в круге окна.png

 

Кафедра будівництва, урбаністики та просторового планування

 

Наше розташування:

ауд. № 401, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавр і  магістр за очною та заочною формою навчання за спеціальністю: 
192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Загальна інформація про кафедру

Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно з новим складом освітньої програмами: будівництво та цивільна інженерія.

Викладачі кафедри мають досвід підготовки за цілою низкою технічних спеціальностей.

Основною метою діяльності кафедри є забезпечення надбання майбутніми фахівцями навичок по прийняттю ґрунтовних рішень та їх впровадженню у господарську діяльність у галузі будівництва та комунального господарства.

Історія кафедри

Кафедра будівництва, урбаністики та просторового планування створена наказом ректора 01 лютого 2003 року. Вона є одною з молодих кафедр у структурі університету, складається з висококваліфікованих фахівців, має потужну та розвинену науково-технологічну, дослідницьку базу та інфраструктуру для надання освітніх послуг європейського зразка. Кафедра будівництва, урбаністики та просторового планування СНУ ім. В. Даля визначена в Україні, як базова для підготовки фахівців зі спеціальності «Міське будівництво та господарство».

Вступнику

Інформація стосовно правил та умов прийому, переліку документів знаходиться в розділі  Вступнику.

Докладно озайомитися з освітніми програмами, змістом та стратегією навчання можна за посиланнями:  192 Будівництво та цивільна інженерія

Студенту

Інформація стосовно плану навчання, вибору освітніх траекторій, поточних питань в розділі Навчання.

Доступ до освітніх ресурсів системи електронного навчання: Електронний університет СНУ ім. В. Даля .

No items available