КАФЕДРА ПРОГРАМУВАННЯ ТА МАТЕМАТИКИ

ЗАПРОШУЄ АБІТУРІЄНТІВ

- на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю:
121 Інженерія програмного забезпечення

- на навчання для здобуття ступеня бакалавра та магістра за спеціальностями:
126 Інформаційні системи та технології

У нас є все, щоб дати Вам сучасну вищу освіту на денній та заочній формах навчання: ліцензія, акредитація, кваліфікований професорсько-викладацький склад, комп’ютерні класи, лабораторії, бібліотека, спортивні зали, гуртожиток.

Наші викладачі готові допомогти розкрити Ваш інтелектуальний потенціал, дати необхідні знання для реалізації Ваших кар′єрних амбіцій і зайняти гідне місце в сучасному суспільстві.

Зарахування на перший курс денної та заочної форм навчання для здобуття ступеня бакалавра незалежно від форми фінансування (бюджет, контракт) проводиться за конкурсом суми балів атестату та сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у 2018 або 2019 році, з наступних конкурсних предметів:

 

121 Інженерія програмного забезпечення

 

126 Інформаційні системи та технології

1. Українська мова та література. 0,25
2. Математика. 0,45
3. На вибір: Фізика, Історія України, Біологія, Географія, Хімія або Іноземна мова 0,20

 

Вступити на навчання  на перший  курс за результатами вступного іспиту (без проходження зовнішнього незалежного оцінювання) мають право особи (незалежно від віку), місцем проживання яких є територія проведення операції об’єднаних сил та населені пункти, які розташовані на лінії зіткнення (дивись перелік) або, які переселилися з цих територій після 01 січня 2018 року.

Вступники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть вступати на навчання для здобуття ступеня бакалавра (денна та заочна форми) на третій (другий) курс.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються також особи, які здобули раніше освітній ступінь бакалавра (спеціаліста, магістра) за іншою спеціальністю, на другий (третій) курс на вакантні місця ліцензійного обсягу, зарахування здійснюється виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

Нормативний термін навчання магістрів 1,5 роки. Прийом на навчання за денною та заочною формою для здобуття ступеня магістра здійснюється за спеціалізаціями

Студентам, зарахованим на денну форму навчання незалежно від форми фінансування (бюджет, контракт), надається відстрочка від призову на строкову службу.

Більш детальну інформацію з правил вступу, порядку прийому заяв, документів для вступу, календаря вступної компанії, розкладу вступних випробувань та інших питань можна отримати на сайті університету та в приймальній комісії.