Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 033 Філософія

Перший рівень вищої освіти

 

Освітня програма:

 

Навчальні плани: