26.04.2021)

3. «Організація зворотнього зв’язку в очному та дистанційному навчанні» (Піфагор, НУШ, 26.04.2021)

4. «Дистанційне навчання – старт із сьогодення в майбутнє» (Інститут післядипломної та заочного (дистанційного навчання) Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 16.04 – 17.04. 2021)

5. Курс з відеомонтажу ADOBE PREMIERE PRO (60 годин), (moviesschoolpro, січень, 2021)

6. «Спілкування та співпраця. Ключові уміння сучасного педагога Семінар «Як вчити покоління Z в умовах дистанційної освіти» (6 годин), (ІППО НУШ, 28.09.2020).

7. «Спілкування та співпраця. Ключові уміння сучасного педагога. Семінар «Коучинг – навичка успішного вчителя. Практика» (6 годин), (ІППО НУШ, 28.09.2020).

8.  Спілкування та співпраця. Ключові уміння сучасного педагога. Семінар «Інноваційні технології навчання в сучасній школі» (6 годин), (ІППО НУШ, 28.09.2020)

9. Експерт з акредитації освітніх програм (НАЗЯВО,11.11.2021)

Пустовіт Валерія Юріївна

1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 002335 від 16 березня 2018 р. Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, тема роботи «Методичні засади викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі».

2. Сертифікат про закінчення курсу «Зміцнення викладаннята організаційного управління в університетах», наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus від 29.04.2021

Глуховцева Ірина Ярославна

1. Інститут української мови НАН України (м. Київ).

Тема: «Фразеологія художнього твору як культурний феномен».

Довідка про підвищення кваліфікації № 307/329 від 4.07.2019 р. (наказ №59 § 1 від 23.05.2019 р.).

Тривалість 108 год./3,6 кредити ЄКТС.

2. Онлайн-стажування на базі Економічного університету у місті Краків (Польща).

Тема: «Нові та інноваційні методи викладання».

Сертифікат про підвищення кваліфікації NR 2705/MSAP/2021 від 26 березня 2021 р.

Тривалість 120 год./4 кредити ЄКТС.

3. Тренінг на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Тема: «Зміцнення викладання та організаційного розвитку в університетах».

Сертифікат про підвищення кваліфікації від 21.04.2021 р.

4. 

Кравченко Олена Леонідівна

1. Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Сертифікат «Сертифікація викладачів дистанційного навчання e-Tutor», 2016 р.

2. Луганський обласний інститут педагогічної освіти, керівник гуртків дослідницько-експериментального напрямку

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 174969,06.04.2017

Тривалість 120 годин (4 кредити ЄСТС).

3. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, кафедра філології та видавничої справи

Посвідчення про стажування з 01.04.2019 по 01.12.2019

Тривалість 180 годин (6 кредитів ЄСТС)

4. Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, кафедра української мови, літератури та методики навчання

Сертифікат про стажування з 08.11.2021 по 28.01.2022

Тривалість 180 годин (6 кредитів ЄСТС)

5. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка СПК № 002530 від 28 січня 2022 року, тема роботи: "Методологічні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Історія української літератури XX-XXI століття" для студентів спеціальності 014 "Середня освіта. Українська мова і література".

Кошман Ірина Миколаївна

Бердянський державний педагогічний університет.Тема «Викладання дисциплін “Радіовиробництво” та “Літературне редагування”».

Сертифікат,наказ 49/06 від 19.03.2021.

Тривалість 180 годин (6 кредитів ЄСТС).

Карловас Олена Адасівна

1.Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Тема:«Використання дистанційних методів навчання».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 132998 від 03.11.2017.

Тривалість 108 год./3,5кредита ЄКТС.

2.Бердянський державний педагогічний університет (кафедра української мови та славістики).

Тема:«Теоретико-методологічні засади викладання дисциплін "Культура наукової мови", "Вступ до мовознавства", "Стилістика української літературної мови".

Сертифікат № 28/02 - 2021 від 30.04.2021.

Тривалість 180 год./6 кредитів ЄКТС.

Галенко Анна Миколаївна

1. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Тема: «Формування професійних компетентностей викладача вищої школи». Свідоцтво про підвищення кваліфікації №ПК02070714/001251-20 від 12.06.20 р. Тривалість 180 год./6 кредитів ЄКТС.

2. Підвищення кваліфікації ІППО. Формування та впровадження інноваційних педагогічних технологій. Тема: «Формувальне оцінювання на уроках літератури в НУШ» Сертифікат №8225507946291 від 04.12.2021. Тривалість – 15 год/0,5 кредиту ЄКТС.

3. Всеукраїнські тренінги «Ректор». Тема: «Мовленнєва компетентність сучасного педагога». Свідоцтво про підвищення кваліфікації №8323714445106 від 08.11.2021. Тривалість – 15 год/0,5 кредиту ЄКТС.

