Архівні матеріали підприємств свідчать про те, що більшість інженерних і керівних посад у 50-х роках ХХ ст. обіймали спеціалісти із середньою спеціальною освітою. Для вирішення кадрової проблеми у 1957 році в м. Сєвєродонецьку Харківським політехнічним інститутом були сформовані групи студентів, навчання яких здійснювалось за заочною формою. В подальшому на цій базі був заснований спочатку опорний пункт, а потім навчально-консультаційний пункт Українського заочного політехнічного інституту.

Для проведення занять на старших курсах використовували будівлі Рубіжанського індустріального технікума. З урахуванням теріторіального розташування навчальних приміщень навчально-консультаційного пункту, що вже два роки готував фахівців з вищою освітою у м. Сєвєродонецьк, у 1959 році був створений Рубіжанський загальнотехнічний факультет ХПІ, а у 1963 році – Рубіжанський філіал Харківського політехнічного інституту.

Історія кафедри починається 1963 р. зі створення кафедри "Хімія та хімічна технологія" наказом МВО УРСР № 454 від 17.08.63 р. Надалі з розвитком вищої школи в регіоні підготовка фахівців проводилась на кафедрах "Хімічна технологія неорганічних речовин", "Технологія продуктів основного органічного та нафтохімічного синтезу", "Технології переробки полімерів". З 1995 р. на кафедрі окрім хіміків-технологів проводиться підготовка фахівців за напрямом Екологія спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища". В різні роки кафедрою керували видатні вчені к.х.н. Матвєєв І.С., к.т.н. Красносєльський В.І., к.т.н. Гобов С.Л., д.т.н., проф. Каут В.М., д.х.н., проф. Кудюков Ю.П., д.х.н., проф. Тюпало М.Ф., д.т.н., проф. Глікін М.А., к.т.н., доц Суворін В.О. З 2000 року кафедру очолює заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Суворін Олександр Вікторович. У 2014 році професор кафедри Суворін Олександр Вікторович отримав Державну премію України в галузі науки і техніки за роботу «Нові каталізатори і гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ і використання в хімії, нафтохімії та енергетиці».

В 2016 році на базі випускних кафедр "Технології неорганічних речовин та екології" і "Технології органічних речовин, палива і полімерів" створено кафедру "Хімічної інженерії та екології" Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.