За період 2017 – 2020 рр. викладачами кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності опубліковано понад 120 наукових праць; у тому числі електронний навчальний посібник «Філософія техніки».

Леонтьєва В. М. Філософія техніки : навч. посіб. / В. М. Леонтьєва, І. М. Сілютіна. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. - 135 с.: бібліогр. 94 назви.