ПІБ

Глікіна Ірина Маратівна

Контакти

роб. тел: +380 6452 28982

e-mail: irene555@i.ua

Науковий ступінь

Доктор технічних наук (2015)

05.17.04 – Технологія продуктів органічного синтезу

Тема дисертації:

Кандидат технічних наук (2005)

05.17.06 – Технологiя переробки полiмерних та композицiйних матерiалiв

Тема дисертації:

Вчене звання

Доцент кафедри технології органічних речовин та палива (2007)

Освіта

Сєвєродонецький технологічний інститут Східноукраїнського державного університету. Інженер хімік-технолог зі спеціальності "Хімічна технологія органічних речовин" (1998)

Посада

Професор кафедри хімічної інженерії та екології Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

Гарант освітньої програми

 

Група забезпечення освітньої програми

 

Напрям наукових досліджень

Гетерогенно-каталітичні процеси, нанокаталіз. Термічна переробка матеріалів в суміші розплаву. Каталітичне знешкодження відходів. Методи активації твердих матеріалів. Математичне моделювання процесів хімічної технології

Досвід роботи

2003 – 2005 – асистент, кафедра технології органічних речовин та палива, СТІ СНУ ім. В. Даля

2005 – 2015 – доцент кафедри хімічної інженерії та екології, СНУ ім. В. Даля

2015 – по теперішній час – професор кафедри хімічної інженерії та екології, СНУ ім. В. Даля

Стажування та підвищення кваліфікації

2019 – Сертифікація за курсами ANSYS Mechanical (80 год), ТОВ “Софт Інжинірінг Груп», сертифікат №AI-19S2V

2019 – Учбовий курс «Поглиблений курс. Конструювання в Creo Paramettric», Інженерна компанія «Технополіс», сертифікат №ECP403-7328

2019 – Учбовий курс «Введення в САПР Creo Parametric», Інженерна компанія «Технополіс», сертифікат №ECP403-5513

2015 – Сертифікація викладачів дистанційного навчання e-Tutor Університет економіки та права «КРОК» м. Київ

2011 – Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля, свідоцтво №12СПК 687254

Співпраця з установами, підприємствами, організаціями

Наукове консультування підприємств за напрямками їх спеціалізації на базі хімічної технології та екології:

ТОВ НВП «Зоря», 2018-2019 рр.

ТОВ НЦВР «Різікон», 2018-2019 рр.

Основні курси, що викладає

Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології. Аерозольний нанокаталіз в нафтопереробці та нафтохімічному синтезі. Методи досліджень рівноваги та масообміну в гетерогенних системах

Участь у редколегіях та ревізійних комісіях наукових журналів

Членкіня редакційної колегії наукового журналу "Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля"

Робота в спеціалізованих вчених радах з розгляду дисертаційних робіт

Членкіня постійної спеціалізованої вченої ради К 29.051.16

Інша діяльність

(керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою)

 

Всього публікацій

Станом на 2020 р.: 150

Online профілі

 

gog sch.png orc.png пабл.png scop.png