Перелік публікацій кафедри Програмування та математики за 2020 рік

 

п/п

 

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано. Видавництво

Вид роботи

 

Рік видання

Умов.

друк.

арк.

 1.  

Кряжич О.О., к.т.н., доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля,
Коваленко О.В., канд. техн. наук,

Яворський Б.І., здобувач

Особливості реалізації веб-порталу для виконання складних задач управління проектами

ISBN 978-617-7854-27-1

Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: тенденції 2020 року // Колективна монографія за матеріалами ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 06-07 жовтня 2020 р.) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2020. – 205 с. – С.113-118.

 

Київ,

вид-во «Юстон»

Колективна монографія за матеріалами конференції

2020

0,4

 1.  

М.Г.  Лорія., д.т.н., проф., каф. ЕА СНУ ім.В.Даля;

О.В. Поркуян , д.т.н., проф., проф. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля ;

О.Б.Целіщев, д.т.н., проректор з наук. роботи СНУ ім.В.Даля;

О.А. Купіна, аспірант каф. ЕА СНУ ім.В.Даля

Системи керування з моделлю технологічними об’єктами

ISBN 978-617-11-0167-8

Системи керування з моделлю технологічними об’єктами: монографія / М.Г.  Лорія., О.В. Поркуян , О.Б.Целіщев, О.А. Купіна [під ред.М.Г.Лоріі] - Сєвєродонецьк:  вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 152с.:табл..2, рис.46

Сєвєродонецьк:

вид-во СНУ ім. В. Даля

Монографія

2019

8,8

 1.  

Лифар В. О., д.т.н, доц., зав. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля

Татарченко Є. С.

 

Оцінка стану та визначення показників ризику IT компаній при злиттях та поглинаннях

Математичне моделювання в економіці. – 2019. – № 4. – С. 84–94.

Видавничий дім «Юстон»

Київ

Стаття

(фахова)

2019

0,7

 1.  

Y. Tatarchenko, V. Lyfar

Models and methods of support decision for management of it companies

EUREKA: Physics and Engineering: – 2020.- №4. – 8 Р.

Kharkov

ISSN 2461-4262 (Online), ISSN 2461-4254 (Print)

Стаття

SCOPUS

2020

0,6

 1.  

Y. Tatarchenko, V. Lyfar,

H. Tatarchenko

Information model of system of support of decision making during management of it companies

Applied Computer Science, vol. 16, no. 1, pp. 85–94 doi:10.23743/acs-2020-07

Polish Association for Knowledge Promotion (Polskie Towarzystwo Promocji Wiedzy) ul. Nowomiejska 18/23, Lublin, Poland

Стаття

SCOPUS

2020

0.59

 1.  

Кряжич О.О., к.т.н., доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля,
Коваленко О.В., канд. техн. наук.,

 Веремійченко Г. М., канд. техн. наук.,

Волох О. А., інж.

Дослідження адсорбції тритію термічно обробленими глинистими породами

Ядерна фізика та енергетика. –  2020. – №2 (21). – 195-199.

Київ, Інститут ядерних досліджень НАН України

Стаття

SCOPUS

2020

0,3

 1.  

Кряжич О.О., к.т.н., доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля,

Коваленко О.В., канд. техн. наук.

Релевантність інформації у часі при здійсненні пошукового запиту  

Математичне моделювання в економіці. – 2020. – № 1. – С.51–61.

Київ, вид-во «Юстон»

Стаття

(фахова)

2020

0,42

 1.  

M. Gorbunov,

V. Nozhenko,

M. Kovtanets,

О. Porkuyan

Innovative risk of advanced technical solutions in transport

Publisher Kaunas University of Technology  Proceedings of 24th International Scientific Conference. Transport Means 2020. September 30 - October 02. 2020 Online Conference - Kaunas, Lithuania. - P. 97-101.

Kaunas University of Technology,

Lithuania

Стаття

(фахова)

2020

 

 1.  

Sokolov V.,

Krol O.,

Baturin Y.,

Porkuyan O.

Design Calculation of Electrohydraulic Servo Drive for Technological Equipment

(Conference Paper) Lecture Notes in Mechanical Engineering 2020.- International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE 2020.- Kharkov. Ukraine. - 9 June 2020 - 12 June 2020. – P. 75-84.

Kharkov.

 Ukraine.

Стаття

(фахова)

 

 

 1.  

V. Ivanov, O. Baturin,  V. Lyfar,

S. Mytrokhin, L. Lyhina

(В. Іванов, к.т.н.,доц., доц. каф. програмування та математики; О. Батурін, ст. викл. каф. програмування та математики ; В. Лифар, д.т.н. доц., зав. каф. програмування та математики;

С. Митрохін, к.т.н.,доц., доц. каф. програмування та математики;

Л.Лигіна, ст. викл. каф. програмування та математики )

Construction of methods for ensuring the required level of safety integrity in the automated systems of control over technological processes.

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vоl. 6-No2(102) Information technology. Industry control systems. -2019.-Р.70-78.

Kharkiv

PC «Тechnology Сenter»

 

 

Стаття

SCOPUS

2019

1,0

 1.  

Aleksandr I. Baturin, Vladimir O. Lyfar, Oleg I. Zakhozhay, Vitaly H. Ivanov

(О.І. Батурін, ст. викл. каф. програмування та математики ; В. О. Лифар, д.т.н. доц., зав. каф. програмування та математики; О.І. Захожай, д.т.н., доц., проф. кафедри програмування та математики;В.Г. Іванов, к.т.н.,доц., доц. каф. програмування та математики)

А uniform interaction model of educational process agents in the unified management system of a higher education institution

DOI: 10.33407/itlt.v78i4.3178 ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 78, №4. Р.266-275

 

Електронний науковий журнал «Інформаційні технології і засоби навчання» Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАН України, м. Київ

Стаття

Web of Sciense

2020

0,7

 1.  

Ratov Denis, senior lecturer,

Lyfar Vladimir, doctor of technical sciences, associate professor

(Ратов Д.В.,ст. викл. кафедри програмування та математики,

Лифар В. О., д.т.н. доц., зав. каф. програмування та математики)

Modeling transmission mechanisms with determination of efficiency

Applied Computer Science, v.16, no.1 (2020), p.33-40

ISSN 2353-6977 (Online)
ISSN 1895-3735 (Print)

 

Lublin, Poland

Polish Association for Knowledge Promotion

Стаття

SCOPUS

Index Copernicus,

Google Scholar

2020

0,5

 1.  

Ratov Denis, senior lecturer

(Ратов Д.В.,ст. викл. кафедри програмування та математики)

 

Architectural paradigm of the interactive interface module in the cloud technology model

Applied Computer Science, v.16, no.4 (2020), p.38-45

ISSN 2353-6977 (Online)
ISSN 1895-3735 (Print)

 

Lublin, Poland

Polish Association for Knowledge Promotion

Стаття

SCOPUS

Index Copernicus,

Google Scholar

 

2020

0,5

 1.  

Ратов Д.В., старш. викл. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля.

Модель модуля інтерфейсу користувача інформаційної web-системи

 

Математичні машини і системи, 2020 №4, с.58-65

ISSN 1028-9763

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, м. Київ

Стаття

(фахова)

2020

0,5

 

 1.  

Поркуян О.,

Кудрявцев С.,

Заіка Р.

Впровадження дуальної форми навчання для технічних спеціальностей у співпраці з підприємствами хімічної промисловості в Луганській області

Журнал «Вища школа»- науково-практичне видання.-№1(186) / 2020. – с. 26-33.

ISSN 1682-2366

 

Видавництво «Знання», м. Київ

 

Стаття

(фахова)

2020

0,4

 1.  

Ратов Д.В., старш. викл. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля.

Математичне моделювання та натурне дослідження к.к.д. просторових передач в редукторах

 

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»,  м. Переяслав, 2020– вип. 59. -С.94-98

Вид-во ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди, м. Переяслав Хмельницький

Тези

2020

0,32

 1.  

Ratov Denis, senior lecturer,

Lyfar Vladimir, doctor of technical sciences, associate professor

Mathematical model of machine and operational gearing of spatial gears in transmission devices

III  International Scientific and Practical Conference «Eurasian scientific congress» Барселона, Іспанія, 2020. Р. 188 – 194.

Scientific Publishing Center «Sci-conf.com.ua»,

Barca Academy Publishing

Тези

2020

0,44

 1.  

Ратов Д.В., старш. викл. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля.

Дослідження  геометрокінематичних показників при математичному моделюванні трансмісійних пристроїв

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів – 2020»: зб. наук. праць. Рубіжне, 2020. С. 216 – 218.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2020

0,19

 1.  

