Акредитовані спеціальності та освітні програми кафедри фармації, виробництва та технологій

І (бакалаврський) рівень

ПОРТФОЛІО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "Фармація, промислова фармація" (термін дії сертифікату):

 
ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (силабуси та резюме викладачів)

Дисципліни навчального плану

Викладач у 2023/2024 навчальному році (за посиланням - відомості щодо академічної та професійної відповідності викладача) Силабус дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням)

Карловас О.А.

Історія України і української культури к.і.н., доц., Сергієнко С.Ю.
Іноземна мова к.пед.н., доц., Тараненко О.Г.
Філософія д-р культурології, проф., Смоліна О.О.
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці, цивільний захист д.т.н., проф., Тарасов В.Ю.
Інформаційні технології

к.т.н., доц., Іванов В.Г.

Психологія ділового спілкування д.психол.н., проф., Бохонкова Ю.А..
Управління проектами

к.е.н., доц., Швець Н.В.

Правознавство к.е.н., доц. Мартинова Л.В.
Вища математика к.т.н., доц., Іванов В.Г.
Фізика д.т.н., проф., Поркуян О.В.
Латинська мова Семенень О.С.
Загальна і неорганічна хімія к.х.н., доц., Захарова О.І
Фармацевтична ботаніка к.фарм.н., доц., Пономаренко Н.І.
Теоретична механіка і опір матеріалів к.т.н., доц., Мелконов Г.Л.
Органічна хімія к.х.н., доц., Захарова О.І
Фізична і колоїдна хімія к.т.н., доц., Любимова-Зінченко О.В.
Процеси та апарати хіміко-фармацевтичних виробництв

к.т.н., доц., Корчуганова О.М.

Технологія фармацевтичних препаратів к.х.н., доц., Шапкін В.П.
Загальна біохімія і молекулярна біологія к.фарм.н., доц., Пономаренко Н.І.
Фармацевтична хімія к.х.н., доц., Захарова О.І
Контроль та керування фармацевтичних виробництв к.т.н., доц., Сотнікова Т.Г.
Фармакогнозія к.фарм.н., Гнітько І.В.
Фармакологія та основи токсикології к.фарм.н., Гнітько І.В.
Аналітична хімія та основи фармацевтичного аналізу к.х.н., доц., Захарова О.І.
Економіка, організація та управління фармацевтичних підприємств к.х.н., доц., Захарова О.І.
Устаткування та основи проектування фармацевтичних виробництв д.т.н., проф., Тарасов В.Ю.
Фізичне виховання

Кукота О.А.

 

 
ДОКУМЕНТИ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ЕТАПІВ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ СПРАВИ
 
СТЕЙКХОЛДЕРИ ТА ОПИТУВАННЯ
 
 ДОКУМЕНТИ, В ЯКИХ ВІДОБРАЖЕНО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ІЗ ЗОВНІШНІМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

 

ПОРТФОЛІО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "Гірництво"(термін дії сертифікату):

 
ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Наказ про затвердження групи забезпечення спеціальності

Якісний склад групи забезпечення спеціальності (відомості про склад групи забезпечення освітньої діяльності)

 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ

Наказ про введення у дію освітньої програми "Гірництво" спеціальності 184 "Гірництво"


Опис освітньої програми "Гірництво" спеціальності 184 "Гірництво"


Освітня програма "Гірництво" спеціальності 184 "Гірництво"


Навчальний план освітньої програми "Гірництво" спеціальності 184 "Гірництво"

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (силабуси та резюме викладачів)

Дисципліни навчального плану

Викладач у 2022/2023 навчальному році (за посиланням - відомості щодо академічної та професійної відповідності викладача) Силабус дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням)

к.пед.н., доц., Бондаренко Г.П.

Історія України і української культури к.і.н., доц., Сергієнко С.Ю.
Іноземна мова д.пед.н., доц., Козьменко О.І.
Філософія д-р культурології, проф., Смоліна О.О.
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці, цивільний захист д.т.н., доц., Тарасов В.Ю.
Інформаційні технології

к.т.н., доц., Іванов В.Г.

Психологія ділового спілкування к.психол.н., доц., Каширіна Є.В.
Управління проектами

к.т.н., доц., Бірюков О.В.

