КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів

за спеціальністю:

151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані  технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології орієнтована на автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості та високі сучасні технології, використання яких неможливе без інтегрального застосування комп’ютерної техніки як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.
Підготовка фахівців за даною спеціальністю пов’язана із проектуванням та експлуатацією комп’ютерно-інтегрованих комплексів автоматизації для виробництва та бізнесу, комп’ютерним моделюванням виробничих процесів, розробкою програмного забезпечення, експлуатацією автоматизованих систем на базі WEB-технологій, обслуговуванням контролерів та комп’ютерів.
Особливістю спеціальності є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Студенти не тільки вміють працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й застосовують її для створення інформаційних та керуючих систем, які сьогодні потрібні скрізь – від підприємства до банку.

Загальна інформація про кафедру

Сучасне промислове підприємство – це високотехнологічне виробництво, що використовує складне й дороге обладнання.

Виробництво продукції високої якості, безпечна робота обладнання, оптимальна витрата сировини на таких підприємствах забезпечується комп'ютеризованими системами керування технологічними процесами. Розробкою, налаштуванням і обслуговуванням таких систем керування займаються фахівці в галузі автоматизації технологічних процесів.

У зв‘язку з постійною модернізацією й розвитком виробництв нафтохімічної, металургійної, харчової промисловості, а також впровадженням засобів автоматизації в сучасний побут людини, професія фахівця в галузі автоматизації й комп‘ютерно-інтегрованих технологій стає усе більш необхідною в сучасному світі.

Професійна підготовка за спеціальністю автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ведеться на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих систем управління на факультеті інформаційних технологій та електроніки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Студентам читають лекції викладачі вищої кваліфікації - доктори й кандидати наук, професори й доценти, які мають великий досвід практичної, науково-дослідної й педагогічної роботи. Навчання  здійснюється на основі сучасної комп'ютерної й мікропроцесорної  техніки, програмного забезпечення в середовищі найпоширеніших операційних систем. 

У мультимедійних аудиторіях, комп‘ютерних класах і лабораторіях кафедри студенти вчаться проектувати автоматизовані системи керування, вибирати й обґрунтовувати технічні рішення із застосуванням сучасних методів і засобів розробки й проектування (САПР, SCADA тощо). Студенти виконують курсові й дипломні проекти (науково-дослідні роботи), одержують науково-технічну інформацію про світові досягнення в галузі автоматизації технологічних процесів і виробництв.

Свої практичні навички студенти отримують і закріплюють при проходженні практик на провідних підприємствах і в проектних організаціях міста й регіону: ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ», ТОВ «Хімтехнологія», ЗАТ «СНВО «Імпульс», ТОВ НВП «Мікротерм». 

Випускники кафедри комп‘ютерно-інтегрованих систем управління є фахівцями широкого профілю, оскільки одержують різноманітну підготовку, як в галузі автоматизації сучасних виробництв, так і в галузях сучасних комп'ютерних технологій, електроніки й програмування.