Ратов Д.В., старш. викл. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля.

Лифар В. О., д.т.н, доц., зав. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Математичне моделювання просторових передач з урахуванням критерію напруженого стану зубів

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з проблем вищої освіти і науки «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у науці, освіті, економіці, виробництві»: зб. наук. праць. Маріуполь, 2020.

С. 153 – 155.

Вид-во Маріупольського державного університету,

м. Маріуполь

Тези

2020

0,19

 1.  

Кряжич О.О., к.т.н., доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля,

Коваленко О.В., канд. техн. наук.

Дослідження деяких особливостей міграції тритію в навколишньому середовищі

 

Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища (INUDECO 2020) в режимі онлайн: збірник матеріалів ІV Міжнародної конференції (27–29 квітня 2020, м. Славутич). – Чернігів: ЧНТУ, 2020. – С. 118-121.

Славутич,

Вид-во ЧНТУ

Тези

2020

0,16

 1.  

Кряжич О.О., к.т.н., доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля,

Коваленко О.В., канд. техн. наук.

Вибір інтервалів апроксимації функції для вирішення задач забрудненої території

Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС-2020: тези доповідей П’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (29 червня – 01 липня 2020 р., м. Чернігів) / М-во освіти і науки України; Нац. Акад. наук України; Академія технологічних наук України; Інженерна академія наук України та ін. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 370 с. (сс. 43 – 47).

Чернігів,

Вид-во ЧНТУ

Тези

2020

0,18

 1.  

Кряжич О.О., к.т.н., доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля,

Коваленко О.В., канд. техн. наук.

Метод зниження концентрації оксиду тритію в повітрі робочих приміщень

XХVІІ щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України. До 50-річчя ІЯД НАН України (Київ, 21-25вересня2020року): анотації до доповідей. -Київ: Ін-т ядерних дослідж., 2020. -336с. - С. 304-305.  

ISBN978-966-02-9336-6 (електронне видання)

Київ, Інститут ядерних досліджень НАН України

Тези

2020

0,01

 1.  

Ryazantsev, O., Khoroshun, G., Riazantsev, A., Ivanov, V., Baturin, A

Statistical optical image analysis for information system

Proceedings - 2019 International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops, FiCloudW 2019, статья № 9052156, pp. 130-134.

Turkey

 

Тези

SCOPUS

2019

0,5

 1.  

Захожай О.І., д.т.н., доц., проф. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля;

ЗінченкоВ.Л., асистент кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля, молод. вч. 1989 р.н.

Концевода О.А.,ас. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля.

 

Авторизація пристроїв IOT за допомогою MAC-адресу

X Всеукраїнська науково-практична конференція «Електроніка та  телекомунікації:  матеріали   X Всеукр.науково-практ.  конф.,  м. Сєвєродонецьк.  /  М-во  освіти  і  науки  України,  Східноукр.  Нац.  ун-т  ім. В.Даля; редкол.: Поркуян О.В. [та ін.] – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2020– 127 с.  

С. 125-127.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2020

0,19

 1.  

Захожай О.І., д.т.н., доц., проф. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля

 

Програмне забезпечення інформаційних систем підтримки діяльності територіальних громад

X Всеукраїнська науково-практична конференція «Електроніка та  телекомунікації:  матеріали   X Всеукр.науково-практ.  конф.,  м. Сєвєродонецьк.  /  М-во  освіти  і  науки  України,  Східноукр.  Нац.  ун-т  ім. В.Даля; редкол.: Поркуян О.В. [та ін.] – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2020– 127 с.  

С. 121-125.

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2020

  0,19

 1.  

Захожай О.І., д.т.н., доц., проф. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля Паеранд Ю.Е., к.т.н., проф., зав.каф. ЕА СНУ ім. В.Даля;

 

Квантування по рівню для збільшення кількості каналів реєстрації дискретних сигналів в мікроконтролерних електронних системах

X Всеукраїнська науково-практична конференція «Електроніка та  телекомунікації:  матеріали   X Всеукр.науково-практ.  конф.,  м. Сєвєродонецьк.  /  М-во  освіти  і  науки  України,  Східноукр.  Нац.  ун-т  ім. В.Даля; редкол.: Поркуян О.В. [та ін.] – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2020– 127 с.  

 С. 56-59.

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2020

0,25

 1.  

Paerand Yu., PhD, prof.

Zakhozhai О., ScD, ass. prof.

Increasing the piezoactivity of manufactured composite piezoceramic transformers by combining the process of soldering and polyarization

X Всеукраїнська науково-практична конференція «Електроніка та  телекомунікації:  матеріали   X Всеукр.науково-практ.  конф.,  м. Сєвєродонецьк.  /  М-во  освіти  і  науки  України,  Східноукр.  Нац.  ун-т  ім. В.Даля; редкол.: Поркуян О.В. [та ін.] – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2020– 127 с.  

С. 50-52.

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

 

2020

0,19

 1.  

Захожай О.І., д.т.н., доц., проф. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля

Програмне забезпечення комп’ютерної системи інформатизації державних установ в рамках концепції «держава в смартфоні»

Матеріали XXIII Міжнародної науково-технічної конференції «Технологія – 2020». Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля (2020), С. 154-156.

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

 

2020

0,19

 1.  

Паеранд Ю.Е., к.т.н., проф., зав.каф. ЕА СНУ ім. В.Даля;

Захожай О.І., д.т.н., доц., проф. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля

Метод підвищення п’єзоактивності складених п’єзокерамічних перетворювачів на основі поєднання процесів пайки та поляризації

Матеріали XXIII Міжнародної науково-технічної конференції «Технологія – 2020». Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля (2020), С. 156-158.

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

 

2020

0,19

 1.  

Захожай О.І., д.т.н., доц., проф. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля

Гєєнко І.В.

Організація віддаленого доступу до комп’ютерної системи

Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів-2020», Рубіжне: ІХТ, 2020.

 С. 249-251

Вид-во ІХТ СНУ

ім. В. Даля,

м. Рубіжне

          Тези

2020

0,125

 1.  

Захожай О.І., д.т.н., доц., проф. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля;

Крохмаль А.В., студент гр. ІПЗ-20д СНУ ім. В.Даля

Програмне забезпечення для перетворення растрового зображення на символьний рисунок за структурним принципом

Збірка доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Телекомунікації, автоматизація, комп’ютерно-інтегровані та інформаційні технології-2020». Покровськ: ДонНТУ (2020), С. 57-59.

Вид-во ДонНТУ

м. Покровськ

Тези

2020

0,19

 1.  

Захожай О.І., д.т.н., доц., проф. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля;

Крохмаль А.В., студент гр. ІПЗ-20д СНУ ім. В.Даля

Селекція інформативних даних шляхом перетворення растрового зображення в символьне представлення для інформаційних систем розпізнавання образів

Майбутній науковець – 2020 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 4 груд. 2020 р., м. Сєвєродонецьк. / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2020. – 339 с.

С. 235-237.

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2020

0,19

 1.  

Бєсєда А. А. студ. гр. ІБС-18д СНУ ім.Даля

Шляхова Т. В.,к.ф.-м.н., доц. програмування та математики СНУ ім.Даля

 Microsoft Visio – ділова графіка

Технологія-2020 : XХІIІ матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 24-25 квіт. 2020 р., м. Сєвєродонецьк. –Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2020. –С.182-183.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2020

0,13

 1.  

Курілов Д.Л., студ. гр. ІПЗ-18д  СНУ ім.В.Даля;

Науковий керівник: Іванов В.Г., к.т.н, доц., кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Аналіз вимог вдалого проектування програми

Майбутній науковець – 2020 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 4 груд. 2020 р., м. Сєвєродонецьк. / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2020. – 339 с.

C.155-156

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2020

0,12

 1.  

Мірошніченко Д.О.студ. гр. ІПЗ-18д  СНУ ім.В.Даля;

Науковий керівник: Іванов В.Г., к.т.н, доц., кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Дослідження систем методів оцінки надійності обладнання

Майбутній науковець – 2020 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 4 груд. 2020 р., м. Сєвєродонецьк. / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2020. – 339 с.

C.106-108

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2020

0,12

 1.  

Іванова Є.В.студ. гр. ІПЗ-18д  СНУ ім.В.Даля;

Науковий керівник: Іванов В.Г., к.т.н, доц., кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Дослідження можливостей вдосконалення медичного контролю стану здоров'я людини

Майбутній науковець – 2020 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 4 груд. 2020 р., м. Сєвєродонецьк. / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2020. – 339 с.

