Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності

 

Здійснює підготовку за спеціальностями: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»,

033 «Філософія», 034 «Культурологія», 041 «Богослов'я»

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спрямована на професійну підготовку фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи, здатних вирішувати різноманітні технологічні, управлінські, організаційні завдання, виконувати інформаційне забезпечення та обслуговування споживачів інформації у виробництві, науці й управлінні, впроваджувати та експлуатувати інформаційні системи, здійснювати референтську та інформаційно-аналітичну діяльність у підприємствах, організаціях та установах будь-якої форми власності.

Навчання за спеціальністю 033 «Філософія» дає базову академічну гуманітарну освіту. Філософ є фахівцем широкого профілю в сфері політики, економіки, а також у дослідницькій, науковій та культурній сферах. Перевага цієї освіти полягає в розвитку аналітичного мислення і комунікативних навичок. Дуже важливим у сучасному суспільстві є здатність чути і бачити адекватно, розуміти сутність того, що бачимо та чуємо, осмислювати все, говорити і писати так, щоб переконати людей у правильності своїх поглядів, ідей і пропозицій, глибоко аналізувати соціальні процеси, адекватно сприймати ситуації, усну і письмову інформацію, виявляти причини та наслідки різних подій у суспільстві і розробляти програми розвитку суспільства на всіх його рівнях, програми виходу з різноманітних криз.

Філософ ХХІ століття – це аналітик і головний консультант на всіх рівнях управління соціальними процесами від конкретного місця подій до глобального масштабу. Тому спеціальність «Філософія» – одна з найважливіших у ХХІ столітті.

034 «Культурологія» – сучасна інтегративна гуманітарна спеціальність, розташована на стику таких галузей знання як філософія, філологія, мистецтвознавство, політологія, соціологія, релігієзнавство тощо. Фахівці цієї спеціальності займаються дослідженням, проектуванням, прогнозуванням та регулюванням актуальних культурних процесів сучасного суспільства. Випускники-культурологи працевлаштовуються для аналітичної, науково-дослідницької, консультаційної роботи в театрах, музеях, філармоніях, працюють кураторами соціальних і культурних проектів, працюють у ЗМІ, туристичній галузі, викладають у ЗВО.

Спеціальність 041 «Богослов’я» спрямована на підготовку фахівців у галузі богослов’я для навчально-виховної, науково-дослідницької та адміністративно-консультативної роботи, з глибокими знаннями християнського віровчення, церковно-історичних, релігійно-суспільних процесів та явищ, і належними навичками до етичної рефлексії про політико-економічні та культурні явища через призму віри. Соціальні процеси змінюються, віра в Бога існує завжди і особливо зростає потреба у богословах у тяжкі часи для людини і суспільства, тому спеціальність «Богослов’я» буде потрібна завжди і особливо на сучасному етапі розвитку людства.

 

Останні новини