КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

 

      3_EMBLEMA_Kafedry_PEDAGOGIKI.jpg           

Кафедра здійснює фахову підготовку:

– бакалаврів з професійної освіти за напрямом:

(015.39) «Професійна освіта. Цифрові технології». Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією цифрові технології

        Сферою працевлаштування бакалаврів з професійної освіти є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України: вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, виробничі підприємства, конструкторські, проєктні організації, комп'ютерні центри, а також структури, в яких випускники є підприємцями, створюють і розвивають власну справу.

       Бакалавр спеціальності 015.39 «Професійна освіта. Цифрові технології» може займати первинні посади: викладач професійно-технічного навчального закладу; вихователь професійно-технічного навчального закладу; інструктор виробничого навчання; майстер виробничого навчання; майстер навчального центру; викладач-стажист; технолог-наставник; завідувач навчальною лабораторією; вчитель інформатики; технік-програміст; оператор електронно-обчислювальної техніки; технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки; технічний фахівець в галузі управління; керівник підрозділів комп’ютерних послуг.

– магістрів за двома спеціальностями:

1.   (015.39) «Професійна освіта. Цифрові технології».  Кваліфікація: магістр з професійної освіти(цифрові технології).

2.   (011) «Освітні, педагогічні науки». Кваліфікація: магістр з освітніх, педагогічних наук.

        Сферою працевлаштування магістрів спеціальності (015.39) «Професійна освіта. Цифрові технології» є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України: заклади системи  вищої  та  додаткової  професійної  освіти різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти в галузі освіти, комп'ютерні центри, наукові, конструкторські, проєктні організації, а також структури, в  яких  випускники  є  підприємцями, створюють  і  розвивають власну справу. Магістр зазначеної спеціальності може обіймати посади: викладач вищого навчального закладу, викладач професійно-технічного навчального-виховного закладу, асистент, інженер-дослідник з комп'ютерних систем, адміністратор комп’ютерної системи або мережі; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, аналітик комп'ютерних систем.

      Сферою працевлаштування магістрів спеціальності (011) «Освітні, педагогічні науки» є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України: вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та форм власності, науково-педагогічні установи, заклади підвищення кваліфікації та післядипломної освіти в галузі освіти. Магістр зазначеної спеціальності може обіймати посади: асистент; викладач вищого навчального закладу; методист заочних шкіл і відділів; викладач професійного навчально-виховного закладу, завідувач лабораторії, методист, молодший науковий співробітник.

– аспірантів за двома спеціальностями:

1.    13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 
2.    13.00.07 – теорія та методика виховання).

– докторантів за двома спеціальностями:

1.    13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 
2.    13.00.07 – теорія та методика виховання).

     Результативно діє  спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 29.051.06 за двома спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.07 – теорія і методика виховання.