C.202-203

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2020

0,12

 

 1.  

Крохмаль А.В студ.гр. ІПЗ-20д СНУ ім.Даля;

 Науковий керівник: Холодняк В.М., ст. викладач кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

 

Основні фізичні процеси в апараті ШВЛ

Майбутній науковець – 2020 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 4 груд. 2020р., м. Сєвєродонецьк. / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2020. –339с.

С.113

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

 

Тези

2020

0,12

 1.  

Гуленко А.О., студ.гр. ІПЗ-20д СНУ ім.В.Даля;

Науковий керівник: Холодняк В.М., ст. викладач кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Фізика в танцювальних рухах

Майбутній науковець –2020:  матеріали всеукр. наук.-практ.  конф.з міжнар.участю 4груд. 2020р., м. Сєвєродонецьк./ укладач В. Ю. Тарасов –Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2020. –339с

С.128

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

 

Тези

2020

0,12

 1.  

Баклан В.В.студ.гр. ІПЗ-20д

СНУ ім.Даля;

Науковий керівник: Холодняк В.М., ст. викладач кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Застосування законів фізики у живописі.

Майбутній науковець –2020:  матеріали всеукр. наук.-практ.  конф.з міжнар.участю 4 груд. 2020р., м. Сєвєродонецьк./ укладач В. Ю. Тарасов –Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2020. –339с

С.158

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

 

Тези

2020

0,12


 


 

Перелік публікацій кафедри Програмування та математики за 2019 рік

 

п/п

 

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано. Видавництво

Вид роботи

 

Рік видання

Умов.

друк.

арк.

1

 

Кряжич О.О., к.т.н., доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля

 

Реалізація адаптивного пошукового алгоритму при розробці веб-порталу.

ISBN 978-617-7361-99-1

Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: актуальні питання // Колективна монографія за матеріалами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 01-02 жовтня 2019 р.) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2019. – 227с.

С. 149-153.

Київ: ТОВ «Видавництво «Юстон»

Колективна монографія за матеріалами конференції

2019

0,4

2

Лифар В. О., д.т.н, доц., зав. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля

Забезпечення прийнятного рівня техногенного ризику для небезпечних промислових об’єктів.

ISBN 978-617-7361-99-1

Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: актуальні питання //Колективна монографія за матеріалами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 01-02 жовтня 2019 р.) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ «Видавництво «Юстон», 2019. – 227с.

С.76 - 89

Київ: ТОВ «Видавництво «Юстон»

Колективна монографія за матеріалами конференції

2019

1,2

3

О.В. Поркуян,  д.т.н., проф., проф. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Оптимальні настроювання регуляторів промислових систем управління технологічними об’єктами

ISBN 978-617-11-0122-7

Оптимальні настроювання регуляторів промислових систем управління технологічними об’єктами: монографія / М.Г. Лорія, О.В. Поркуян, М.В. Ананьєв, О.Б. Целіщев [ під ред. М.Г. Лорія]. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2019. – 192 с.

 

Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля

Монографія

2019

11,2

 

4

Батурін О. І., ст. викл. каф. програмування та математика СНУ ім. В. Даля,

Іванов В. Г., - к.т.н, доц. каф. програмування та математика СНУ ім. В.Даля;

Марченко Д.М., д.т.н, проф., проректор СНУ, проф. каф. програмування та математики СНУ ім. В.Даля

Лифар В. О., д.т.н, доц., зав каф. програмування та математики СНУ ім. В. Даля

Система обробки текстів.

ISBN 978-617-11-0125-6

Батурін О. І., Іванов В.Г., Марченко Д.М., Лифар В.О.                     

Система обробки текстів: Навчальний посібник. - Сєверодонецьк: ел. вид-во СНУ ім. В.Даля, 2018. – 232 с.

 

 

Сєвєродонецьк,

Ел.  в-во СНУ ім. В.Даля

Навчальний посібник

2018

14,5

5

Лифар В. О., д.т.н, доц., зав каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля; Захожай О.І., к.т.н, доц., доцент каф. програмування та математика СНУ ім. В.Даля

Меняйленко О.С., д.т.н., проф.,

 

Separate Analysis of Informational Signs in Multi-Parametric Combined Patterns Recognition Systems (Раздельный анализ информационных признаков в многопараметрических комбинированных системах распознавания образов)

Problemele Energeticii Regionale 1-1(40), 2019, pp. 60-68

DOI: 10.5281/zenodo.3239140

Institutul de Energetică, Chişinău, Republica Moldova

Стаття

Web of Sciense

2019

0,5

6

Kryazhych O.O., PhD, Associate Professor of Department of Programming and Mathematics, 

Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Examining a mathematical apparatus of Z-approximations of function for construction of an adaptive algorithm.

 

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. - №3/4 (99). - Р. 6 - 13.

 

Kharkiv

 

Стаття

SCOPUS

2019

0,8

7

Кряжич О.О., к.т.н., доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля

Алгоритм визначення початкової точки при моделюванні за методом можливих напрямків.

Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2019. № 3, С. 40 – 46. DOI 10.15588/1607-3274-2019-3-6

Запоріжжя

 

Стаття

Web of Sciense

2019

0,8

8

V. Ivanov, O. Baturin,  V. Lyfar,

S. Mytrokhin, L. Lyhina

(В. Іванов, к.т.н.,доц., доц. каф. програмування та математики; О. Батурін, ст. викл. каф. програмування та математики ; В. Лифар, д.т.н. доц., зав. каф. програмування та математики;

С. Митрохін, к.т.н.,доц., доц. каф. програмування та математики;

Л.Лигіна, ст. викл. каф. програмування та математики )

Construction of methods for ensuring the required level of safety integrity in the automated systems of control over technological processes.

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vоl. 6-

No2(102) Information technology. Industry control systems. -2019.-

Р.70-78.

Kharkiv

PC «Тechnology Сenter»

 

 

Стаття

SCOPUS

2019

1,0

9

Захожай О. І., к.т.н, доц. каф. програмування та математики СНУ ім. В.Даля;

Лифар В. О., д.т.н, доц., зав каф. програмування та математики СНУ ім. В. Даля

Іванов В. Г., к.т.н, доц. каф. програмування та математики СНУ ім. В.Даля

Консолідація даних та прийняття рішень на основі ранжування груп ідентичних класифікацій в гібридних системах розпізнавання

Електротехнічні та комп’ютерні системи. -2019.- № 31 (107)

С.95-103 .

ISSN 2221-3805.

Odessa National Polytechnic University

 

Стаття

Index Copernicus International,

Ulrich's Periodicals Directory, Electronic Journals Library, «Google Scholar»

2019

0,56

 

10

Y. Stentsel, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

O. Porkuian, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

K. Litvinov, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Т. Sotnikova, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Studying additional measurement errors from control tools using an integral functional method

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. -№3/5(99). - р.36-43.

 

Kharkiv

 

Стаття

SCOPUS

2019

0,44

11

Oleg Krol, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

 Olga Porkuian, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

 Volodymyr Sokolov, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

 Petko Tsankov   

Vibration Stability of Spindle Nodes in the Zone of Tool Equipment Optimal Parameters

Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences. -Volume 72. - No11. - 2019. - P.1546-1556.

 

 

Болгарія

Стаття

SCOPUS

2019

0,7

12

 G. Vaiciunas, Vilnius Gediminas Technical University

N. Gorbunov, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

O. Porkuian, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

The Research of the Causality of the Distribution of the Flow of Hazardous Cargo Between Railway and Road Transport

Proceedings of 23rd International Scientific Conference. Transport Means 2019. October 02-04, 2019. Palanga, Lithuania - PART l. - P. 310-313.

Литва

Kaunas

 

Стаття

SCOPUS

2019

0,25

13

O. Nozhenko,  Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

M. Gorbunov, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

G. Vaiciunas, Vilnius Gediminas Technical University

O. Porkuian, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University 

Preconditions for Creating a Methodology for Diagnosing of Increase Dynamic Impact a Rolling Stock on the Rail

Proceedings of 23rd International Scientific Conference. Transport Means 2019. October 02-04, 2019. - Palanga, Lithuania -  PART III. - P. 1591-1595.

Литва

Kaunas

 

Стаття

SCOPUS

2019

0,31

14

 Olga Porkuian, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University;

 Maryna Loriia, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University;

 Denys Kulikov;

 Oleksii Tselishchev, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Model-based control system of methanol synthesis column. Algorithm development

TEKA. Commission of motorization and energetics in agriculture. – 2019. - №2. – р. 16 – 22.

