Інформація про очільника кафедри

Завацька Наталія Євгенівна, доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. Створила наукову школу «Соціокультурні та психологічні аспекти адаптації особистості в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму», доробок якої визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою.
Зробила вагомий внесок у підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів. Під її науковим керівництвом захищено 12 докторських дисертацій та 32 кандидатських дисертації.
Очолює спеціалізовану Вчену раду СНУ ім. В. Даля з правом прийняття до захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.
Головний редактор фахового збірника наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології», який включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), статті якого індексуються у Google Scholar, IndexCopernicus.
Багатократний переможець конкурсу «Вчений року СНУ ім. В. Даля» за результатами наукової діяльності професорсько-викладацького складу університету та конкурсу «Кращій за професією». Координатор щорічних міжнародних конференцій та всеукраїнських семінарів: «Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний та соціальний виміри» для молодих учених, аспірантів та студентів»; «Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм», «Теорія і практика психологічної допомоги: сучасні виміри».
Автор більш ніж 420 наукових праць, із них – 40 монографій, 7 навчальних посібників з питань психології, педагогіки, теорії та психології управління.
Контакти: тел. +380667232528, е-mail: n_zavatska@ukr.net

zavatska_ne.jpg Завацька Наталія Євгенівна

– посада – завідувач кафедри

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор психологічних наук, заслужений діяч науки і техніки України

– стаж роботи – 28 років

– основні напрямки наукових досліджень – визначення соціально-психологічних основ розвитку адаптаційного потенціалу особистості засобами інноваційних психотехнологій в умовах трансформаційних змін сучасного суспільства та розбудови держави

– загальна кількість публікацій – 420

– контактна інформація:

e-mail:  n.e.zavadska@gmail.com  

-тел.:  (066)723-25-28

fedorova_ov.jpg

Федорова Олена Вікторівна

-  посада – декан факультету гуманітарних наук

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат економічних наук

– стаж роботи – 10 років

– основні напрямки наукових досліджень – теорія і практика соціального аспекту в управлінні соціальними процесами та відносинами у соціальних закладах, фінансове забезпечення соціальної допомоги, соціальна робота.

– загальна кількість публікацій –70

– контактна інформація:

e-mail: alenasky81@gmail.com

– тел.: +38-050-959-15-44

toba_mv.jpg Тоба Маріанна Василівна

- посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор психологічних наук

– стаж роботи – 22 роки

– основні напрямки наукових досліджень – групові норми як ресурс вищого рівня розвитку освітянського простору; психосемантичні методи як інструментарій вивчення соціально-психологічних особливостей норм в групах; соціально-автономні норми як вищий регулюючий чинник соціальної поведінки особистості; мотивація політичного вибору в контексті міграційних процесів і розвитку української громади за кордоном; гендерний аспект нормативної поведінки; діалоговий формат взаємодії в новому лінгвістично-культурному просторі

– загальна кількість публікацій –150

– контактна інформація:

e-mail kaf.zl.fv@gmail.com 

-телефон (050)9270449

kashyrina_ev.jpg Каширіна Євгенія Володимирівна

- посада – доцент

– вчене звання – доцент

– науковий ступінь – кандидат психологічних наук

– стаж роботи – 6 років

– Напрями наукових досліджень: теоретико-методологічні засади психологічної науки; психологія особистості; соціальна психологія; вікова психологія та фізіологія; психологія здорового способу життя; етносоціологія; соціологія праці; соціологія масових комунікацій.

– загальна кількість публікацій – 32

– контактна інформація: e-mail: kashirinaevgeniya21@gmail.com, тел.: +38-050-855-51-30

ps_brovender_oo.jpg

Бровендер Олена Олександрівна

-  посада – старший викладач

– стаж роботи – 21 рік

– основні напрямки наукових досліджень – система соціального захисту в Україні; історія та теорія соціальної роботи; соціальний аудит та інспектування.

– загальна кількість публікацій – 15

– контактна інформація: e-mail: brovender@ukr.net

ps_pobokina_gm.jpg Побокіна Галина Миколаївна

- посада – старший викладач

– науковий ступінь – кандидат психологічних наук

– стаж роботи – 7 років

– основні напрямки наукових досліджень – психологічне консультування; кадровий менеджмент у соціальних закладах; психотехніки особистісного росту; психологія управління та конфліктологія; психологія життєвого вибору особистості в період ранньої дорослості

– загальна кількість публікацій – 28

– контактна інформація: e-mail: galiva0189@ukr.net

ps_spytska_lv.jpg Спицька Ліана Вікторівна

- посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор психологічних наук

– стаж роботи – 9 років

– основні напрямки наукових досліджень – cоціально-психологічні основи корекції афективних розладів в кризові періоди життя особистості зрілого віку; проблематика самореалізації та самопрезентації особистості у сучасному соціумі; етика психологічної роботи; розвиток особистості та проблеми геронтопсихології

– загальна кількість публікацій – 124

– контактна інформація: e-mail: floweroflife2025@gmail.com

rudiy-trypolskiy Рудий-Трипольський Владислав Олександрович

– посада – асистент

– стаж роботи – 11 років

– основні напрямки наукових досліджень – проблеми формування професійної самосвідомості особистості в умовах активного соціально-психологічного навчання; проблематика професійної компетентності фахівців медичної галузі; методологічні платформи психічного здоровʼя особистості; взаємодія систем і технологій навчання у забезпеченні ефективності формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти

– загальна кількість публікацій – 16

– контактна інформація: e-mail: trypolski@gmail.com

Blyskun.jpg Блискун Олена Олександрівна – посада – професор

– вчене звання – професор

– науковий ступінь – доктор психологічних наук

– стаж роботи – 10 років

– основні напрямки наукових досліджень – cоціально-психологічні основи реінтеграції молоді у соціумі; проблематика розвитку соціальної зрілості здобувачів вищої освіти; психологічні складові агресивної поведінки молоді в Internet спілкуванні; соціальні мережі Internet як об’єкт психологічного дослідження

– загальна кількість публікацій – 92

– контактна інформація: e-mail: bliskoon@ukr.net
gulyaeva.jpg Гуляєва Анна Сергіївна

– посада – асистент

– стаж роботи – 11 років

– основні напрямки наукових досліджень – роль системи переконань у житті особистості; методологічні платформи задоволеності життям та системи переконань особистості в кризових умовах; соціально-психологічні особливості вимушеного переселення; проблематика переживання кризи в умовах вимушеного переселення; нові етапи розвитку сучасної науки в Україні та країнах ЄС.

– загальна кількість публікацій – 14

– контактна інформація: e-mail: anna.guliayeva@gmail.com