Галузь знань 02 Культура та мистецтво

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Другий рівень вищої освіти

 

Освітня програма:

 

Навчальні плани: