МОДЕСТОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА


модестова.png
Посада – професор
Вчене звання – доцент
Науковий ступінь – доктор педагогічних наук
Стаж роботи – 11 років
Наукова діяльність (напрями наукових досліджень) – сучасні тенденції розвитку вищої освіти у світі, інтернаціоналізація закладів вищої освіти, інновації у галузі вищої освіти, лідерство у вищій школі, психологія міжособистісного спілкування, міжнародні стандарти вивчення, викладання та оцінювання володіння англійською мовою (зокрема, загального та професійного спрямування, міжнародні іспити з англійської мови.
Публікації (загальна кількість) – 63
Контактна інформація – modestova@snu.edu.ua