 

Львів

Стаття

SCOPUS

2019

0,44

15

Лифар В. О., д.т.н, доц., зав. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля;

Іванов В. Г., к.т.н, доц., доцент каф. програмування та математики СНУ ім. В.Даля;

Лифар О. К, ст. викл. каф. комп’ютерних наук та інженерії СНУ ім. В.Даля

Теоретико-методичні аспекти концепції забезпечення необхідного рівня повноти безпеки автоматизованих систем управління об'єктами підвищеної небезпеки.

Математичне моделювання в економіці. –  2019. – №3(16) – С. 36–48.

Київ

Видавничий дім «Юстон»

 

Стаття

(фахова)

2019

0,75

16

Батурін О. І., ст. викл. каф. програмування та математика СНУ ім. В. Даля;

Іванов В. Г., к.т.н, доц. каф. програмування та математика СНУ ім. В.Даля;

Лифар В. О., д.т.н, доц., зав каф. програмування та математики СНУ ім. В. Даля Лифар О. К., ст. викл. каф. комп’ютерних наук та інженерії СНУ ім. В. Даля

Структурно-інформаційна модель процесів забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті.

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. -Том 30 (69) № 2 Частина 1- 2019.- с.87-93 .

Вид-во ТНУ

ім. В.І. Вернадського,

м. Київ

Стаття

(фахова)

2019

0,4

 

17

Захожай О.І., к.т.н., доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля

Лифар В.О., д.т.н., доц., зав каф. програмування та математики СНУ ім. В. Даля

Батурін О.І., ст. викл. каф. програмування та математика СНУ ім. В.Даля

 

Прийняття рішень на основі пошуку груп ідентичних класифікацій в багатопараметричних комбінованих системах розпізнавання образів.

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 2(250), 2019, С. 36-42.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Стаття

(фахова)

2019

0,57

18

Захожай О.І., к.т.н., доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля

 

Концепція вдосконалення теоретико-методологічних основ синтезу інформаційних технологій автоматизованої обробки інформації і управління складними системами.

 

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 6(247), 2018, С. 49-55.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Стаття

(фахова)

2018

0,44

19

Захожай О.І., к.т.н., доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля

 

Визначення черги обробки даних при гібридному розпізнаванні образів.

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 7(255), 2019, С. 111-117.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Стаття

(фахова)

2019

0,44

20

Zalhozhay O.I., PhD., ass. prof.

Situational-event model of the hybrid patterns recognition for heterogeneous data processing in complex systems.

Mathematical modeling in economy. № 4, 2019 – P. 16-25.

Institute of telecommunication and global information space, Kyiv

Стаття

(фахова)

2019

0,63

21

Кряжич О.О., к.т.н.., доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля

Задача опису забрудненої території з мінімізацією точок забору проб.  

 

Математичне моделювання в економіці. – 2019. – № 1. – С. 20–32.

Видавничий дім «Юстон»

Київ

Стаття (фахова)

2019

0,8

22

Ратов Д.В.,старш. викл. каф. програмування і математики СНУ ім.В.Даля

Лифар В. О., д.т.н, доц., зав. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Визначення коефіцієнта щільності прилягання при математичному моделюванні робочого зачеплення просторових передач.

Математичне моделювання в економіці. – 2019. – № 4. – С. 42–52.

Видавничий дім «Юстон»

Київ

Стаття (фахова)

2019

0,7

23

Поркуян О.В. д.т.н, проф., проф. каф. програмування та математика СНУ ім. В.Даля

Стенцель Й.І., д.т.н, проф. ,зав. каф КІСУ СНУ ім.В.Даля

Літвінов К. А.

Сотнікова Т. Г., к.т.н., доц.каф. КІСУ СНУ ім. В.Даля

 

Математичні моделі додаткових похибок вимірювання засобів контролю.

Метрологія та прилади: м. Харків, науково-виробничий журнал - 2019.-№2.- С.43-51.

 

Харків

Стаття

(фахова)

2019

0,6

24

Лорія М.Г., д.т.н., доц., доц. каф. ЕА СНУ ім. В.Даля;

Поркуян О.В., д.т.н, проф., проф. каф. програмування та математика СНУ ім. В.Даля;

 Целіщев О.Б., д.т.н., доц., директор інституту міжнародних відносин СНУ ім. В. Даля;

Єлісєєв П.Й., к.т.н., доц., доц. каф. КІСУ СНУ ім. В.Даля

Оптимальне управління вузлом охолодження і конденсації газопродуктової суміші у виробництві синтезу метанолу

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 2(250), 2019, С. 54-58.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Стаття

(фахова)

2019

0,3

25

A. Riazantsev, G. Khoroshun, O. Ryazantsev, V.Ivanov, A. Baturin

 

Statistical Optical Image Analysis for Information System.

 

IEEE 7th International Conference on Future Internet of Things and Cloud (FiCloud), Istanbul, Turkey

26-28 August 2019

 

Turkey

 

Тези

2019

0,5

26

Лифар В. О., д.т.н, доц., зав каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля

Підтримки рішень при керування ІТ проектами.

Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті – Сєвєродонецьк, 2019.

С. 111-114

 

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2019

0,12

27

Кряжич О.О., к.т.н., доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля

 

 

Особливості адсорбції тритію глинистими мінералами.

 

XХVІ щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України (Київ, 1-6 квітня 2019 року): тези доповідей. – Київ: Ін-т ядерних дослідж., 2019. – С. 223-224.

 

Київ

ІЯД НАНУ

Тези

2019

0,24

28

Кряжич О.О., к.т.н., доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля

 

Вдосконалення способу опису пересічених територій при побудові моделей техногенного забруднення промислових міст

Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища (INUDECO 19): збірник матеріалів ІV Міжнародної конференції (24–26 квітня 2019, м. Славутич).– Чернігів: ЧНТУ, 2019. – С. 133 – 136.

Славутич,

INUDECO

Тези

2019

0,4

29

Захожай О.І., к.т.н., доц. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля.

Зінченко В.Л., ас. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля., молод. вч. 1989 р.н.

 

Устройство регистрации пульса человека с интегрированной системой подавления помех

 

IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Електроніка та  телекомунікації:  матеріали  IX  Всеукр.науково-практ.  конф.,  м.Сєвєродонецьк  /  М-во  освіти  і  науки  України,  Східноукр.  Нац.  ун-т  ім. В.Даля; редкол.: Поркуян О.В. [та ін.] – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019– 183 с. 

 С.32-34

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2019

0,19

30

Захожай О.І., к.т.н., доц. доц.кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля.

Зінченко В.Л., ас. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля., молод. вч. 1989 р.н.

 

 

Телекомунікаційні засоби віддаленого доступу до робочих станцій

IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Електроніка та  телекомунікації:  матеріали   IX Всеукр.науково-практ.  конф.,  м. Сєвєродонецьк.  /  М-во  освіти  і  науки  України,  Східноукр.  Нац.  ун-т  ім. В.Даля; редкол.: Поркуян О.В. [та ін.] – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019– 183 с.  

С. 78-80

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2019

0,19

31

Захожай О.І., к.т.н., доц., доц.кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля.

 

Гібридне розпізнавання образів для обробки неоднорідних даних в складних системах

IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Електроніка та  телекомунікації:  матеріали   IX Всеукр.науково-практ.  конф.,  м. Сєвєродонецьк.  /  М-во  освіти  і  науки  України,  Східноукр.  Нац.  ун-т  ім. В.Даля; редкол.: Поркуян О.В. [та ін.] – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019– 183 с.  

 С. 113-115.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2019

0,19

32

Ковальов Ю.Г., к.ф.-м.н., доц. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля.

 

Розробка вебдодатка для складання розкладу.

 

IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Електроніка та  телекомунікації:  матеріали   IX Всеукр.науково-практ.  конф.,  м. Сєвєродонецьк. /  М-во  освіти  і  науки  України,  Східноукр.  Нац.  ун-т  ім. В.Даля; редкол.: Поркуян О.В. [та ін.] – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019– 183 с.

С. 135-136.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2019

0,15

33

Захожай О.І., к.т.н., доц., доц. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля;

Паеранд Ю.Е., к.т.н., проф., зав.каф. ЕА СНУ ім. В.Даля;

Козуб Е.В., студ. гр. СКС-16 СНУ ім. В.Даля

Відстеження розташування рухливих об’єктів по мережах мобільного зв’язку (CELL ID)

IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Електроніка та  телекомунікації:  матеріали   IX Всеукр.науково-практ.  конф.,  м. Сєвєродонецьк.  /  М-во  освіти  і  науки  України,  Східноукр.  Нац.  ун-т  ім. В.Даля; редкол.: Поркуян О.В. [та ін.] – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019– 183 с.  

