Тематика наукових досліджень кафедри

Напрям

Тема

01 Освіта/Педагогіка

Лінгводидактичні основи формування фахової комунікативної компетенції здобувачів вищої освіти ЗВО

03 Гуманітарні науки/ Філологія

Українська письменницька мемуаристика ХІХ століття: націєтворчий дискурс

 

Наукова діяльність викладачів ........... Наукова діяльність студентів