Навчання в системі Moodle

Moodle – це навчальна платформа, призначена для об’єднання викладачів, адміністраторів і студентів в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища. Навчатись через систему Moodle можна дистанційно. Головне мати комп’ютер із доступом до мережі Інтернет.