 С. 28-30.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2019

0,19

34

Захожай О.І., к.т.н., доц., доц. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля;

Паеранд Ю.Е., к.т.н., проф., зав.каф. ЕА СНУ ім. В.Даля;

Алєкперов І.О., студ. гр.СКС-16 СНУ ім. В.Даля

Система управління кроковим двигуном на основі MEMS-маніпулятора.

IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Електроніка та  телекомунікації:  матеріали   IX Всеукр.науково-практ.  конф.,  м. Сєвєродонецьк.  /  М-во  освіти  і  науки  України,  Східноукр.  Нац.  ун-т  ім. В.Даля; редкол.: Поркуян О.В. [та ін.] – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019– 183 с.  

С. 30-32.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2019

0,19

35

Захожай О.І., к.т.н., доц., доц. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля.

Паеранд Ю.Е., к.т.н., проф., зав.каф. ЕА СНУ ім. В.Даля

Сотніков Д.А., студ.гр.ЕЛ-18дм СНУ ім. В.Даля

Применение цифровых фильтров на базе FPGA

IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Електроніка та  телекомунікації:  матеріали   IX Всеукр.науково-практ.  конф.,  м. Сєвєродонецьк.  /  М-во  освіти  і  науки  України,  Східноукр.  Нац.  ун-т  ім. В.Даля; редкол.: Поркуян О.В. [та ін.] – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019– 183 с.

 С. 52-55.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2019

0,26

36

Захожай О.І., к.т.н., доц., доц. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля.

Паеранд Ю.Е., к.т.н., проф., зав.каф. ЕА СНУ ім. В.Даля

Гапонов О.И., студ. гр.ЕЛ-18дм СНУ ім. В.Даля

Совершенствование методов и алгоритмов анализа и обработки визуальной информации

IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Електроніка та  телекомунікації:  матеріали   IX Всеукр.науково-практ.  конф.,  м. Сєвєродонецьк. /  М-во  освіти  і  науки  України,  Східноукр.  Нац.  ун-т  ім. В.Даля; редкол.: Поркуян О.В. [та ін.] – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019– 183 с.

С. 78-80.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2019

0,19

37

Ковальов Ю.Г., к.ф.-м.н., доц. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля.;

Савченко Д. О., студ.гр.ІПЗ-16д СНУ ім. В.Даля

 

Розробка вебдодатка для створення сайтів

 

IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Електроніка та  телекомунікації:  матеріали   IX Всеукр.науково-практ.  конф.,  м. Сєвєродонецьк. /  М-во  освіти  і  науки  України,  Східноукр.  Нац.  ун-т  ім. В.Даля; редкол.: Поркуян О.В. [та ін.] – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019– 183 с.

С. 137-138.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2019

0,15

38

Куліш О.С., студ. гр.  ПС-18д Кряжич О.О.,к.т.н, доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля

Парадокс  Монті Холла

Майбутній науковець – 2019 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 12 груд. 2019 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019. – 113 с.

С.15-17

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2019

0,12

39

Архіпова І.Д., студ.гр.ПС-18д

Кряжич О.О.,к.т.н, доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля

Математичне вимірювання закоханості.

Майбутній науковець – 2019 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 12 груд. 2019 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019. – 113 с.

С.17-18

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2019

0,12

40

Лифенко Р.М.,студ.гр.ПС-18д

Кряжич О.О.,к.т.н, доц., доцент кафедри програмування і математики СНУ ім.В.Даля

Психологічна теорія Курта Левіна.

Майбутній науковець – 2019 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 12 груд. 2019 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019. – 113 с.

С.18-20

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2019

0,12

41

Ковальова М.А.,студ.гр.ПС-18д

Кряжич О.О. ,к.т.н,  доц., доцент кафедри програмування і математики

Психолого – математична задача

Майбутній науковець – 2019 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 12 груд. 2019 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019. – 113 с.

С.20-22

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

2019

0,12

42

Шляхова Т. В., к.ф.-м.н., доц., доц. каф. програмування та  математики СНУ ім.В.Даля

Калініна В. Ю., студентка СНУ ім.В.Даля

 

Інтерактивні діаграми як зручний спосіб візуалізації великих об’ємів даних

 

Технологія-2019 : XХIІ матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 26-27 квіт. 2019 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. I / [укл. : Тарасов В.Ю.]. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2019. –221с.

С.160-162.

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

Тези

 

2019

0,12

43

Шевченко О.Р., студ.гр.ІПЗ-18д  СНУ ім.В.Даля;

Науковий керівник: Іванов В.Г., к.т.н, доц., кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Безконтактна автоматизована система оплати проїзду в громадському транспорті

Майбутній науковець – 2019 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 12 груд. 2019 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. І / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019. – 282 с.

 C.108-110

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2019

0,12

44

Курілов Д. Л., студ. гр. ІПЗ-18д  СНУ ім.В.Даля;

Науковий керівник: Іванов В.Г., к.т.н, доц., кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Аналіз аспектів розробки одиночної комп’ютерної гри

Майбутній науковець – 2019 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 12 груд. 2019 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. І / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019. – 282 с.

C.163-164

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2019

0,12

45

Ільченко В.В., студ. гр. ІПЗ-18д  СНУ ім.В.Даля;

Науковий керівник: Іванов В.Г., к.т.н, доц., кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Інформаційно-освітнє середовище як засіб модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців.

Майбутній науковець – 2019 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 12 груд. 2019 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. І / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019. – 282 с.

C.180-181

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2019

0,12

46

Есмонт Е., студ.гр. КІ-19д Науковий керівник: Холодняк В.М., ст. викладач кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

 

Применение новых технологий в одежде.

IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Електроніка та  телекомунікації:  матеріали  IX  Всеукр.науково-практ.  конф.,  м. Сєвєродонецьк.  /  М-во  освіти  і  науки  України,  Східноукр.  Нац.  ун-т  ім. В.Даля; редкол.: Поркуян О.В. [та ін.] – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019– 183 с.

C. 131-133

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

 

Тези

2019

0,12

47

Лобко Д.І.., студ. гр. МБГ-18д  СНУ ім.В.Даля

Науковий керівник: Холодняк В.М., ст. викладач кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Бездротова  електроенергія.

Майбутній науковець – 2019 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 12 груд. 2019 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. І / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019. – 282 с.

С.241-242

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

 

Тези

2019

0,12

48

Ревека А.В., студ. гр. МБГ-18д

Науковий керівник: Холодняк В.М., ст. викладач кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Застосування законів фізики в медицині.

Майбутній науковець – 2019 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 12 груд. 2019 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. І / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2019. – 282 с.

С.278-279

Вид-во СНУ

ім. В.Даля,

м. Сєвєродонецьк

 

Тези

2019

0,12

 

 


 

Перелік публікацій кафедри  програмування та математики за 2018 рік

 

п/п

 

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано.

 Видавництво

Вид роботи

 

Рік видання

Умов.

друк.

арк.

 1.  

Лифар В. О., д.т.н, доц., зав каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля

Досягнення прийнятного рівня техногенного ризику об’єктів підвищеної небезпеки регіона*.

*Назва розділу монографії за авторством Лифаря В.О.

С.54-70 (1,2 друк.арк.)

 

Забезпечення сталого розвитку регіону: економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти : колективна монографія / [П. В. Кривуля, Н. Б. Чернецька-Білецька, С. С. Штапаук та ін.] ; за заг. ред. Ю. І. Клюс., Н. В. Швець. – Сєвєродонецк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 282 с.

ISBN 978-617-11-0118-0

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Монографія

(колективна)

2017

1,2

 1.  

Батурін О. І., ст. викл. каф. програмування та математика СНУ ім. В. Даля,

Іванов В. Г., - к.т.н, доц. каф. програмування та математика СНУ ім. В.Даля;

Марченко Д.М., д.т.н, проф., проф. каф. програмування та математики СНУ ім. В.Даля

Лифар В. О., д.т.н, доц., зав каф. програмування та математики СНУ ім. В. Даля

Система обробки текстів.

Батурін О. І., Іванов В.Г., Марченко Д.М., Лифар В.О. Система обробки текстів: Навчальний посібник. - Сєверодонецьк: ел. вид-во СНУ ім. В.Даля, 2018. – 232 с.

 

Сєвєродонецьк,

Ел.  в-во СНУ ім. В.Даля

Навчальний посібник

2018

14,5

 1.  

