Кафедра практичної психології 

та соціальної роботи

 

 

image_34371286.jpg

 

 

Наша електронна пошта

е-mail: social_rb@snu.edu.ua

Завідувач кафедри – доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Завацька Наталія Євгенівна

Контакти: тел. +380667232528, е-mail: n.e.zavadska@gmail.com

Наше розташування:

ауд. № 325, 321 Головного корпусу, проспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Вступне слово про кафедру

Кафедра веде підготовку за рівнями вищої освіти бакалавра і магістра за очною та заочною формами навчання за спеціальностями: 
053 «Психологія»
•    зі спеціалізацією Практична психологія
231 «Соціальна робота»
232 «Соціальне забезпечення» 
•    зі спеціалізацією Управління соціальним закладом
073 «Менеджмент»
•    зі спеціалізацією Управління соціальним закладом

Загальна інформація про кафедру

Кафедра практичної психології та соціальної роботи об’єднала освітні й наукові школи соціальної психології, управління і адміністрування, соціального забезпечення, що обумовлено її створенням на базі кафедр соціальної і практичної психології та менеджменту соціального забезпечення.

Підготовку фахівців кафедра здійснює згідно за такими галузями знань: 05 соціальні та поведінкові науки (психологія), 23 соціальна робота, соціальне забезпечення, 07 управління та адміністрування (менеджмент). На кафедрі викладають велику кількість дисциплін; викладачі мають досвід підготовки за цілою низкою соціально-психологічних, економічних та управлінських спеціальностей. Основною метою діяльності кафедри є надбання майбутніми фахівцями навичок забезпечувати практичну психологічну, управлінську діяльність, ефективну соціальну допомогу та здійснювати дієву соціальну роботу.

Історія кафедри

Кафедра практичної психології та соціальної роботи створена наказом ректора 2 листопада 2015 року, але має багату та різноманітну історію. Вона поєднала у собі склад кафедр соціальної і практичної психології та менеджменту соціального забезпечення. Кожна з зазначених кафедр мала свою історію становлення довжиною в десятиріччя.

Дисципліни, що викладаються кафедрою:

Психологія ділового спілкування
Психологія особистісного росту та зрілості
Психологічне консультування
Психологічна корекція
Методи психотерапевтичної роботи
Психологія залежної поведінки
Психодіагностика
Основи клінічної та патопсихології
Інженерна психологія та психологія праці
Психологія роботи з персоналом
Психологія організацій
Педагогічні основи професійної діяльності
Система соціального захисту в Україні
Практикум з соціальної роботи. Прикладні методи в соціальній роботі.
Теорія соціальної роботи
Попередження та врегулювання ускладнень в соціальних і трудових відносинах
Соціальний аудит та інспектування
Система організації соціальних служб
Методи та організація соціальних досліджень
Історія соціальної роботи
Ведення професійних документів
Соціальна робота з різними групами клієнтів
Методи нарахування соціальних виплат
Соціальна консультування та реабілітація
Методики кількісного та якісного аналізу в соціальній сфері
Організація та управління соціальними закладами
Кадровий менеджмент в соціальних закладах
Діагностика соціовідносин у колективі

 

 

1.png 2.png

 

Останні новини