СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

 

Глуховцева Ірина Ярославна

1. Інститут української мови НАН України (м. Київ).

Тема: «Фразеологія художнього твору як культурний феномен».

Довідка про підвищення кваліфікації № 307/329 від 4.07.2019 р. (наказ №59 § 1 від 23.05.2019 р.).

Тривалість 108 год./3,6 кредити ЄКТС.

2. Онлайн-стажування на базі Економічного університету у місті Краків (Польща).

Тема: «Нові та інноваційні методи викладання».

Сертифікат про підвищення кваліфікації NR 2705/MSAP/2021 від 26 березня 2021 р.

Тривалість 120 год./4 кредити ЄКТС.

3. Тренінг на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Тема: «Зміцнення викладання та організаційного розвитку в університетах».

Сертифікат про підвищення кваліфікації від 21.04.2021 р.

Кравченко Олена Леонідівна

1. Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Сертифікат «Сертифікація викладачів дистанційного навчання e-Tutor», 2016 р.

2. Луганський обласний інститут педагогічної освіти, керівник гуртків дослідницько-експериментального напрямку

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 174969,06.04.2017

Тривалість 120 годин (4 кредити ЄСТС).

3. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, кафедра філології та видавничої справи

Посвідчення про стажування з 01.04.2019 по 01.12.2019

Тривалість 180 годин (6 кредитів ЄСТС)

4. Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, кафедра української мови, літератури та методики навчання

Сертифікат про стажування з 08.11.2021 по 28.01.2022

Тривалість 180 годин (6 кредитів ЄСТС)

5. Свідоцтво про підвищення кваліфікації Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка СПК № 002530 від 28 січня 2022 року, тема роботи: "Методологічні рекомендації до практичних занять з дисципліни "Історія української літератури XX-XXI століття" для студентів спеціальності 014 "Середня освіта. Українська мова і література".

Карловас Олена Адасівна

1.Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Тема:«Використання дистанційних методів навчання».

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 132998 від 03.11.2017.

Тривалість 108 год./3,5кредита ЄКТС.

2.Бердянський державний педагогічний університет (кафедра української мови та славістики).

Тема:«Теоретико-методологічні засади викладання дисциплін "Культура наукової мови", "Вступ до мовознавства", "Стилістика української літературної мови".

Сертифікат № 28/02 - 2021 від 30.04.2021.

Тривалість 180 год./6 кредитів ЄКТС.