Ковалев Ю. Г., к.ф.м. н., доц. кафедры программирования и математики ВНУ им. В,Даля.

 

О критериях трансверсальности и дизъюнктности неотрицательных самосопряженных расширений неотрицательного симметрического оператора

Украинский математический журнал  – 2018. – Том 70, №4. – с.495-506.

Київ, НАНУ

Стаття

(SCOPUS, Web of Science, MathSciNet, zbMATH, Google Scholar)

2018

1

 1.  

Ковальов Ю. Г., к.ф.м. н., доц. кафедри програмування та математики СНУ ім. В,Даля.

 

Точкові взаємодії на прямій і базиси Ріса з дельта-функцій.

Украинский математический журнал. – 2017. – Том 69, №12. – с.1615-1625

Київ, НАНУ

Стаття

(SCOPUS, Web of Science, MathSciNet, zbMATH, Google Scholar)

2017

1

 1.  

Koval’ov Yu. H.

Point Interactions in a Line and the Riesz Bases of δ-Functions.

Ukrainian Mathematical Journal 2018, Volume 69, рр.  1877-1887.

Switzerland, Springer

Стаття

(SCOPUS)

2018

1

 1.  

Yu. G. Kovalev

 

On the Criteria of Transversality and Disjointness of Nonnegative Self-Adjoint Extensions of Nonnegative Symmetric Operators.

Ukrainian Mathematical Journal

2018, Volume 70, Issue 4,    pp.568–580

 

Switzerland, Springer 

Стаття

(SCOPUS)

2018

1

 1.  

Ivanov V.,  к.т.н., доц., доц. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля,

Baturin O., ст. викл. каф. програмування та математики СНУім.В.Даля,

Karmanov N., викл.-методист СХМТ СНУ ім. В.Даля,

Siryachenko Y. – викл. французької мови каф. германо-романської філології та перекладу СНУ ім. В. Даля

Backgrounds of information system creation of student's achievements assessment.

Електронний збірник «Наукові вісті Далівського університету». - 2018. - № 15

Сєвєродонецьк,

Ел.  в-во СНУ ім. В. Даля

Стаття

(фахова)

2018

0,18

 1.  

Полупан Є.В., к.т.н., доц. кафедри «Залізничного,автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин» СНУ ім. В. Даля;

Полупан Ю.В., к.т.н., доц., доц. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля;

Шевченко С.І., к.т.н., доц. кафедри «Залізничного,автомобільного транспорту та підйомно-транспортних

машин» СНУ ім. В. Даля;

Мірошникова М.В., асистент каф. «Логістичного управління та безпеки руху на транспорті» СНУ ім.В. Даля.

Теоретичні передумови для розрахунку об’ємної теплової навантаженості дискових гальмівних пристроїв автомобілів.

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля: науковий журнал  №1(242),  2018.- с. 110-114

 

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Стаття

(фахова)

2018

0,3

 1.  

Полупан Є.В., к.т.н., доц. кафедри «Залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин» СНУ ім. В. Даля;

Полупан Ю.В., к.т.н., доц., доц. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля;

Шевченко С.І., ., к.т.н., доц. каф. «Залізничного,автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин» СНУ ім. В. Даля.

Підвищення ефективності гальмування автомобілів шляхом удосконалення гальмової системи.

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля: науковий журнал  №2(243),  2018.- с. 172-179

 

 

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Стаття

(фахова)

2018

0,5

 1.  

Полупан Ю.В., к.т.н., доц., доц. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля;

Полупан Є.В., к.т.н., доц. кафедри «Залізничного, автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин» СНУ ім. В. Даля.

Один iз способів доступу до Google Drive без використання авторизації.

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля: науковий журнал  №3(244),  2018.- с. 99-103

 

 

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Стаття

(фахова)

2018

0,3

 1.  

Захожай О.І., к.т.н., доц. кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля.

 

Комплексна інформаційна система навчального закладу на базі єдиної платформи LMS MOODLE

Електронне наукове фахове видання «Наукові вісті Далівського університету» -2018.-№14

 

 

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Стаття

(фахова)

2018

0,73

 1.  

Захожай О.І., к.т.н., доц. кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля.

 

Критерії визначення інформативності та ранжування образів при прийнятті рішень в багатопараметричних комбінованих системах розпізнавання.

Електротехнічні та комп’ютерні системи : науч.-техн. журн. / Одес. нац. политехн. ун-т. – Одеса, 2018 -  № 27(103).- с. 196-204

Вид-во «Астропринт», Одеський національний політехнічний університет

Стаття

(фахова)

Index Copernicus International,

Ulrich's Periodicals Directory, Electronic Journals Library, "Google Scholar"

2018

0,84

 1.  

Захожай О.І., к.т.н., доц. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля.

 

Спільний аналіз інформаційних ознак у багатопараметричних комбінованих системах розпізнавання образів.

Електротехнічні та комп’ютерні системи: : науч.-техн. журн. / Одес. нац. политехн. ун-т. – Одеса, 2018 -  №29(105). -c. 78-86

Вид-во «Астропринт», Одеський національний політехнічний університет

Стаття

(фахова)

Index Copernicus International,

Ulrich's Periodicals Directory, Electronic Journals Library,  «Google Scholar"

2018

0,93

 1.  

Сукач Т.М., к.п.н., доц. кафедри програмування та математики СНУ ім. В,Даля,

Бірюкова Т.В., к.т.н., доц. кафедри радіофізики Буковинського державного медичного університету.

 

 Підвищення мотивації вивчення курсу вищої математики через розв’язування задач професійної спрямованості.

Сучасна освіта – доступність, якість, визнання: збірник наукових праць міжнародної науково-методичної конференції, 14-15 листопада 2018 року, м. Краматорськ/ під заг. ред. д-ра техн. наук., проф. С.В.Ковалевського. – Краматорськ: ДДМА, 2018. – 281с.  с.238-241.

ISBN 978-966-379-861-5.

Краматорськ: ДДМА

Стаття

(фахова)

2018

0,3

 1.  

Батурін О. І., ст. викл. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля ,

Іванов В. Г., к.т.н, доц. каф. програмування та математики СНУ ім. В. Даля

Карманов М. І., викл.-методист СХМТ СНУ ім.В.Даля

Варіативна система оцінювання якості студентських досягнень в технічних закладах вищої освіти

Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць., 2018. Вип. 42

м.Переяслав-Хмельницький,

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Тези

2018

0,25

 1.  

Батурін О.І., ст. викладач каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля,

Карманов М.І., викл. -методист СХМТ СНУ ім. В. Даля

 

 

Питання адаптації викладачів-початківців в автоматизованій навчальній системі управління «адміністрація - педагог»

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації», 2018. - №32. – С. 253-257

м.Переяслав-Хмельницький,

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Тези

2018

0,31

 

 

 1.  

Захожай О.І., к.т.н., доц. кафедри програмування та математики СНУ ім.Даля.

Щеглакова В.В., заст. директора Лисичанської багатопрофільної гімназії

Досвід створення інформаційної системи навчального закладу на базі єдиної платформи LMS MOODLE

Сучасні технології в науці та освіті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції; 19-22 лютого 2018 р., м. Сєвєродонецьк / Гол. ред. О. І. Рязанцев. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2018. – 220 с.

с. 41-43

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2018

0,15

 1.  

Бірюкова Т. В., к.т.н.,  асистент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики ВДНЗ України

«Буковинський державний медичний університет».

Павленко Т. В., к.е.н., доцент кафедри вищої математики

ДонДТУ.

Сукач Т. М., к.п.н., доцент кафедри вищої математики ДонДТУ.

Впровадження компетентнісного підходу при вивченні дисциплін природничо-математичного циклу.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка конкуренто-здатних фахівців:виклики сучасності»

/Кривий Ріг, 25 – 26 квітня 2018 р./ за заг. ред. Л.М.Сергеєвої, Т.І.Стойчик – Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. – том 1. 406 с. с.252-255.

Кривий Ріг: КПГТЛ

Тези

2018

0,3

 1.  

Холодняк В.М., ст. викладач кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Hекоторые проблемы  использования  современных информационных технологий в высшей школе.

VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Електронні апарати та системи. Проблеми створення. Перспективи розвитку»: матеріали VII Всеукр.науково-практ. конф., м. Сєвєродонецьк. / М-во освіти і науки України, Східноукр. Нац. ун-т ім. В.Даля; редкол.: Поркуян О.В. [та ін.] – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2018– 239 с.,         c. 213 

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

 

Тези

2018

0,03

 1.  