Правознавство к.е.н., доц. Мартинова Л.В.
Вища математика к.п.н., доц., Сітак І.В.
Фізика д.т.н., проф., Лифар В.О.
Основи гірничого виробництва д.т.н., доц., Тарасов В.Ю.
Хімія к.х.н., доц., Захарова О.І.
Геологія
(загальна, гідрогеологія, розвідка родовищ)
к.х.н., доц., Захарова О.І.
Теоретична механіка і опір матеріалів к.т.н., доц., Мелконов Г.Л.
Матеріали конструкцій шахтних споруд к.т.н., доц., Любимова-Зінченко О.В.
Руйнування гірських порід вибухом Олейниченко О.А.
Спорудження гірничих виробок

д.т.н., проф., Антощенко М.І.

Маркшейдерська справа Олейниченко О.А.
Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин Сорока Д.А.
Електротехніка, електропостачання, електропривод к.т.н., доц., Руднєв Є.С.
Технологія видобутку твердих корисних копалинв Сорока Д.А.
Руднична аерологія к.фарм.н., Гнітько І.В.
Екологічна безпека проведення гірничих робіт к.х.н., доц. Захарова О.І.
Аналітична хімія та основи фармацевтичного аналізу к.х.н., доц., Захарова О.І.
Техніко-економічний аналіз підприємств видобувної промисловості к.х.н., доц., Захарова О.І.
Основи проектування гірничих підприємств Сорока Д.А.
Фізичне виховання

ст. викл. Янович І.В.

 

 
ДОКУМЕНТИ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ЕТАПІВ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ СПРАВИ

Зведена картка відповідності нормативних документів університету критеріям та підкритеріям форми самооцінювання акредитаційної справи

На допомогу експертам. Витяги з ключових положень, що мають відношення до процесу акредитації

 

1. ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

2. Відкрита зустріч

Згідно із програмою роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи відбудеться відкрита зустріч експертної групи із бажаючими у режимі відеоконференції 15 квітня 2022 року, 16.00-16.30 (підключення до конференції Zoom: , ідентифікатор конференції: , код доступу: ).

3. Програма візиту експертної групи

4. Звіт експертної групи

 
СТЕЙКХОЛДЕРИ ТА ОПИТУВАННЯ
 
 ДОКУМЕНТИ, В ЯКИХ ВІДОБРАЖЕНО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ІЗ ЗОВНІШНІМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

ІІ (магістерський) рівень

ПОРТФОЛІО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "Гірництво"(термін дії сертифікату):

 
ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Наказ про затвердження групи забезпечення спеціальності

Якісний склад групи забезпечення спеціальності (відомості про склад групи забезпечення освітньої діяльності)

 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ

Наказ про введення у дію освітньої програми "Гірництво" спеціальності 184 "Гірництво"


Опис освітньої програми "Гірництво" спеціальності 226 "Гірництво"


Освітня програма "Гірництво" спеціальності 226 "Гірництво"


Навчальний план освітньої програми "Гірництво" спеціальності 226 "Гірництво"

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (силабуси та резюме викладачів)

Дисципліни навчального плану

Викладач у 2022/2023 навчальному році (за посиланням - відомості щодо академічної та професійної відповідності викладача) Силабус дисципліни
Методологія та організація наукових досліджень

д.т.н., доц., Тарасов В.Ю.

Іноземна мова д.пед.н., доц., Козьменко О.І.
Основи педагогіки вищої школи к.п.н., доц., Олексієнко О. Г.
Аерологія гірничих підприємств д.т.н., проф., Антощенко М.І.
Охорона праці в галузі

д.т.н., проф., Антощенко М.І.

Проектування шахт, САПР д.т.н., проф., Антощенко М.І.
НДРС

к.х.н., доц., Захарова О.І.

Управління гірничими підприємствами к.т.н., Гальченко А.М.
Геотехнологічні засоби розробки д.т.н., доц., Тарасов В.Ю.

 

 
ДОКУМЕНТИ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ЕТАПІВ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ СПРАВИ

Зведена картка відповідності нормативних документів університету критеріям та підкритеріям форми самооцінювання акредитаційної справи

На допомогу експертам. Витяги з ключових положень, що мають відношення до процесу акредитації

 

1. ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

2. Відкрита зустріч

Згідно із програмою роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи відбудеться відкрита зустріч експертної групи із бажаючими у режимі відеоконференції 15 квітня 2022 року, 16.00-16.30 (підключення до конференції Zoom: , ідентифікатор конференції: , код доступу: ).

3. Програма візиту експертної групи

4. Звіт експертної групи

 
СТЕЙКХОЛДЕРИ ТА ОПИТУВАННЯ
 
 ДОКУМЕНТИ, В ЯКИХ ВІДОБРАЖЕНО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ІЗ ЗОВНІШНІМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