Студентський екологічний гурток "ЗИМОВИЙ САД"

З 2010 р. на першому поверсі в холі лабораторного корпусу здобувачами вищої освіти та викладачами кафедри технології неорганічних речовин та екології (нині – кафедра хімічної інженерії та екології) була заснована зелена зона університету - Зимовий сад. Основне призначення Зимового саду – створення естетичного комфортного простору для перебування і відпочинку студентів та викладачів між заняттями.

1.jpg

Для створення Зимового саду, підбору рослин та догляду за ними, вивчення особливостей впливу різних факторів середовища на їх ріст та  розвиток потрібні спеціальні ботанічні та екологічні знання. І цього ж року (2010 р.) на кафедрі починає функціонувати студентська спілка «Зимовий сад», до складу якої входили майбутні екологи – здобувачі вищої освіти 1-3 курсів.

Керівники спілки: к.б.н, доц., доцент кафедри хімічної інженерії та екології  Блінова Наталія Костянтинівна

                                 к.геол.наук, доц., доцент кафедри хімічної інженерії та екології Мохонько Вікторія Іванівна

Мета: екологічна освіта та екологічне виховання здобувачів вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» - 1-3 курсів освітнього рівня бакалавр.

Види діяльності: догляд за рослинами зимового саду, проведення практичних занять з біології, ґрунтознавства, екології з основами неоекології, метеорології, ландшафтної екології, загально екологічної та ландшафтно-екологічної навчальних практик, виконання наукових досліджень здобувачами вищої освіти молодших курсів, підготовка презентацій та проведення семінарів за результатами робіт, участь в наукових конференціях, участь в «зелених» ініціативах університету, міста, області.

Діяльність спілки «Зимовий сад» - це одна з ефективних форм навчальної та виховної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Екологія».

2.jpg

3.jpg

Блінова Н.К. на практичних заняттях в групі ПЕО-28д

4.jpg

Мохонько В.І. та Блінова Н.К. під час робіт в зимовому саду з гр. ПЕО-29д

Групою ПЕО-29д були проведені роботи по розробці «Екологічного паспорту» зимового саду, який включає каталог рослин (50 видів) та характеристику основних екологічних факторів, що впливають на ріст та розвиток рослин. Керівником цієї роботи були студентки гр. ПЕО-29д Маслова Ольга та Ібишева Олена.

5.jpg

Доклад студентки гр. ПЕО 29д - Ібишевої О.І. на I  Всеукраїнській молодіжній науково-практичній конференції «Екологічні проблеми регіону» (м.Рубіжне). В роботі розглянутий вплив екологічних факторів (температури, вологості, складу ґрунтів на ріст та розвиток рослин Зимового саду.

У 2010 році крім в програму загальноекологічної навчальної практики були включені напрямки з фітомеліорації міського середовища та приміщень. Роботами за напрямком з фітомеліорації міських систем керував студент групи ПЕО-28д Федоров Роман. Їм були розроблені індивідуальні завдання для членів спілки з вивчення ступеня озеленення та стану зелених насаджень в нашому місті. За результатами проведених робіт були оформлені праці, які представлені на університетських та міжнародних конференціях.

Робота Федотова Романа була представлена також на міжнародних наукових читаннях пам’яті Н.Ф. Реймерса та Ф.Р. Штільмарка «Антропогенна трансформація природного середовища. (Міжнародна школа-семінар для молодих вчених – Перм, 2011 р.).

6.jpg

Доклад студента гр. ПЕО-28д Федотова Романа  «Оцінка стану зелених насаджень міста Сєвєродонецьк»  на I  Всеукраїнській молодіжній науково-практичній конференції «Екологічні проблеми регіону» (м.Рубіжне).

Здобувачами вищої освіти гр.ПЕО-19д Середою Д.С. та Нестеренко Д.І. була виконана робота на тему «Значення тополь в озелененні міста Сєвєродонецьк» (представлена на Всеукраїнській  науково-практичній конференції з міжнародною участю «Майбутній науковець – 2019»), а Татарченко О.В. та Пушкарської І.М. - робота «Інвентаризація деревних рослин території Сну ім В. Даля» (представлена на XХІ міжнародній науково-технічній конференції Технологія-2019) та інші.

7.jpg

Під час роботи в Зимовому саду: студентка групи ПЕО-27д Пєтькова Юлія зі шлюмбергерою усіченою Schlumbergera (Zygocactus) truncata

8.jpg

Практичне заняття з загальноекологічної навчальної практики гр. ПЕО-29д «Підбір кімнатних рослин для Зимового саду»

9.jpg

10.jpg

11.jpg