КРСЕК ОЛЬГА ЄВГЕНІВНА    


крсек.jpg
Посада – завідувач кафедри
Вчене звання - доцент
Науковий ступінь – доктор  педагогічних наук
Стаж роботи – 41 рік
Наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – мовленнєва комунікація, методика   викладання англійської мови, мовна освіта національних меншин США.
Публікації (загальна кількість) –85
Контактна інформація – krsek@snu.edu.ua