На кафедрі комп`ютерно-інтегрованих систем управління здобувачі мають змогу продовжувати навчання в аспірантурі зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології».

На даний час в аспірантурі навчається 8 здобувачів.

Навчальний план аспіранта складається з 45 кредитів і містить два цикли дисциплін:

  1. Цикл дисциплін, що формують загальнонаукові компетентності та універсальні навички дослідника:
  1. Цикл дисциплін, що формують фахові компетентності:

Основними формами науково-дослідної роботи аспірантів є виступи з науковими доповідями, участь у науково-практичних конференціях; опублікування статей у вахових виданнях, в тому числі тих, що входять до науко метричних баз SCOPUS, Web of Science Core Collection. Наукова робота ведеться у відповідності до запланованих тем дисертацій.