Історія кафедри

Кафедра філософії, культурології та інформаційної діяльності складає свою історію з двох історичних ліній – кафедри філософії й кафедри філософії культури і культурології, які певний час існували і розвивалися як самостійні підрозділи.

У 2001 році в СНУ ім. В. Даля була створена кафедра світової філософії та естетики. Наказом ректора № 40 від 15.10.2014 на базі кафедр світової філософії та естетики і прикладної філософії та теології була створена кафедра світової філософії та теології. Надалі наказом ректора № 160/02 від 21.10.2015 кафедру світової філософії та теології перейменовано у кафедру філософії.

Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в СНУ ім. В. Даля ведеться з 1998 р., її було започатковано кафедрою історії України, надалі велося спеціально утвореною (нак. № 17 від 12.07.2001 р.) кафедрою документознавства та інформаційної діяльності. У 2003 році її склад було передано кафедрі філософії культури і культурології (ФКК), яка стала випусковою для спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність".

Коротка історія об'єднаної кафедри доводить плідність співпраці класичної та новітньої сфери знань та практичної діяльності.

 

Інформація про очільника кафедри

Завідувач кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльностікандидат педагогічних наук, доцент Сілютіна Ірина Миколаївна.

Ірина Миколаївна Сілютіна працює в СНУ ім. В. Даля понад 20 років. Приймала активну участь в становленні спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" з початку її впровадження до останнього часу. Їй належить вирішальний внесок в акредитацію спеціальності у 2016 р. І. М. Сілютіна зарекомендувала себе не тільки кваліфікованим фахівцем, але й енергійним, відповідальним організатором і керівником. Вона має також великий досвід науково-дослідної діяльності, у тому числі виконання міжнародних дослідницьких програм (зокрема, європейського міжнародного проекту «Розвиток системи вищої освіти задля підвищення ефективності соціального партнерства і підвищення  конкурентоспроможності гуманітарних наук  наук» (Темпус IV 2010- 2014 рр.)

И. Силютина-3.jpg

Кафедру філософії, що увійшла до складу новоствореної кафедри, з 2015 року очолював доктор філософських наук Олександр Михайлович Єременко. В 1980 році він закінчив Ворошиловградський державний педагогічний інститут за кваліфікацією «вчитель російської мови та літератури».

В 1991 році О. М. Єременко захистив кандидатську дисертацію в Інституті філософії АН України (м. Київ) на тему «Комунікативні механізми філософського пізнання» за спеціальністю «Діалектика та теорія пізнання». В 2010 р. в Дніпропетровському національному університеті захистив докторську дисертацію на тему: «Історична подія в контексті європейської традиції: соціально-філософський аналіз» за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

В університеті працював з 2011 року. Обіймав посаду професора; з вересня 2015 р. по 2017 р. займав посаду завідувача кафедри філософії. Має понад 100 наукових праць. Він є: відмінник освіти України, лауреат премії ім. Д. Чижевського НАН України за цикл праць з методології історії філософії.

Іншу поєднану кафедру, кафедру філософії культури і культурології, з 2015 року очолював Микола Миколайович Чурсін, доктор педагогічних наук (2012), кандидат технічних наук (1988), доцент (2003), який працював на спеціальності протягом усього часу її існування і є фахівцем в сфері інформаційної діяльності.

М. М. Чурсін закінчив Луганський машинобудівний інститут в 1971 р. і працював тут з 1973 р. до цього часу, зокрема, на посадах начальника обчислювального центру СУДУ, доцента кафедр політекономії, господарчого права, документознавства та інформаційної діяльності, філософії культури і культурології. З 2012 р. – завідувач кафедри соціальної інформатики СНУ ім. В. Даля.