Історія відділення педагогіки

      У 2003 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля було відкрито відділення педагогіки (наказ №6 від 15.03.2003 р.), куди входять: кафедра педагогіки, Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини, в структурі якого функціонує Міжнародна кафедра ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти».

 

Загальна інформація про відділення педагогіки

      Науково-дослідний інститут духовного розвитку людини об’єднує науковців з різних регіонів України, які плідно працюють у 14 науково-дослідних лабораторіях та 3 науково-дослідних центрах з проблем духовності, духовної культури особистості та духовної безпеки української нації. Важливим структурним підрозділом Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини є Міжнародна кафедра ЮНЕСКО, яка плідно співпрацює з вітчизняними кафедрами ЮНЕСКО, а також кафедрами ЮНЕСКО Німеччини, Канади, США, Великої Британії, Туреччини, Ізраїлю, Австрії, Австралії, Скандинавських країн, Нової Зеландії та інших країн, що дає позитивні результати у науково-дослідній роботі й освітній діяльності. Відділення педагогіки випускає фаховий збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика», який включено до Міжнародної бази даних Ulrich’s Periodical Directory (2013 р.), до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (2013 р.), до повнотекстової бази даних Open Academic Journals Index (2014 р.), Google Scholar (2014 р.), Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського (2008 р.).

 

Інформація про очільника кафедри

          Кафедру педагогіки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля очолює дійсний член (академік) НАПН України, академік Міжнародної Слов’янської педагогічної академії освіти імені Яна Амоса Коменського, член Бюро відділення вищої школи національної Академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, директор НДІ духовного розвитку людини, завідувач кафедри ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти», засновник наукової школи «Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва», доктор педагогічних наук, професор Галина Павлівна Шевченко.  

          Під її керівництвом захищено 23 докторських та більше 100 кандидатських дисертацій. Г.П.Шевченко є головою спеціалізованої вченої ради (Д29.051.06) із захисту докторських та кандидатських дисертацій з педагогіки зі спеціальностей 13.00.07 – теорія і методика виховання та 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.  З 2004 року Г.П.Шевченко є головним редактором збірника наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика»,  який внесено до реєстру фахових видань ВАК України, а з 2013 року включено до Міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus International».

        Вона є засновником нового напряму в педагогічній науці: «Взаємодія мистецтв в художньо-естетичному вихованні і розвитку учнівської молоді», провідним фахівцем в галузі теорії та методики виховання, автором більше 230 наукових праць з проблематики духовності особистості, духовної культури, духовно-моральних та естетичних аспектів життєдіяльності людини, її ціннісних орієнтацій та ціннісно-смислових настанов. За вагомий внесок у розвиток сучасної педагогічної науки, духовне, моральне, естетичне виховання підростаючого покоління, підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, плідну і творчу наукову працю професор Шевченко Г.П. нагороджена почесним званням України «Заслужений діяч науки і техніки України» (1996), орденом «Княгині Ольги ІІІ ступеня» (від 3 березня 2006 р. № 191), золотою медаллю К.Д.Ушинського (2009), медаллю Г.Сковороди (19 травня 2011), медаллю В.Мономаха (2015), знаком «Відмінник народної освіти України», знаком «Петро Могила» (2011), медаллю «За заслуги перед Луганщиною», орденом «2000 років Різдва Христова»(2000), Почесною грамотою Верховної Ради України (2005), Почесною грамотою Національної академії наук України (2005). Г.П.Шевченко у числі перших науковців України була обрана Членом-кореспондентом АПН України (1992). У 2010 році їй присуджене почесне звання «Почесний професор Східноукраїнського національного університету». У 2016 році Г.П.Шевченко визнана Вченим року. 20 жовтня 2016 року її обрано дійсним членом (академіком) НАПН України.

Контакти: тел. +380506088596, е-mail: shevchencko.gala@gmail.com