На базі кафедри «Фінанси і банківська справа» функціонує наукова школа, яка має цільовий напрям вирішення актуальних фінансово-кредитних проблем держави і господарюючих суб’єктів.

На сьогоднішній день наукова діяльність кафедри спрямована на таку проблематику:

– фінансове забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання;

– система бюджетного регулювання в умовах фінансової інтеграції;

– фінансове планування розвитку компаній;

– вартісно-орієнтоване управління фінансами;

– інноваційно-інвестиційна політика в забезпечені економічного зростання;

– реформування банківської системи України в сучасних умовах господарювання;

– фінансова безпека господарюючих суб'єктів.