4. Prometheus – платформа масових відкритих онлайн курсів підвищення кваліфікації. Ужгородський національний університет. Тема: «Як читати складні модерністські та постмодерністські твори». Сертифікат від 22.05.2021. https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/989aba0d8b674410868d43c5e4d00b24

5.Prometheus – платформа масових відкритих онлайн курсів. Тема: «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах». Сертифікат від 05.05.2021.  https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/d0a12280cf6b45d1818f203a75a1cdff

6. Atomshub. Курси підвищення кваліфікації. Тема: «Змішаний та дистанційний формати навчання. Онлайн безпека. Цифрові інструменти». Свідоцтво про підвищення кваліфікації №77755441577 від 21.11.2020р. Тривалість 6 год./0,2 кредита ЄКТС

7. Prometheus – платформа масових відкритих онлайн курсів - Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Літературна лабораторія та Відділ освітніх програм Мистецького арсеналу – курси підвищення кваліфікації «Українська література. Осмислені й переосмислені».  Травень 2020. Тривалість – 15 год/0,5 кредиту ЄКТС.

8. Освітній проект ТОВ «На урок» курси підвищення кваліфікації «Онлайн-тестування у школі». Травень 2020. Тривалість 24 години.

9. Освітній проект ТОВ «На урок» курси підвищення кваліфікації «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми». 15-16 травня 2020 – тривалість 13 годин.

10. Освітній проект ТОВ «На урок» курси підвищення кваліфікації «Особистий професійний блог вчителя: дизайн, контент, просування». 06.05.2020. Тривалість 2 години.

11. Освітній проект ТОВ «На урок» курси підвищення кваліфікації «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час дистанційного навчання». 22.04.2020р. Тривалість 2 години.

12. Освітній проект ТОВ «На урок» курси підвищення кваліфікації «Ефективні освітні рішення в умовах карантину: педагогічний інструментарій від організації Hundred». 21.04.2020. Тривалість 2 години.

13. Програма імені Фулбрайта  в Україні та БО «Українське фулбрайтівське коло» за підтримки Посольства США в Україні, інтенсивні курси підвищення кваліфікації – проект "Сила фулбрайтівського досвіду: можливості професійного розвитку для викладачів внутрішньо переміщених університетів зі Сходу Україні" з теми «Американська культурна дипломатія: сучасні американські література та мистецтво». Сертифікат №3. Лютий-квітень – 2019р. м.Вінниця, Київ, Харків, Дніпро.– 96 год.

14. Програма імені Фулбрайта  в Україні та БО «Українське фулбрайтівське коло» за підтримки Посольства США в Україні, інтенсивні курси підвищення кваліфікації – проект "Сила фулбрайтівського досвіду: можливості професійного розвитку для викладачів внутрішньо переміщених універс итетів зі Сходу Україні" з теми «Література та антропологія: навіщо читати?». Сертифікат №4. Травень-червень 2018р. – м.Харків.– 68 год.

15. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти.

Тема:  "Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти"

Сертифікат СС 38282994/5174-22 від 11.01.2023 року.

Токар Наталія Володимирівна

  1. Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Тема: «Ґенеза життєвого й творчого шляху Івана Корсака в контексті вивчення історичного роману на заняттях з української літератури». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ПК02070714/000896-18 від 14.12.2018 р. Тривалість 5 кредитів ЄКТС.
  2. Всеукраїнська практична онлайн конференція «Сучасні освітні технології. Інструменти підвищення якості освіти» (22-23.01.2021).  Тема: «Нестандартні прийоми та методи проведення гуманітарного уроку».  Сертифікат № 124491457833 Тривалість – 15 годин/0,5 кредиту ЄКТС.
  3. Вебінар ТОВ «Всеосвіта». Тема: «Творчий підхід до навчання. Лепбук як засіб ефективного всебічного розвитку здобувачів освіти». Сертифікат № BE221693. Тривалість – 2 години/0,06 кредиту ЄКТС.
  4. Вебінар ТОВ «Всеосвіта». Тема: «Валізка творчих вправ на уроках зарубіжної літератури». Сертифікат № OG027996. Тривалість – 2 години/0,06 кредиту ЄКТС.
  5. Вебінар ТОВ «Всеосвіта». Тема: «Метод компаративного аналізу художніх творів на уроках літератури». Сертифікат №. WZ403658. Тривалість – 2 години/0,06 кредиту ЄКТС.
  6. Тренінг на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Тема: «Зміцнення викладання та організаційного розвитку в університетах».Сертифікат про підвищення кваліфікації від 09.05.2021 р.