Історія кафедри

До складу сучасної кафедри фармації, виробництва та технологій увійшли декілька кафедр, що мають багаторічну історію. Це кафедра хімії та охорони праці, кафедра гірництва та кафедра хімічних та фармацевтичних технологій ІХТ СНУ ім. В.Даля (м.Рубіжне). Кафедра загальної та фізичної хімії заснована в 1994 році в складі хімічного факультету Сєвєродонецького технологічного інституту на базі кафедр загальної хімії та фізичної хімії, які були створені у 1968 році у складі Рубіжанської філії Харківського політехнічного інституту. Кафедра хімії та охорони праці створена в 2016 році в складі факультету інженерії Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля на базі кафедр загальної та фізичної хімії і охорони праці. Кафедра гірництва утворилась після реорганізації Донбаського державного технічного університету шляхом приєднання до СНУ ім. В. Даля. У 1965 році після відтворення в 1959 році Рубіжанського ВНЗ була відновлена кафедра технології барвників. З 1999 року у зв’язку зі зміною номенклатури хімічних спеціальностей кафедра називалась кафедрою технології органічних речовин, а з 2018 року отримала назву хімічних та фармацевтичних технологій.

Кафедри очолювали декілька завідувачів, кожний з яких є яскравою особистістю, вмілим організатором, кожен з них вніс свій внесок у розвиток кафедр та формування їхнього колективу, зокрема це Заіка Р.Г., Антощенко М.І., Козорєз Л.А., Якобі В.О., Галстян Г.А., Галстян А.Г..

Велика роль у становленні кафедр належить викладачам, які заклали фундамент кафедр, сформували їхні традиції та цінності. Саме ентузіазм, творче ставлення до викладання та до студентів, добросовісність, висока працездатність, відповідальність, професіоналізм, ерудиція, загальна культура та інтелігентність сприяли зростанню авторитета кафедр, їхнього наукового потенціалу, накопиченню досвіду викладання та дозволили зберегти багаторічний потенціал кафедри фармації, виробництва та технологій в сучасних умовах діяльності університету.