Кафедра фінансів та банківської справи

Здійснює підготовку за спеціальністю: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Кафедра фінансів та банківської справи – один із лідерів підготовки фахівців в сфері фінансів, банківської справи та страхування, які відповідають вимогам часу, ринку праці та сучасним тенденціям розвитку фінансової системи.

Місією кафедри є підготовка соціально-відповідальних висококваліфікованих фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування відповідно до потреб ринку праці в умовах євроінтеграції шляхом використання творчих та інноваційних підходів до навчання та роботи.

Стратегічними цілями кафедри фінансів і банківської справи є: розширення освітніх можливостей кафедри, постійне підвищення наукового потенціалу кафедри, розширення міжнародної співпраці кафедри.

Навчальний процес на кафедрі зорієнтовано на розкриття фундаментальних закономірностей розвитку у сфері фінансів, банківської справи та страхування в поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. Дотримуючись інноваційної спрямованості навчального процесу, викладачі кафедри розробляють активні методи навчання: ділові ігри, кейси, тренінги.

На кафедрі фінансів і банківської справи значна увага приділяється науковій роботі. Викладачі сприяють науковій роботі студентів: успішно працюють наукові гуртки, керують науковими роботами студентів, які неодноразово отримували призові місця в конкурсах. Кафедра виступала організатором або співорганізатором всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій за актуальними темами.

Кафедра фінансів та банківської справи очима студентів та випускників Кафедра ФіБС

No items available