Шляхова Т. В., к.ф.-м.н., доц.,

доц. каф. програмування та  математики СНУ ім.В.Даля,

Грабовська Д. В., студентка

 

OLAP – ключовий компонент організації сховищ даних.

 

Технологія-2018: XХІ матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 20-21 квіт.2018 р., м.Сєвєродонецьк. Ч.ІІ/ [укл. : Тарасов В.Ю.]. – Сєвєродонецьк: [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2018. – 233с., 

с.132-134

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2018

0,18

 1.  

Жарков В.А., студ. гр. КН-18д  СНУ ім.В.Даля

Науковий керівник: Холодняк В.М., ст. викладач кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Чорні діри у всесвіті.

Майбутній  науковець– 2018:  матеріали  всеукр.  наук.-практ.  конф. 14  груд.  2018  р., м.  Сєвєродонецьк. Ч.І  /  укладач  В. Ю.  Тарасов – Сєвєродонецьк:  Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2018. – 262 с.

С.221-223

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2018

0,1

 1.  

Байдін В.В., студ. гр.  ГМ-18д

Науковий керівник: Холодняк В.М., ст. викладач кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Можливості звуку.

Майбутній  науковець– 2018:  матеріали  всеукр.  наук.-практ.  конф. 14  груд.  2018  р., м.  Сєвєродонецьк. Ч.І./укладач  В.  Ю.  Тарасов  –  Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2018. – 262 с.

С.223-225

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2018

0,1

 


 

           

Перелік публікацій кафедри  програмування та математики за 2017 рік

 

п/п

 

Автор

Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано.

 Видавництво

Вид роботи

 

Рік видання

Умов.

друк.

арк.

 1.  

Лифар В. О., д.т.н, доц., зав каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля

Методи оцінки рівнів SIL при розробці вимог до повноти функціональної безпеки електричних /електронних/ програмованих електронних систем.

Електронний збірник «Наукові вісті Далівського університету». - 2017. - № 13

Сєвєродонецьк,

Ел.  в-во СНУ ім. В. Даля

Стаття

(фахова)

2017

0,6

 1.  

Lyfar V., д.т.н, доц., зав каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля,

Ivanov V.,  к.т.н., доц., доц. каф. програмування та математики

СНУ ім.В.Даля,

Baturin O., ст. викл. каф. программирования и математики СНУ ім.В.Даля ,

Gerasymenko K., заступник директора ПРАТ «СНВО  Імпульс»

Setting up the goals of research tasks in determining safety integrity levels of basic software and hardware complexes in process control systems.

Електронний збірник «Наукові вісті Далівського університету». - 2017. - № 13

Сєвєродонецьк,

Ел.  в-во СНУ ім. В. Даля

Стаття

(фахова)

2017

0,52

 1.  

Стенцель Й.І., д.т.н. проф., зав.каф КІСУ СНУ ім.В.Даля,

Поркуян О.В., д.т.н., проф., проф. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля,

Черкас К.В., к.т.н., докторант каф.КІСУ СНУ ім.В.Даля,

Літвінов К.А., аспірант каф.КІСУ СНУ ім.В.Даля

Дослідження похибок вимірювального контролю та управління матричним методом.

Метрологія та прилади: науково-виробничий журнал, м.Харків, -2017.-№5(67).- с.52-61

Харків,

ВКФ «Фавор ЛТД»

Стаття

 (фахова)

(Index Copernicus)

 

 

2017

0,56

 1.  

Іванов В.Г., к.т.н., доц., доц. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля,

Батурін О.І., ст. викл. каф. программирования и математики СНУ ім.В.Даля

Трассировка технологических трубопроводов на этапе проектирования химико-технологических систем.

Вісник Cхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал – Східноукраїнський університет імені Володимира Даля, 2016. - №4(228). – С. 50-53.

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Стаття

 (фахова)

2016

0,25

 1.  

Karmanov N.I., викл.СХМТ СНУ ім.В.Даля,

Ivanov V.G., к.т.н., доц., доц. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля,

Baturin A.І., ст. викл. каф. программирования и математики СНУ ім.В.Даля

Analysis of modern monitoring methods of equipment at petrochemical plants in the process of operation.

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля: науковий журнал  №5(235), 2017.- с.26-29 .       

 

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Стаття

 (фахова)

 

2017

0,19

 1.  

Кучма Ю.В., к.т.н., доц. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля,

Фесенко Т.М., к.т.н., доц. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля

Використання геоінформаційних технологій для бізнес задач

 Науковий журнал “Молодий вчений”  №5(45), травень, 2017р. - с. 651-654

 

 Херсон

ТОВ «Видавничий дім «Гельветика»

Стаття

(Index Copernicus)

 

2017

0,25

 1.  

Леоненко С. В.,аспірант СНУ ім.В.Даля,

Кудрявцев С. А., к.т.н., доц., доц. каф.ХІЕ СНУ ім.В.Даля,

Бродський О.Л.,к.ф.-м.н.,  доц., доцент каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля

Получение компонентов моторных топлив из мазута с использованием катализатора NEXUS - 345Р в условиях аэрозольного нанокатализа .

Вісник Cхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал  – Східноукраїнський університет імені Володимира Даля, 2016. - №4(228).– С. 54-57.

 

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Стаття

 (фахова)

2016

0,25

 1.  

Бродський О.Л., к.ф.-м.н.,  доц., доцент каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Проблема конечного и бесконечного в преподавании математики

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля: науковий журнал  №5(235), 2017.- с.38-40 .

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Стаття

 (фахова)

2017

0,19

 

 1.  

Зубцов Є.І., к.т.н., доцент кафедри хімічної інженерії та екології СНУ ім.В.Даля,

 Тарасов В.Ю., к.т.н., доцент кафедри хімії та охорони праці СНУ ім.В.Даля,

Бродський О.Л., к.ф.-м.н.,  доц., доцент каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля, 

Кравченко І.В., к.т.н., доцент кафедри хімічної інженерії та екології СНУ ім.В.Даля

Парова конверсія газового вугілля в розплаві в стаціонарному та проточному режимі

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля: науковий журнал  №5(235), 2017.- с.50-54 .       

 

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Стаття

 (фахова)

2017

0,31

 1.  

Суворін О.В., , д.т.н., зав.каф. хімічної інженерії та екології СНУ ім.В.Даля,

Ожередова М.А.,к.т.н., доцент кафедри хімічної інженерії та екології СНУ ім.В.Даля,

Доценко А.Д. ст. викл. каф. програмування та  математики СНУ ім.В.Даля

Усовершенствование узла очистки и фильтрации раствора нитрата никеля в технологической схеме утилизации отработанных катализаторов

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля: науковий журнал  №5(235), 2017.- с.82-87.        

 

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Стаття

 (фахова)

2017

0,34

 1.  

Даніч В.М., д.е.н., проф., проф.  каф. програмування та математики (за зовнішнім сумісництвом)

 Могилевська Н.Ю., аспірант

Інформаційно-математичні моделі ринку освітніх послуг*.

*Назва розділу монографії за авторством Даніча В.М., Могилевської Н.Ю.

 

ISBN 978-617-7291-13-7

Моделирование процессов управления в информационной экономике. Монография / Под ред. докт. экон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. экон. наук, проф. Т.С. Клебановой. –Бердянск, Издатель Ткачук А.В., 2017. – 386 с.

ISBN 978-617-7291-13-7

Харьков–Бердянск, Издатель Ткачук А.В.

Монография

2017

0,65

 1.  

Даніч В.М., д.е.н., проф., проф.  каф. програмування та математики (за зовнішнім сумісництвом),

Шевченко С.М., аспірант

Розвиток інформаційно-управлінських архітектур вищих навчальних закладів в умовах дезінтеграції.

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Економічна», випуск 92, 2017.

 С. 58 – 66

м.Харків

Вид-во ХНУ

ім. В.Каразіна,

м.Харків

Стаття

 (фахова)

2017

0,5

 1.  

Даніч В.М., д.е.н., проф., проф.  каф. програмування та математики (за зовнішнім сумісництвом),

Сокіл А.О., студент ХНУ

ім. В.Каразіна

Демографічна динаміка та потенційний попит на освітньому ринку кластеру регіонів

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Економічна», випуск 93, 2017.

(у друку)

м.Харків

Вид-во ХНУ

ім. В.Каразіна,

 

Стаття

 (фахова)

2017

0,65

 1.  

