Місцезнаходження кафедри:

вул. Донецька, 41, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна

Лабораторний корпус

аудиторія 322

Електронна скринька кафедри:         ppt@snu.edu.ua

Факультет інженерії у Facebook

 
 Сторінки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у соцмережах

Розташування GOOGLE

 

Контактні дані викладачів:

Прізвище,ініціали викладача Вчене звання Науковий ступінь Посада Корпоративна електронна адреса
Тарасов В.Ю. доц. д.т.н. зав.каф. tarasov@snu.edu.ua
Антощенко М.І. проф. д.т.н. професор antoschenko@snu.edu.ua
Галстян Г.А. проф. д.х.н. професор galstian_g@snu.edu.ua
Галстян Т. М. доц. к.х.н. доцент galstian_t@snu.edu.ua
Гальченко А. М.   к.т.н. ст.викл. galchenko@snu.edu.ua
Гнітько І.В.   к.фарм.н. доцент gnitko@snu.edu.ua
Захарова О.І. доц. к.х.н. доцент zaharova@snu.edu.ua
Корчуганова О.М. доц. к.т.н. доцент  korchuganova@snu.edu.ua
Пономаренко Н.І. доц. к.фарм.н. доцент ponomarenko@snu.edu.ua
Шабрацький В.І. доц. к.т.н. доцент shabrackij@snu.edu.ua
Шапкін В.П. доц. к.т.н. доцент shapkin@snu.edu.ua
Олейніченко О. А.     ст.викл. olejnichenko@snu.edu.ua
Сорока Д.А.     ст.викл. soroka@snu.edu.ua
Чумак В.О.     ст.викл. chumak@snu.edu.ua
Міщенко С.О.     асистент mishchenko_s@snu.edu.ua