Наукова діяльність кафедри охоплює достатньо широкий діапазон наукових досліджень: становлення й розвиток українського конституціоналізму; конституційно-процесуальні відносини; правовий статус Верховної Ради України, Президента України; конституційно-правовий статус людини та громадянина; проблеми тлумачення Конституції та законів України; питання громадянства, статус політичних партій, засобів масової інформації, проблеми політичної активності громадян; територіальний устрій України; питання виборчого права й законодавства; правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, конституційно-правові засади функціонування судової влади тощо.

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах.

На кафедрі конституційного права щорічно проводять Всеукраїнську науково-практичну  конференцію  аспірантів,  студентів,  молодих науковців  «Молодь і наука: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку права в Україні» (спільно з кафедрою правознавства) та Міжнародну науково-практичну конференцію «Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні» (спільно з Луганською обласною державною адміністрацією). 

Бібліографічні профілі викладачів кафедри http://pravo-snu.com.ua/%d0%b1%d1%96%d0%b1%d0%bb%d1%96%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d1%96%d0%bb%d1%96-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%86%d1%96%d0%b2-%d1%84%d0%b0/

Наукові конференції: http://pravo-snu.com.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%97/

Науковий збірник факультету https://journals.snu.edu.ua/index.php/app/index