Дослідження кафедри

 

  1. Проєкт GreenCo – Green Computing & Communications (Номер проєкту: 530270-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR). Учасник: Олег Захожай. В рамках проєкту розроблялися технології підвищення енергоефективності комп’ютерних систем. Приймав участь у розробці Greenco-controller  - спеціального апаратно-програмного комплексу з дослідження енергоефективності комп'ютерних систем. (Робота починалася ще в ДонДТУ, до приєднання до СНУ).
  2. Співпраця з Університетом Дунауйварош (Угорщина). Учасник: Олег Захожай. В рамках співпраці проводилися спільні наукові дослідження в напрямку інформаційного і електронного забезпечення процесу  електростатичного розкладання газів.
  3. Співпраця з Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка та Лисичанською багатопрофільною гімназією Лисичанської міської ради. Виконавець: Захожай О.І. Співпраця в напрямку розробки інформаційної системи закладів освіти на основі поєднання LMS і DMS та уніфікації моделей взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Також, здійснюється постійне наукове консультування Лисичанської багатопрофільної гімназії з питань електронних систем та інформаційних технологій в освітній діяльності.
  4. Співпраця з Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. Учасник: Олег Захожай. Є підписаний договір про співпрацю. На поточний момент співпраця в напрямку досліджень методів, моделей та інформаційних технологій оцінки залученості працівників, а також наукового консультування здобувача наукового ступеня доктор філософії зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»
  5.  Участь в міжнародному проекті ООН «Відновлення та розбудова миру», що фінансується за кошти Європейського союзу. Учасник Олег Захожай - Національний експерт ООН з моніторингу стану та перспектив впровадження інформаційних технологій в Луганській області (United Nations Development Programme in Ukraine, Contract No IC/2020/489). До співпраці залучені ряд територіальних громад Луганської і Донецької областей з метою впровадження на їх базі інноваційних рішень з діджиталізації та впровадження електронних сервісів.
  6. Співпраця з Purdue University (USA) за підтримки CRDF Global. Учасники: Олег Захожай, Сергій Митрохін. Співпраця в напрямку розробки освітнього курсу «Кібербезпека в аспекті інформатизації та діджиталізації суспільства», який буде використано в освітньому процесі для здобувачів вищої освіти, а також населення територіальних громад Луганської та Донецької областей.