Події наукового життя кафедри

 

23-24 жовтня 2021 року доцентка кафедри Наталія Шелковая на Міжнародній науковій конференції «Гуманізм. Людина. Людяність» виступала з доповіддю «Антропоцентризм та раціоцентризм як головні чинники знелюднення».

 

12 листопада 2021 р. на 6th International USERN Congress and Prize Awarding Festival (Стамбул, Туреччина) доцентка кафедри Наталія Шелковая виступила із доповіддю на тему «Про природу людського зла» («Оn the Nature of Human Evil»). Доповідь викликала резонанс та широке обговорення. Відеозапис виступу доступний для перегляду на You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=06UaX1TWi-w&t=35s

 

18 листопада 2021 р. у м. Рівне відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Людина у світі духовної культури. Філософські, культурологічні, морально-естетичні та релігійні виміри буття людини у світі», в якій приймали участь студент спеціальності 033 «Філософія» гр. ФФ-20д Олександр Гросицький та доцентка кафедри Наталія Шелковая як його науковий керівник. О. Гросицького було запрошено виступати першим на пленарному засіданні конференції, де були присутніми 51 учасник. Тема доповіді Гросицького «Проблема нелюдяної людини» викликала особливий інтерес і дискусії, задала тон наступним доповідям. Наталія Шелковая після доповіді про свободу виступила з дискусією про сутність свободи та її можливість.