Історія кафедри

 

Кафедра програмування та математики була створена шляхом злиття великої кількості окремих підрозділів, відділень, кафедр декількох інститутів, університетів і має велику, славетну історію. Завдяки зусиллям, постійної невтомної праці, унікальним педагогічним і науковим напрацюванням декількох поколінь викладачів, наукових робітників, технічних працівників була сформована кафедра, яка стала флагманом Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля та його підрозділу — факультету інформаційних технологій і електроніки.

Мета кафедри — забезпечення викладання основ наук математики та інформатики на факультетах гуманітарного, юридичного, інженерного, економічного та інших спрямувань, поглиблене їх вивчення на спеціальностях за IT-спрямуванням, а саме «Інформаційні системи та технології» і «Інженерія програмного забезпечення», а також поповнення світових знань у сфері фізико-математичних та технічних IT наук шляхом створення наукових робіт, проектів та досліджень.

Дата створення сучасної кафедри програмування та математики, яка була заснована на підставі наказу ректора СНУ ім. В. Даля Поркуян О.В., — 8 серпня 2016 року. До складу кафедри увійшли науковці, викладацький состав, технічні працівники  з двох діючих на той період кафедр, кожна з котрих має великий шлях становлення :

 До цього історія кафедри поділилася на дві окремі гілки, котрі відійшли глибоко у далеке минуле. 

І. Кафедра вищої математики була створена в 1977 році як кафедра Рубіжанської філії Ворошиловградського машинобудівного інституту. В вищому  учбовому закладі щорічно навчались до 2 тисяч студентів за 5 спеціальностями. Навчання проводилось за вечірньою формою. Першим завідувачем був Твердохлєбов Г.М. — відомий організатор і педагог, кандидат технічних наук, який очолював кафедру на протязі десятиріч. Декілька пізніше, в 1984 році був створений окремий факультет обчислювальних комплексів і систем, виділений із вечірнього факультету РФ ВМІ, який почав працювати на базі Харківського інституту радіоелектроніки. Навчання проводилось за денною формою.

В 1994 році, після утворення Сєвєродонецького технологічного інституту, дві кафедри з різних учбових закладів увійшли до його складу с назвами «Кафедра вищої математики» та «Кафедра прикладної математики». В 1997 році кафедри біли об`єднанні в один підрозділ, оновлена кафедра отримала назву «Вищої і обчислювальної математики». З 1999 року на її чолі став кандидат технічних наук Нагулін М.І.

В 2002 році кафедра отримала назву «Кафедра вищої математики», а в 2005 року «Кафедра вищої прикладної математики». З 2005 року кафедру очолювала доктор технічних наук, професор Поркуян Ольга Вікторівна.

ІІ. Факультет математики та інформатики СНУ ім. Даля почав свою роботу в Луганську у 1995 році. Саме тоді почався набір студентів до спеціальності «Інформатика», а вже через 4 роки, завдяки стрімкому розвитку цієї галузі, був створений математичний факультет, який існував як підрозділ Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля.

Він швидко зростав, випускав кваліфікованих працівників, на факультеті постійно проводилось багато різноманітних наукових досліджень. Факультет математики та інформатики, один з родоначальників нинішньої кафедри програмування та математики, був прикладом сучасності, новітніх ідей та розробок, наукових робіт, статей. Він був рівним багатьом світовим вищим закладам, чим мотивував своїх студентів та працівників бути пильними та уважними, допитливими та відкритими новим знанням.

Ці якості передалися і нині існуючій кафедрі, яка наразі є прикладом якісної, плідної та старанної роботи науковців, студентів, викладачів, які є авторами багатьох вражаючих, інноваційних проектів.

У минулому кафедри є багато видатних діячів, імена яких згадуються досі і будуть згадуватися, доки існує кафедра. Ще у 2001 році кафедру математичного аналізу очолив Арлінський Юрій Мойсейович — доктор фізико-математичних наук, видатний математик, відомий у світі. Під його керівництвом кафедра отримала можливість розширення спектрів досліджень та міжнародного співробітництва. В цих дослідженнях приймав участь також Юрій Григорович Ковальов, яких нині є викладачем кафедри програмування та математики за такими напрямами, як: Вища математика, Бази даних, Математичний аналіз та інші. Також багато для кафедри зробили Грібанов В.М.  — доктор технічних наук, засновник наукової школи; Пожидаєв В.Ф. — завідувач кафедри інформатики та багато інших.

С жовтня 2014 року наказом МОН України від 06.10.2014 року заклад СНУ ім. В. Даля переміщено до Сєвєродонецька й розміщено на базі його структурного підрозділу Сєвєродонецького технологічного інституту.

