КОЗЬМЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА
Козьменко.jpg
Посада - доцент
Вчене звання - доцент
Науковий ступінь - доктор педагогічних наук
Стаж роботи  - 16 років
Наукова діяльність (напрями наукових досліджень) - проблема виховання національної ідентичності, вища освіта США, успішність студентів, викладання іноземних мов.
Публікації (загальна кількість) - 60
Контактна інформація - kozmenko@ snu.edu.ua