Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Кафедра української філології та журналістики

 

Бакалавр

Магістр 

 014.01 Середня освіта. Українська мова та література

 

Орієнтована на світові стандарти освіти, кафедра української філології та журналістики готує кваліфікованих фахівців.

На кафедрі проводять організаційну й методичну роботу з впровадження кредитної системи і дистанцій-них технологій організації навчального процесу. Мета – подальше вдосконалювання освітньої діяльності та інтеграція в Європейський освітній простір.

 

Навчаючись, студент набуває умінь:

 

Студенти вивчають дисципліни гуманітарної, природничо-наукової, соціально-економічної, професійно-практичної та спеціальної підготовки.

Навчання проводять, використовуючи новітні лінгвістичні технології, сучасну обчислювальну техніку, операційні системи.

 

Випускники можуть бути працевлаштовані на такі посади:

 

Бакалаври зможуть навчатися далі на ОС «Магістр» зі спеціальності «Українська мова і література».

 

Випускник університету може працювати в навчальних закладах різних типів і рівнів акредитації, засобах масової інформації, у галузі лінгвістичних комп’ютерних технологій, а також бути консультантом з лінгвістичних питань в організаціях і установах різних форм власності, професійно обробляти письмові тексти.

 

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО (для випускників шкіл) (спеціальність 014.01 Середня освіта (Українська мова та література)):

-українська мова та література (обов'язково);

-історія України (обов'язково);

- іноземна  мова (на вибір);

- географія (на вибір).

 

На основі диплома молодшого спеціаліста кафедра проводить набір за скороченою формою навчання 2р.10 м.

На основі диплома бакалавра напряму підготовки кафедра набирає на ОС «Магістр».

 

Наша адреса:

93400, м. Cєвєродонецьк, пр-т Центральний, 59а, к.326

Тел: 050-180-07-40 Галина Петрівна Бондаренко,

e-mail: galina.p.bondarenko@gmail.com

сайт університету snu.edu.ua