У 2018 році, Міністерство освіти і науки України прийняло рішення щодо приєднання Донбаського державного технічного університету (ДонДТУ) до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Зі складу кафедри інформаційних технологій і електронних систем ДонДТУ перейшли доцент Олег Захожай, доцент Тетяна Сукач, асистент Володимир Зінченко.

К початку 2018-2019 навчального року на кафедрі створюється комп’ютерна лабораторія, обладнання для якої було отримано в результаті участі доцента Олега Захожая в міжнародному проєкті GreenCo – Green Computing & Communications. Лабораторія розташована в аудиторії 318НК та використовується для проведення занять та наукових досліджень. З цього ж навчального року, кафедра стає випусковою за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»  для студентів, що були переведені з ДонДТУ для продовження навчання в СНУ ім. В. Даля.

В 2019 кафедра поповнюється ще одним науково-педагогічним працівником галузі інформаційних технологій. До СНУ ім. В Даля повертається доцент Ольга Кряжич, яка в цій Альма-Матер здобувала свою першу вищу освіту.  

В 2020 році Програма ООН «Відновлення та розбудова миру» (UNDP) стає ініціатором дослідження стану та перспектив інформатизації Луганської області. До цього дослідження UNDP залучає професора Олега Захожая. Отримані результати показали значну потребу територіальних громад Луганської області у кваліфікованих фахівцях, здатних розробляти, розгортати і супроводжувати інформаційні системи і сервіси в рамках загальної діджиталізації та інформатизації суспільства. Для вирішення цієї проблеми, з 2020-2021 навчального року, кафедра започатковує підготовку магістрів зі спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», де фокус освітньої програми направлений саме на питання діджиталізації суспільних процесів та розвиток інформаційних сервісів в територіальних громадах. Окрім цього, за фінансової підтримки UNDP, на базі СНУ ім. В. Даля був створений Центр ІТ-рішень Луганської області, який урочисто відкрито 07 квітня 2021 року. Активну участь в процесі створення Центру прийняли співробітники кафедри: професор Олег Захожай, доцент Сергій Митрохін, асистент Володимир Зінченко. Першим керівником Центру став професор Захожай О.І. З моменту відкриття, Центр ІТ-рішень стає платформою розвитку ІТ-інновацій для територіальних громад Луганської області, де науково-педагогічні працівники кафедри разом зі здобувачами розробляють та впроваджують апаратно-програмний комплекс «ІТ-профіль громади», який призначений для спрощення та прискорення процесів глобальної інформатизації регіону. Окрім цього, Центр є базою для проходження практики здобувачів вищої освіти та реалізує низку навчальних курсів для ІТ-фахівців громад та населення.

Процеси загальної інформатизації несуть не тільки великі можливості, але й істотні виклики. Одним з таких викликів є вразливість інформаційних систем до шкідливого програмного забезпечення та кіберзагроз. Тому, з урахуванням побажань стейкхолдерів освітньої програми  підготовки магістрів за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології», професор Олег Захожай і доцент Сергій Митрохін з 2021 року починають розробку нового курсу «Кібербезпека в аспекті інформатизації та діджиталізації суспільства». Розробка курсу здійснюється за підтримки CRDF Global та співпраці з Purdue University (USA).

На сьогодень, кафедра програмування і математики є структурним підрозділом, що динамічно розвивається в руслі прогресу сучасних інформаційних технологій; здійснює підготовку фахівців за освітніми програмами двох спеціальностей: 121 «Інженерія програмного забезпечення» (бакалаврський ступінь) та 126 «Інформаційні системи та технології» (бакалаврський і магістерський ступені). Також завідувач кафедри Володимир Лифар і професор кафедри Олег Захожай здійснюють наукове керівництво здобувачами наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». На кафедрі працюють 12 досвідчених висококваліфікованих викладачів, 8 з яких мають наукові ступені.

Завідувач кафедри програмування та математики — доктор технічних наук Лифар Володимир Олексійович, який на протязі десятиріч працював в університеті, викладав в країнах Європи, СНД, Близького Сходу. Очільник кафедри працював у сфері розробки інформаційних технологій, промислової безпеки та систем управління за завданням уряду землі Нижня Саксонія та брав участь в інших видатних розробках.

Наукова робота кафедри здійснюється за такими напрямами: розробка інформаційних технологій в прикладних галузях та виробництвах, розробка моделей і методів збору, обробки та перетворення інформації в системах підтримки рішень, масового обслуговування, логістики та ін.

У теперішній час кафедра програмування та математики готує кваліфікованих працівників в сфері IT на рівні світових стандартів, які мають всі якості для конкурування з багатьма іншими закладами світу. Випускники мають змогу після завершення навчання працювати у відомих компаніях України та світу.