БОКЛАХ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ


боклах.jpg Посада – викладач
Стаж роботи – 6 років
Наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – міжпредметні зв'язки у формуванні англомовної лінгвосоціокультурної компетентності здобувачів вищої освіти, формування естетичного смаку студентів ВНЗ засобами англомовних літературних текстів, художній топос міста, поетика американського літературного урбанізму, символіка образу Нью-Йорка
Публікації (загальна кількість) – 24
Контактна інформація – boklah@snu.edu.ua
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=d1hLQVAAAAAJ