Кафедру фінансів і банківської справи було створено 2 квітня 1996 року на основі поділу базової кафедри «Бухгалтерський облік і аудит».

Засновником та першим завідувачем кафедри є доктор економічних наук, професор Костирко Лідія Андріївна, яка очолює кафедру і по цей час.

Костирко Лідія Андріївна – високоосвічена, інтелігентна людина, справжній фахівець-фінансист з творчим підходом до наукової діяльності, викладання дисциплін та в керівництві кафедрою. Більш 40 років присвятила підготовці висококваліфікованих кадрів в сфері фінансів та бухгалтерського обліку і вихованню нового покоління аспірантів, наукових працівників, викладачів та фінансових менеджерів.

Костирко Л.А. має міжнародний Диплом професійного фінансового менеджера та Диплом з фінансового менеджменту Інституту Професійних Фінансових Менеджерів (IPFM, Великобританія), є сертифікованим аудитором. У 2009-2013 р.р. була членом науково-методичної ради Бізнес Освітнього Альянсу; член Європейської ради кураторів за проектом EBC*L (м. Відень, Австрія); до 2013 року - дійсний член Академії економічних наук України зі спеціальності «Фінанси». У 2008 -2012 р.р. Л.А. Костирко була заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 29.051.01 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та членом спеціалізованої вченої ради Д 11.051.07 Донецького національного університету.

Костирко Л.А. є Відмінником освіти, була членом науково-методичної підкомісії Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 072 - Фінанси, банківська справа та страхування в період з 2016-2018 р.р.

Автор понад 260 наукових праць, з них 225 наукового характеру (в тому числі 12 монографій), 12 навчальних посібників (в т.ч. 8 рекомендовані МОН України). Під її науковим керівництвом підготовлено та захищено 14 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація. Костирко Л.А. є заступником редактора науково-виробничого журналу “Часопис економічних реформ”.

Неодноразово залучалась МОН України як експерт щодо підготовки бакалаврів, магістрів та ліцензування за спеціальністю «Фінанси і кредит» у вищих навчальних закладах.

Наукові інтереси Костирко Л.А. охоплюють такі напрями: фінансове управління сталим розвитком господарюючих суб’єктів, вартісне-орієнтоване управління фінансами, фінансова діагностика, бюджетний механізм, фінансовий контроль.