Даніч В.М.,д.е.н., проф., проф.  каф. програмування та математики (за зовнішнім сумісництвом),

Сокіл А.О., студент ХНУ

ім. В.Каразіна

Демографічна динаміка та потенційний попит на освітні послуги.

Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 7-8 квітня 2017 р., – Бердянськ, ФЛ-П Ткачук А.В., 2017. – 212 с.

 стор. 35 – 38

 

Бердянськ : Видавець Ткачук О.В.

Тези

2017.

0,3

 1.  

Шляхова Т. В.,к.ф.-м.н., доц.,

доц. каф. програмування та  математики СНУ ім.В.Даля

 

"Кліпова свідомість" і креативна економіка

Технологія-2017: XХ матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 21-22 квіт. 2017 р., 

м. Сєвєродонецьк./ [укл. : Тарасов В.Ю.]. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т 

ім. В. Даля], 2017. – 293с. 

С. 272-274.

 

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2017

0,06

 1.  

Холодняк В.М., ст. викладач кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Проблемы и задачи развития  микроэлектроники

VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Електронні апарати та системи. Проблеми створення. Перспективи розвитку»: матеріали VII Всеукр.науково-практ. конф., м. Сєвєродонецьк. / М-во освіти і науки України, Східноукр. Нац. ун-т ім. В.Даля; редкол.: Поркуян

О.В. [та ін.] – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2017– 241с.

C.37-39

 

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2017

0,03

 1.  

Батурін О.І., ст. викладач каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля,

Карманов М.І., викл. СХМТ СНУ ім.В.Даля

 

 

Аcademic competition as one of the forms of knowledge assessment of students and perfection of the teaching quality.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації», 2017. - №22. – С. 162-164

м.Переяслав-Хмельницький,

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Тези

2017

0,19

 1.  

Батурін О.І., ст. викладач каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля,

Карманов М.І., викл. СХМТ СНУ ім.В.Даля

 

 

Frontal  solution of the problem by different methods.

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації», 2017. - №29. – С. 329-332

м.Переяслав-Хмельницький,

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

 

Тези

2017

0,25

 1.  

Батурін О.І., ст. викладач каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля,

Карманов М.І., викл. СХМТ СНУ ім.В.Даля

 

 

Інформаційні технології в процесі викладання загальнотехнічних дисциплін студентам ВНЗ

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчізняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», 2017. - №29. – С. 221-224

м.Переяслав-Хмельницький,

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

 

Тези

2017

0,25

 1.  

Батурін О.І., ст. викладач каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля,

Карманов М.І., викл. СХМТ СНУ ім.В.Даля

 

 

Вопросы анализа современных методов мониторинга промышленного оборудования в процессе эксплуатации.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчізняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», 2017. - №30. – С. 287-293

м.Переяслав-Хмельницький,

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

 

Тези

2017

0,44

 1.  

Гузєєв А.М., студент гр. ІТ-631 СНУ ім.В.Даля,

Лифар В.О., д.т.н., доц., зав. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Управление качеством информации предприятия

 

Технологія-2017: XХ матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 21-22 квіт. 2017 р., 

м. Сєвєродонецьк./ [укл.: Тарасов В.Ю.]. –Сєвєродонецьк: [Східноукр. нац. ун-т 

ім. В. Даля], 2017. – 293с. 

С. 247-249.

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2017

0,06

 1.  

Іванілова А.В., ст. гр. ІТ-131 СНУ ім.В.Даля,

Іванов В.Г., к.т.н., доц., доц. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля

Використання інтерактивного web-додатка для вивчення

криптографії

 

Технологія-2017: XХ матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 21-22 квіт. 2017 р., 

м. Сєвєродонецьк./ [укл.: Тарасов В.Ю.]. –Сєвєродонецьк: [Східноукр. нац. ун-т 

ім. В. Даля], 2017. – 293с. 

С. 243-245.

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2017

0,06

 1.  

Баліна Є.Р., ст. гр. ІТ-131 СНУ ім.В.Даля,

Іванов В.Г., к.т.н., доц., доц. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля

 

Розробка мобільного додатку для обліку особистих фінансів

 

Технологія-2017: XХ матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 21-22 квіт. 2017 р., 

м. Сєвєродонецьк./ [укл.: Тарасов В.Ю.]. –Сєвєродонецьк: [Східноукр. нац. ун-т 

ім. В. Даля], 2017. – 293с. 

С. 245-247.

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2017

0,03

 1.  

Дікунова М.С., ст. гр. ІТ-131 СНУ ім.В.Даля,

Іванов В.Г., к.т.н., доц., доц. каф. програмування та математики СНУ ім.В.Даля

Розробка бізнес-помічника на базі Аndroid .

 

Технологія-2017: XХ матеріали міжнар.наук.-техн. конф., 21-22 квіт. 2017 р.,м. Сєвєродонецьк./ [укл.: Тарасов В.Ю.]. –Сєвєродонецьк: [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2017. – 293с. 

С. 249-251.

 

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2017

0,06

 1.  

Яценко І.П. ст. гр. ТНР-16зм СНУ ім.В.Даля,

Суворін О.В., д.т.н., проф., зав.каф. хімічної інженерії та екології СНУ ім.В.Даля,

 Доценко А.Д. ст. викл. . каф. програмування та  математики СНУ ім.В.Даля

Термодинамічні розрахунки процесу очистки СО2 від

пальних домішок у виробництві карбаміду.

 

Майбутній  науковець– 2017:  матеріали  всеукр.  наук.-практ.  конф.  1  груд.  2017  р., м.  Сєвєродонецьк.  /  укладач  В.  Ю.  Тарасов  –  Сєвєродонецьк:Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2017. – 774 с.

C.20-21

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2017

0,03

 1.  

Булдакова А.К. гр.ТНР-16дм СНУ ім.В.Даля,

Нучные руководители: д.т.н., проф. ., зав.каф. ХІЕ   Суворин А.В., ст.преп. каф.ПМ Доценко А.Д.

Использование отработанного катализатора К-905Д2 для

обезвреживания отходящих нитрозных газов 

 

Майбутній  науковець– 2017:  матеріали  всеукр.  наук.-практ.  конф.  1  груд.  2017  р., 

м.  Сєвєродонецьк.  /  укладач  В.  Ю.  Тарасов  –  Сєвєродонецьк  :  Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2017. – 774 с.

C.158-159

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2017

0,03

 1.  

Мельничук Ю.О., учень  10 класу ЗОШ №5 м.Сєвєродонецька

Науковий керівник: Холодняк В.М., ст. викладач кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

Новітній  автомобіль.

 

Майбутній  науковець– 2017:  матеріали  всеукр.  наук.-практ.  конф.  1  груд.  2017  р., 

м.  Сєвєродонецьк.  /  укладач  В.  Ю.  Тарасов  –  Сєвєродонецьк  :  Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2017. – 774 с.

C.435-436

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2017

0,03

 1.  

Новгородський О.С.,ст. групи АТП-16д СНУ ім.В.Даля

Науковий керівник: Холодняк В.М., ст. викладач кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

Історія розвитку фотоапарата

 

Майбутній  науковець– 2017:  матеріали  всеукр.  наук.-практ.  конф.  1  груд.  2017  р., 

м.  Сєвєродонецьк.  /  укладач  В.  Ю.  Тарасов  –Сєвєродонецьк  :  Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2017.–774с.

C.438-439

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2017

0,03

 1.  

Попов Д.В., учень 10 класу спеціалізованої школи №17 м. Сєвєродонецька

 Науковий керівник Холодняк В.М., ст. викладач кафедри програмування та математики  СНУ ім.В.Даля

Сучасні автономні джерела електричної енергії.

 

Майбутній  науковець– 2017:  матеріали  всеукр.  наук.-практ.  конф.  1  груд.  2017  р., 

м.  Сєвєродонецьк.  /  укладач  В.  Ю.  Тарасов  –  Сєвєродонецьк  :  Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2017. – 774 с.

C.439-440

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2017

0,03

 1.  

Богоявленський М.В., учень 11 класу спеціалізованої школи №17 м. Сєвєродонецька

Науковий керівник Холодняк В.М., ст. викладач кафедри програмування та математики СНУ ім.В.Даля

Енергоефективність захисних екранів для вікон

 

Майбутній  науковець– 2017:  матеріали  всеукр.  наук.-практ.  конф.  1  груд.  2017  р., 

м.  Сєвєродонецьк.  /  укладач  В.  Ю.  Тарасов  –  Сєвєродонецьк  :  Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля, 2017. – 774 с.

C.440-441

Сєвєродонецьк,

Видавництво СНУ ім. В.Даля

 

Тези

2017

0,03