Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 034 Культурологія

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

 

Освітні програми:

 

Навчальні плани:

 

Програми педагогічної практики: