1. Заповнена заява-анкета Icon zayava-anketa_2023-distanc.pdf (185,3 Кб) :

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, треба вказати населений пункт, у якому бажає пройти ЄВІ, ЄФВВ, і назву(-и) єдиного фахового вступного випробування (облік та фінанси, право та міжнародне право, економіка та міжнародна економіка, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія). Майте на увазі, що для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

2. Документ, що посвідчує особу.

3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)  (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

4. Фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника:

вимоги до цифрової копії фотографії, що надсилається до СНУ ім. В. Даля:

Приклади фотозображень, прийнятних та неприйнятних для внесення.

5. Довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу.

(лише для осіб, які завершують навчання в поточному році НЕ в СНУ ім. В. Даля).

6. Документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень).

7. Медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о.

(у разі необхідності створення особливих умов для проходження тестування)

  Підрозділ                                                              Електрона адреса для надсилання документів (вступ 2023)           Контактний телефон відповідального працівника

Факультет здоров'я людини                                                                   vstup_hl@snu.edu.ua                                                                                   

 

1. Вступник надсилає лист електронної поштою на офіційну адресу (таблиця) відповідного підрозділу СНУ ім. В. Даля

2. Тема листа, що надсилається вступником для реєстрації заявок для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (ЄВІ та ЄФВВ):

3. Текст листа:

       Приклад – Петренко Петро Петрович

       01.01.2001

       1122334455

4. Лист містить вкладені копії документів:

Вимоги до сканованих копій – роздільна здатність не менш 300 точок на дюйм (300 dpi)

5. У відповідь на Ваш лист Ви отримаєте від відповідального працівника підтвердження отриманого комплекту документів. Якщо протягом 48 годин (2 доби) відповіді не буде, зв’яжіться з відповідальним працівником по контактному телефону (таблиця) для з’ясування причин відсутності відповіді.

1. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка на Вашу електрону адресу. Обов’язково перевірте інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листа, та в у разі виявлення помилок зверніться до відповідального працівника Приймальної комісії СНУ ім. В. Даля.

2. Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії СНУ ім. В. Даля та видається вступнику особисто.

3. Оформлений екзаменаційний листок може буде надісланий засобами поштового зв’язку, у разі якщо Ви зазначите про таку необхідність у заяві-анкеті.

Категорії осіб, які беріть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у СНУ ім. В. Даля (замість ЄВІ/ЄФВВ)

Особи, які:

- визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

- яким за рішенням приймальної комісії відмовлено в реєстрації для участі в ЄВІ, ЄФВВ  через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (далі – наказ № 1027/900), що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

- яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження ЄВІ, ЄФВВ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для складання ЄВІ, ЄФВВ);

- особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2023 році не брали участі в основних та додаткових сесіях ЄВІ, ЄФВВ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900, (за умови подання до Приймальної комісії СНУ ім. В. Даля документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа).