ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ


 

         Кафедру іноземних мов та професійної комунікації (ІМПК) було створено 21 жовтня 2015 року згідно наказу ректора № 160/02 від 21.10.2015 року «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом». Це сталося у зв’язку з подіями 2014 року, коли Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля було переміщено до міста Сєвєродонецьк. В основі кафедри було поєднано три кафедри університету: кафедра англійської мови, кафедра іноземних мов, кафедра практики іноземних мов та секції іноземних мов з кафедри гуманітарних і соціальних наук Сєвєродонецького Технологічного інституту СНУ ім. В.Даля. Кафедра іноземних мов та професійної комунікації під керівництвом доцента, кандидата педагогічних наук, колишнього декану філологічного факультету, Крсек Ольги Евгенівни увійшла до складу Інституту міжнародних відносин.

         Історія кафедри увібрала в себе історичні події пов’язані зі становленням та розвитком кафедр університету. Найстарішою кафедрою є кафедра англійської мови, що з’явилася у 1967 році за наказом ректора та має довгу історію. Першим очільником була Н.В. Гетко, а до складу кафедри входили лише 4 викладачі. Після Н.В. Гетко завідувачем кафедри став Є.В. Маркін. Це був час, коли вуз одержав статус стаціонарного, створювалися нові факультети, збільшувалась кількість студентів. У 1973 році кафедру очолила Є.С. Самохвал, а у 1979 році - Е.М. Чижевська. З 1986 році та до реструктуризації кафедру очолював кандидат педагогічних наук, доцент Е.Г. Міквабія.

        Кафедра іноземних мов була створена за наказом ректора СНУ професора О.Л. Голубенка від 25 червня 2001(13) з метою ефективного управління навчальним процесом на базі кафедри перекладу германських і романських мов. Її завідувачем призначили кандидата педагогічних наук, доцента В. Е. Краснопольского.

        Кафедра практики  іноземних мов була створена у вересні 2006 року і спочатку  перебувала у складі факультету журналістики, соціології і мовознавства, але з фундацією на її основі двох самостійних факультетів –масових комунікацій та філологічного – увійшла до складу філологічного факультету. Очолив кафедру доктор педагогічних наук, професор В.В.Червонецький.  

        Кафедра гуманітарних наук і української мови СТІ створена у 1997 році наказом № 15 від 12.06.1997 р. та знаходилась у навчальному корпусі СТІ м. Сєвєродонецьк. З липня 2012 року кафедра ГНіУМ перейменована у невипускову кафедру гуманітарних і соціальних наук, яку очолив доцент, кандидат філософських наук А. М. Ополонін. У секції іноземних мов працювали викладач Барвіна Н. О., старший викладач Єрмоленко Л.В., старший викладач Антонова Г.А.,  викладач Давіденко Н. О.

Згідно п. 3 наказу № 160/02 від 21.10.2015 року «Про структурні зміни та заходи щодо вдосконалення управління університетом» кафедра гуманітарних і соціальних наук була ліквідована. Відтоді, викладачі іноземних мов цієї кафедри та викладачі інших трьох кафедр СНУ ім. В.Даля перейшли у склад кафедри іноземних мов та професійної комунікації, яка була створена згідно того ж наказу.

 

Загальна інформація про кафедру іноземних мов та професійної комунікації

Викладачі кафедри ІМПК забезпечують викладання англійської, німецької та французької мов студентам немовних спеціальностей з першого по сьомий семестр навчання. Робота викладачів кафедри спрямована на іншомовну підготовку фахівців, знання та вміння яких дадуть їм змогу успішно конкурувати не лише в Україні, а й за кордоном. Знання іноземних мов дозволяє студентам-далівцям успішно працювати у будь-якій сфері та проходити стажування в інших країнах. Навчання іноземної мови професійного спрямування спонукає викладачів постійно здобувати нові знання, професійно розвиватися та підвищувати кваліфікацію.

Кафедра забезпечує навчання студентів усіх рівнів фахової освіти – бакалаврату, маґістратури та аспірантури в СНУ ім. В. Даля, пропонуючи такі обов’язкові курси:
– іноземної мови (англійська, французька, німецька);
– другої іноземної мови;
– іноземної мови спеціальності;
– теорії і практики перекладу;
– латинської мови;
- правнича іноземна мова;
- ділова іноземна мова;
- іноземна мова наукового спілкування;
- технічний переклад та академічне письмо.

     Викладання ведеться за новітніми програмами та підручниками, які базуються на досягненнях сучасної науки та практики.

Для того, щоб підвищити інтерес студентів до вивчення іноземних мов, щорічно проводяться студентські олімпіади, науково-практичні конференції, культурні заходи лінгвокраєзнавчого спрямування.

33.jpg

         Викладацький склад кафедри розробляє та публікує методичні рекомендації  для студентів, бере активну участь у наукових конференціях в Україні та за її межами, організовує методичні семінари з залученням іноземних спеціалістів.

         Викладачі кафедри співпрацюють з Центром підвищення кваліфікації та вдосконалення освіти та проводять курси з вивчення англійської мови для всіх бажаючих. З великим натхненням студенти беруть участь у театральних постановках іноземними мовами у театрально-музичній студії «Magic Pie» під керівництвом старшого викладача Барвіної Н. О.

          Завідувачка кафедри, к. пед. н, доцент Крсек Ольга Євгенівна є авторкою понад 80 наукових публікацій, які є результатом постійних досліджень на предмет мовної освіти, мовної політики, соціальних ролей та мовленнєвої поведінки людини, моральних цінностей спілкування, парамовленнєвих засобів комунікації. Неодноразово була учасником грантових програм з інклюзивної освіти у США, Німеччині, Чехії. До складу кафедри входять: заступник завідувачки кафедри к. пед. н., доцент Козьменко Олена Іванівна, к. пед. н., доцент Модестова Тетяна Василівна, к. пед. н., старший викладач Бєловецька Ліна Едуардівна, старший викладач Антонова Галина Альбертівна, старший викладач Солопова Тетяна Григорівна, старший викладач Давіденко Наталія Олександрівна, старший викладач Барвіна Наталія Олександрівна,  старший викладач Світлічна Оксана Олександрівна, старший викладач Прошкіна Ольга Євгенівна, старший викладач Єрмоленко Людмила Василівна, викладач Іртуганова Тетяна Русланівна, викладач Хохлов Артем Сергійович, викладач Гнилицька Анна Костянтинівна.

          Співробітники кафедри постійно підвищують свій науковий та методичний рівень. Старші викладачі Світлична О. О. та Барвіна Н. О., викладач Хохлов А. С. навчаються в аспірантурі СНУ ім. В.Даля, доценти Крсек О.Є. та Модестова Т.В. готуються до захисту докторської дисертації, доцент Козьменко О.І. є докторантом кафедри педагогіки СНУ ім. В. Даля. Наукова робота кафедри охоплює широке коло актуальних спеціалізованих та міждисциплінарних досліджень.

          Під час роботи кафедри ІМПК було опубліковано 2 колективні монографії: «Мовна особистість як суб’єкт мови, культури, освіти, комунікацій» (2017) та «Мовна освіта у ХХІ сторіччі: методологія, теорія і практика» (2018), більш ніж 60 наукових статей у фахових та наукометричних виданнях, понад 50 наукових тез тощо.  

          Кафедра активно долучилася до роботи з іноземними партнерами. У 2016 році завідувач кафедри к.пед. наук подала заяву та виграла грант на подорож до Великої Британії для представників університету. Доценти Крсек О.Є. та Модестова Т.В. взяли участь у конференції з вивчення найкращих практик університетського управління, лідерства і реформи освіти, а також  обміну професійними знаннями і практичним досвідом з ініціювання та послідовної реалізації системних змін, особливо у часи соціально-політичної нестабільності у Кембриджському університеті.

 

34.jpg

 

            У липні 2016 року старший викладач Барвіна Н.О. взяла участь  у дводенному тренінгу «Англійська з перевагою: Інноваційні практики для вчителів», що проводився Регіональним Відділенням з англійської мови при посольстві США у Києві і був присвячений новітнім цікавим стратегіям, які можуть бути використані викладачами англійської мови для розширення спектру методів навчання.

            Доцент Модестова Т.В. взяла участь в якості фасилітатора однієї з команд-учасників у спільному проекті Британської Ради в Україні, Інституту Вищої освіти НАПН України та Фундації Лідерства (Великобританія) підготовки молодих лідерів вітчизняної освітньої галузі 2017-2018 року.

            Представники кафедри ІМПК прийняли участь в першій міжнародній науковій конференції «Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні», яка відбулася в Американському домі посольства США в Україні у лютому 2017 року. 

            У травні 2017 року викладачі кафедри ІМПК взяли участь у дев'ятій міжнародній науково-практичній конференції «Глобалізація наукового і освітнього  простору. Інновації у сфері транспорту. Проблеми, досвід, перспективи»  під час якої виступили з доповідями щодо питань іншомовної освіти у Парижі (Франція). На конференції були присутні представники українського посольства у Франції.

35.jpg

У липні 2017 року викладачі кафедри взяли участь у проекті Британської Ради «English for Universities» під час якого пройшли 105 годинне стажування та отримали сертифікати підвищення кваліфікації з викладання англійської мови для професійних цілей.

У листопаді цього ж року 8 викладачів кафедри успішно склали іспит, підтверджуючий високий рівень володіння англійською мовою та отримали міжнародні сертифікати  тесту Британської Ради APTIS.

У межах участі СНУ ім. В. Даля в міжнародному проекті «Англійська для університетів» викладачами кафедри іноземних мов та професійної комунікації було проведено англомовний науково-методичний круглий стіл «Планування занять з англійської мови для професійного спілкування» для викладачів англійської мови загальноосвітніх шкіл, гімназії, колегіуму, ліцею, хіміко-механічного технікуму м. Сєвєродонецька, а також Борівського навчально-виховного комплексу. 

У листопаді 2018 року та  у лютому 2019 році доцент Козьменко О.І. представляла наш університет у Британській Раді та брала участь у симпозіумі Британської Ради та Міністерства освіти і науки щодо проблем інтернаціоналізації та викладання англійської мови для спеціальних цілей у закладах вищої освіти. Свою доповідь на лютневому симпозіумі представила колишній міністр освіти – Лілія Гріневич.

38.jpg

                    У 2018-2019 навчальному році старший викладач Барвіна Н.О. взяла участь у пілотному проекті Британської Ради «English for Civil Servantes», що вперше проводився у Луганській області. Мета цього проекту проведення курсів з вивчення англійської мови для державних службовців та отримання міжнародного сертифікату.

39.jpg

         У травні 2018 року Козьменко О.І., Барвіна Н.О., Давіденко Н.О. пройшли міжнародне стажування у Сучавському університеті ім. Штефана чел Маре (Румунія) (108 годин), з участю у міжнародному симпозіумі «Оцінка внутрішньої освіти: виклики та перспективи» спільно з Університетом Касабланки (Марокко).

        Цього ж року викладачі кафедри організували та провели студентську конференцію «English for Specific Purposes: International in Scope, Specific in Purpose».

        Викладачі кафедри двічі ставали учасниками у освітньо-культурній подорожі науково-педагогічних працівників університету до Львівщини та країн Євросоюзу з метою обміну досвідом роботи та підвищення кваліфікації педагогічних працівників в рамках спільного освітнього проекту «Змінимо країну разом».

41.jpg

IMG-7cec45b8d5ac92cb85fa9e7511cbdfcd-V.jpg

modestova-seminar.jpg

lviv-5.jpg